Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09225 - Bureau voor Integriteit - Wijziging samenstelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09225 - Bureau voor Integriteit - Wijziging samenstelling - Goedkeuring 2022_CBS_09225 - Bureau voor Integriteit - Wijziging samenstelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 606) keurde de gemeenteraad een aangepast huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit goed. Hierin werd bepaald dat het Bureau evenwichtig en representatief wordt samengesteld met meer externe dan interne leden om de onafhankelijkheid van het Bureau nog meer te benadrukken.

Argumentatie

In navolging van het aangepast huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit draagt de voorzitter van het Bureau voor Integriteit Anne-Marie Cootjans voor als bijkomend extern lid van het Bureau voor Integriteit. Zij is sinds vorig jaar met pensioen maar heeft er een interessante carrière op zitten waardoor ze beschikt over expertise die een meerwaarde vormt voor het Bureau voor Integriteit. Ze behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze was achtereenvolgens advocaat aan de Balie van Antwerpen (1979 – 1982), assistent voor de faculteit Rechten en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (1980 – 1988) en bekleedde diverse functies bij SD Worx (1988 – 2021): bedrijfsjurist, HR-Directeur en Directeur Corporate Services. Ze was tevens secretaris van de Raden van Bestuur en lid van het Executive Committee.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit dient de samenstelling goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanstelling van mevrouw Anne-Marie Cootjans goed als extern lid van het Bureau voor Integriteit en dit op voordracht van de voorzitter van het Bureau voor Integriteit.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.