Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 30/09/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Secretariaat van de Algemeen Directeur

A-punten

Secretariaat van de Algemeen Directeur

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Financiën

A-punten

Business Partner Werking

Meerjarenplanning

Pensioenen en Verzekeringen

B-punten

Debiteurenbeheer

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Fiscaliteit / Bezwaren

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

B-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Visit Antwerpen

Werk

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst