Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09264 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09264 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_09264 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht op 9 september 2022 formeel om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in de stad Antwerpen:

 • Spoor Oost - Sinksenfoor: 27 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 - oprijden 17 mei 2023 om 9.00 uur;
 • Steenplein - Julifoor: 1 juli 2023 tot en met 30 juli 2023 - oprijden 26 juni 2023 om 10.00 uur;
 • Steenplein - Augustusfoor: 5 augustus 2023 tot en met 27 augustus 2023 - oprijden 31 juli 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Paaskermis: 1 april 2023 tot en met 16 april 2023 - oprijden 29 maart 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Zomerkermis: 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 - oprijden 28 juni 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Winterkermis: 16 december 2023 tot en met 7 januari 2024 - oprijden 13 december 2023 om 10.00 uur.

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het college van burgemeester en schepenen de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de bovenlokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de data van de volgende kermissen goed:

 • Spoor Oost - Sinksenfoor: 27 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 - oprijden 17 mei 2023 om 9.00 uur;
 • Steenplein - Julifoor: 1 juli 2023 tot en met 30 juli 2023 - oprijden 26 juni 2023 om 10.00 uur;
 • Steenplein - Augustusfoor: 5 augustus 2023 tot en met 27 augustus 2023 - oprijden 31 juli 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Paaskermis: 1 april 2023 tot en met 16 april 2023 - oprijden 29 maart 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Zomerkermis: 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 - oprijden 28 juni 2023 om 10.00 uur;
 • Koningin Astridplein - Winterkermis: 16 december 2023 tot en met 7 januari 2024 - oprijden 13 december 2023 om 10.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.