Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09196 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Horizon Europe-projectvoorstel 'AntifragiCity' - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09196 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Horizon Europe-projectvoorstel 'AntifragiCity' - Bekrachtiging 2022_CBS_09196 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Horizon Europe-projectvoorstel 'AntifragiCity' - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van het Horizon Europe-programma en de missie 100 klimaatneutrale en slimme steden, waarvoor de stad Antwerpen eerder dit jaar geselecteerd werd als een van de steden, was de call HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01: Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility (vertaald als Inclusieve, veilige, betaalbare en duurzame mobiliteit ontwerpen) lopende tot 6 september 2022.

Met die oproep wil de Europese Commissie de ontwikkeling en opschaling van uitstootvrije, gedeelde, actieve en mensgerichte mobiliteit versnellen om de transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Daarbij is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met veiligheid en de juiste infrastructuur op de juiste plaats, en dat projecten op een duurzame, circulaire en cross-sectorale manier aangepakt worden.

Via de afdeling Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte werd de stad Antwerpen gevraagd om deel te nemen aan een projectvoorstel voor deze oproep, AntifragiCity. Met dat projectvoorstel wil het consortium een kader creëren dat steden van de nodige data voorziet om nieuwe mobiliteitsmaatregelen in te voeren wanneer ze geconfronteerd worden met opkomende veranderingen en nieuwe omstandigheden. Het doel is dat onverwachte gebeurtenissen met potentieel grote gevolgen op voorhand beter ingeschat kunnen worden en dat steden er met de nodige tools veerkrachtige vervoerssystemen voor kunnen ontwikkelen, die uitdagingen omzetten in troeven. De innovaties in dit project zullen getest worden in living labs in zes steden en opgevolgd door vijf zogenaamde follower cities.

Argumentatie

De dienst Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte (SW/PR) van de stad Antwerpen wenst deel te nemen aan AntifragiCity als living lab en beoogt met het project klimaatrobuuste straten te ontwikkelen, die hittegolven en extreme neerslag of overstromingen aankunnen. Tegelijk betekent dit een omslag naar minder geluidsoverlast en meer ruimte voor samenwonen. Met de ondersteuning van de Universiteit Antwerpen zullen 2 straten in district Antwerpen, Berchem of Borgerhout onder handen genomen worden.

Het consortium bestaat uit 27 partners: 7 industriële partners; 8 kennisinstellingen (waaronder de Universiteit Antwerpen); 1 partner die rond innovatie is en 11 steden of gemeenten. De teststeden in het consortium zijn Antwerpen, Vitoria-Gasteiz (Spanje), Eindhoven (Nederland), Brynmawr (Verenigd Koninkrijk), Prato (Italië) en Odessa (Oekraïne).  Follower cities zijn Karditsa (Griekenland), Lasi (Roemenië), Grenoble (Frankrijk), Larnaca (Cyprus) en Börszöny (Hongarije). De ervaringen van de andere steden bieden grote leerkansen. De stad krijgt toegang tot alle informatie in het project en de kans om enkele straten aan te pakken volgens de resultaten van dit project.

De duur van AntifragiCity is 60 maanden. Het totale projectbudget bedraagt 11.939.823,00 euro. Het aandeel van de stad Antwerpen bedraagt 668.750,00 euro en is 100% subsidieerbaar. 

Als het project wordt goedgekeurd, staat de dienst SW/PR in voor de opvolging van het project binnen de stad. Het project zal worden uitgevoerd met bestaand personeel.

Als het project goedgekeurd wordt, zal de ondertekening van de overeenkomst met de subsidiegever en de partnerschapsovereenkomst worden voorgelegd aan het college.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Horizon Europe financiert 100%; er moet geen stedelijke cofinanciering worden voorzien. De boekingsadressen voor de verrekening van de uitgaven en ontvangsten zullen worden opgenomen als het project wordt weerhouden voor subsidiëring. Deelname aan het project met het goedgekeurde projectbudget wordt dan opnieuw voorgelegd aan het college bij ondertekening van de subsidieovereenkomst.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de deelname aan Horizon Europe-projectvoorstel AntifragiCity.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.