Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_VB_00288 - Maatschappelijke Hulp - Aankoop Thermo-hygrometers - Gunning en vastlegging krediet - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/12/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00288 - Maatschappelijke Hulp - Aankoop Thermo-hygrometers - Gunning en vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_VB_00288 - Maatschappelijke Hulp - Aankoop Thermo-hygrometers - Gunning en vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Energiefonds voorziet de OCMW's van middelen om te voldoen aan de opdracht van begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energielevering. Meer bepaald kan het Energiefonds aangewend worden om schulden aan te zuiveren en om collectieve en individuele preventiemaatregelen te nemen. 

Op 24 november 2016 (jaarnummer 762) besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om het Energiefonds voortaan ook aan te wenden voor het verlenen van tussenkomsten in energiebesparende maatregelen, zoals de aankoop van thermo-hygrometers. 

Dit besluit heeft als doel de gunning en vastlegging via bestelbon goed te keuren voor de aankoop van 1.000 thermo-hygrometers. 

Argumentatie

Er werd een offerteaanvraag gedaan voor de aankoop van 1.000 hygrometers via het energiefonds. 

Volgens het gunningsverslag van de gemeenschappelijke aankoopcentrale wordt de aankoop van 1.000 thermohygrometers gegund aan de firma Befrako NV met ondernemingsnummer 0463.716.913, KMO-zone Molenheide 4081, 3520 Zonhoven. 

Het Ecohuis voert energiescans uit bij de Antwerpenaar. Het Energieteam leidt kwetsbare Antwerpenaren toe voor zo’n energiescan.Tijdens zo’n scan wordt o.a. de luchtkwaliteit in het huis gemeten, er wordt bekeken hoe er bespaard en/of zuinig verwarmd kan worden, …  

Een woonmeter/hygrometer is eigenlijk een klein “weerstation” maar dan voor binnen. Het geeft de luchtvochtigheid weer, de temperatuur, de luchtdruk, …De mensen die de energiescans uitvoeren geven aan de klanten door welke de ideale waarden bij zo’n woonmeter zijn -  voor een optimale woonkwaliteit. 

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Algemene financiële opmerkingen

De budgettaire middelen voor de aankoop van de thermo-hygrometers zijn voorzien op SBT11213/INTERN/2200/4403010000/6141/2HMS050402A00000/2OA040900 

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de gunning voor de aankoop van 1.000 thermo-hygrometers voor een totaalbedrag van 14.399,00 EUR aan Befrako NV met ondernemingsnummer 0463.716.913, KMO-zone Molenheide, 3520 Zonhoven goed. 

Artikel 2

Het vast bureau keurt de vastlegging in bestelbon 4004032034 voor de aankoop van 1.000 thermo-hygrometers voor een totaalbedrag van 14.399,00 EUR aan Befrako NV met ondernemingsnummer 0463.716.913, KMO-zone Molenheide 4081, 3520 Zonhoven goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

 

Omschrijving 

Bedrag 

Boekingsadres 

Bestelbon 

BEFRAKO NV 

KMO-ZONE 

MOLENHEIDE 

3520 ZONHOVEN 

OND 0463.716.913 

IBAN BE56068059050088 

 

14.399,00 EUR 

 

budgetplaats: 4403010000 

budgetpositie: 6141 

functiegebied: 2HMS050402A00000 

subsidie: SBT11213 

fonds: INTERN 

begrotingsprogramma: 2OA040900 

budgetperiode: 2200 

4004032034