Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09233 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09233 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO - Goedkeuring 2022_CBS_09233 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde in de zitting van 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling Economie en industrie (2LWS04) goed. 

De gemeenteraad keurde in de zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 568) de aanpassing van het reglement ontwikkelingsprojecten KMO goed.

Argumentatie

De gemeenteraad keurde in de zitting van 26 september (jaarnummer 568) de aanpassing van het reglement ontwikkelingsprojecten KMO goed. Met deze oproep, die op 18 november 2022 wordt gelanceerd, heeft de stad Antwerpen tot doel financiële ondersteuning, zowel voor exploitatie- als investeringskosten, te geven aan innovatieve ontwikkelingsprojecten die zorgen voor groei en/of internationale positionering van ondernemingen én de economie richting circulair en digitaal stimuleren. De projecten brengen een toegevoegde waarde voor de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om te ondernemen en te investeren. Deze thematische oproep past binnen het reglement 'ontwikkelingsprojecten KMO'.

De oproep gaat in op 18 november 2022 en loopt tot en met 30 januari 2023. Op 13 februari 2023 worden een aantal projecten geselecteerd door een jury, bestaande uit minstens twee vertegenwoordigers vanuit Business en Innovatie, aangevuld door twee interne of externe experten, afhankelijk van het domein van het project. De geselecteerde projecten mogen hun kandidatuur extra duiden tijdens een virtuele vragenronde voor die jury op 27 en 28 februari 2023. Het college beslist over het al dan niet toekennen van de ondersteuning op basis van het advies van de jury op 17 maart 2023.

De projecten kunnen zowel exploitatie- als investeringsuitgaven bevatten. De maximale ondersteuning bedraagt 100.000,00 EUR (investerings- en exploitatiekosten tezamen).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

De projecten kunnen zowel exploitatie- als investeringsuitgaven bevatten. De maximale ondersteuning bedraagt 100.000,00 EUR (investerings- en exploitatiekosten tezamen). Voor de oproep innovatie ontwikkelingsprojecten KMO is er exploitatiebudget voorzien op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2300 en investeringsbudget op 5318500000 / 664800 / 2LWS040107A00000 / 2300, de uitbetaling zal in 2023 gebeuren. Projecten worden geselecteerd voor zover het budget op deze lijnen het toelaat.

De ondersteuning voor de exploitatiekosten wordt in drie schijven uitbetaald: 50 % van de ondersteuning van de exploitatiekosten wordt betaald binnen de 30 dagen na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 25 % wordt uitbetaald halverwege het project, na een gunstige tussentijdse evaluatie van de stad Antwerpen. De laatste 25 % van de ondersteuning wordt betaald na indiening van het eindverslag door de project-indiener en na positieve evaluatie hiervan door de stad Antwerpen. 

De ondersteuning voor de investeringskosten wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen en na goedkeuring van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040107 - Ondersteuning voor ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de oproep 'innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO', met een looptijd van 18 november 2022 tot en met 30 januari 2023, binnen het reglement 'Ontwikkelingsprojecten KMO', goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.