Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09278 - GAC_2017_00106 - Fietsoverkappingen - Levering in kader van project Slimme Schakels - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09278 - GAC_2017_00106 - Fietsoverkappingen - Levering in kader van project Slimme Schakels - Goedkeuring 2022_CBS_09278 - GAC_2017_00106 - Fietsoverkappingen - Levering in kader van project Slimme Schakels - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 15 februari 2019 (jaarnummer 01357) keurde het college de gunning van de raamovereenkomst "ontwerp en levering van fietsoverkappingen voor openbaar domein" op basis van bestek GAC_2017_00106 aan Tecno Art bvba, Kwade Weide 13, 2920 Kalmthout, met ondernemingsnummer 0460973296 goed. 

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 05753) keurde het college het plan van aanpak goed voor de verdere uitwerking en realisatie van Slimme Schakels, als hoogwaardige mobiliteitsknooppunten in de stad.

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 05789) keurde het college de plannen voor een eerste reeks van 13 overstapknooppunten (Slimme Schakels) goed. 

Argumentatie

Het project Slimme Schakels beoogt de verbetering van de mobiliteitsknooppunten in en om de stad Antwerpen. Door een efficiënte en kwaliteitsvolle aanleg en inrichting van de knooppunten kan de reiziger tijd winnen, wordt er tegemoetgekomen aan de kwaliteits- en comforteisen tijdens de deur-tot-deur verplaatsingen en vergroot de kans op een omschakeling naar combimobiliteit. Het combineren van verschillende vervoersmodi wordt zo een evidentie.

In het kader van dit project Slimme Schakels, worden vijf afgesloten fietsoverkappingen besteld om in de eerste fase vijf knooppunten uit te rusten.

Locatie Slimme Schakel
Model fietsoverkappingBedrag inclusief btw
OlympiadeTQLC uitbreiding incl groendak93.644,32 EUR
KruishofstraatTQLC Groendak62.143,18 EUR
Antwerpen-LuchtbalTQLC uitbreiding
80.100,79 EUR
BistTQ afgesloten incl groendak72.676,11 EUR
P+R SchoonselhofTQLC Groendak
62.143,18 EUR
TOTAAL

370.707,58 EUR


Hiervoor wordt een totaalbedrag van 370.707,58 EUR inclusief btw vastgelegd op de firma Tecno Art bvba op basis van bestek GAC_2017_00106.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 § 3,4° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het principe van financiering is als volgt: De stad zal altijd in eerste instantie optreden als financierder voor alle slimme schakels. Na afronding van de aanleg als slimme schakel, i.e. nadat alle eindafrekeningen van alle bestellingen voor één bepaalde slimme schakel zijn ontvangen, zal per slimme schakel de terugvordering van de uitgaven bekeken worden: hetzij vanuit de thematische conceptsubsidie (deze middelen staan op 2LMS010402A00000/5153000000+SBT11098/224), hetzij vanuit toekomstige Hoppinsubsidies (Besluit Hoppinpunten), hetzij vanuit MPA indien de uitgaven een economische meerwaarde voor de activiteiten van MPA zullen betekenen.


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bestelling van vijf fietsoverkappingen in het kader van het project Slimme Schakels voor een bedrag van 370.707,58 EUR inclusief btw aan Tecno Art bvba, Kwade Weide 13, 2920 Kalmthout met ondernemingsnummer 0460973296 goed.  

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Fietsoverkappingen - Slimme Schakels
Olympiade en Kruishofstraat 

Tecno Art bvba
Kwade Weide 13
2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer: BE0460 973 296
Rekeningnummer: BE51 0017 8956 8962
 155.787,50 EUR inclusief btw  budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010402M02222
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005536444
positie 10
Fietsoverkappingen - Slimme Schakels
Antwerpen-Luchtbal

Tecno Art bvba
Kwade Weide 13
2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer: BE0460 973 296
Rekeningnummer: BE51 0017 8956 8962
80.100,79 EUR inclusief btw budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010402M03042
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005536444
positie 20
Fietsoverkappingen - Slimme Schakels
Bist

Tecno Art bvba
Kwade Weide 13
2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer: BE0460 973 296
Rekeningnummer: BE51 0017 8956 8962
72.676,11 EUR inclusief btw budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010402M02223
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005536444
positie 30
Fietsoverkappingen - Slimme Schakels
P+R Schoonselhof

Tecno Art bvba
Kwade Weide 13
2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer: BE0460 973 296
Rekeningnummer: BE51 0017 8956 8962
62.143,18 EUR inclusief btw budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010402M03043
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005536444
positie 40