Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 16/12/2022 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2022_VB_00285 - OCMW Patrimonium. - Het Gesticht L.J.J. Somers en Godshuis Isenbaert-De Boey. Wolstraat 31, 2000 Antwerpen - Valorisatie en tijdelijke bezetting. Principebeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00286 - OCMW-patrimonium - Lange Lozanastraat 195, 2018 Antwerpen - verkoop aan Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00287 - Bestek GAC_2021_02051 - Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden – Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00288 - Maatschappelijke Hulp - Aankoop Thermo-hygrometers - Gunning en vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd