Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09266 - Wagenpark Stadsbeheer - Bestek GAC_2020_01262. Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract. Bestelling twee stuks werktuigdragers (SB/VC BB2286-1908) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09266 - Wagenpark Stadsbeheer - Bestek GAC_2020_01262. Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract. Bestelling twee stuks werktuigdragers (SB/VC BB2286-1908) - Goedkeuring 2022_CBS_09266 - Wagenpark Stadsbeheer - Bestek GAC_2020_01262. Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract. Bestelling twee stuks werktuigdragers (SB/VC BB2286-1908) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 28 augustus 2020 (jaarnummer 7155) het bestek en procedure goed voor de raamovereenkomst GAC_2020_01262 (SB/VC 1908), voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract aan, Aebi Schmidt, Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0831.740.158.

Het college gunde op 26 maart 2021 (jaarnummer 2494) de raamovereenkomst GAC_2020_01262 (SB/VC 1908), voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract aan Aebi Schmidt, Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0831.740.158.

De gemeenschappelijke aankoopcentrale keurde een prijsherziening goed, met ingang van 21 april 2022, voor de raamovereenkomst GAC_2020_01262 (SB/VC 1908), voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract aan, Aebi Schmidt, Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0831.740.158.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt aan het college voor, om op het investeringsbudget van 2023, twee werktuigdragers met verschillende opbouwen aan te kopen voor een bedrag van 133.774,22 EUR inclusief btw per voertuig, bij de firma Aebi Schmidt, Middelmolenlaan 175 te 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0831.740.158.

Het gebruik van compacte werktuigdragers op fietspaden bevordert de aanpak bij het bestrijden van sneeuw en ijzelgladheid. Op deze werktuigdragers worden opbouwen toegevoegd die de dooiwerking in alle omstandigheden optimaliseert. Het gebruik van pekelsproeiers geniet de voorkeur bij zowel preventieve als curatieve  behandeling. Deze werktuigdragers zijn nodig in functie van het verhogen van de effectiviteit van de strooiacties. Deze aankoop kadert in een strategisch aankoopplan van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging voor de sneeuw en ijzelbestrijding waarmee tegemoet wordt gekomen aan het toegenomen fietsverkeer en de uitbreiding van de stedelijke fietsinfrastructuur. 

De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt aan het college voor, om op exploitatiebudget, tevens ook de onderstaande onderhoudscontracten, software-abonnementen en licentiekosten voor automatisch strooimanagement goed te keuren:

Werktuigdrager:

 • Onderhoudscontract voor zeven jaar:
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks werktuigdragers, een onderhoudscontract voor zeven jaar vast te leggen aan 7.447,99 EUR inclusief btw per jaar, per werktuigdrager.

Opzetsproeier:

 • Onderhoudscontract voor 12 jaar:
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks opzetsproeiers, een onderhoudscontract voor 12 jaar vast te leggen aan 1.858,41 EUR inclusief btw per jaar, per opzetsproeier.
 • Software-abonnement voor strooimanagement voor 12 jaar:
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks opzetsproeiers, een abonnement 'IntelliOps', software voor het strooimanagement, voor 12 jaar vast te leggen aan 978,12 EUR inclusief btw per jaar, per opzetsproeier.
 • Licentiekost voor automatisch strooimanagement voor 12 jaar:
  Per machine: De licentiekost voor een automatisch strooimanagement bedraagt 247,78 EUR inclusief btw per machine, per jaar, volgens bestek GAC_2020_01262.
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks opzetsproeiers een abonnement 'Autologic', licentiekost voor automatisch strooimanagement, voor 12 jaar vast te leggen aan 247,78 EUR inclusief btw per jaar, per opzetsproeier.

V-ploeg:

 • Onderhoudscontract voor 12 jaar:
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks V-ploegen een onderhoudscontract voor twaalf jaar vast te leggen aan 802,05 EUR inclusief btw per jaar, per V-ploeg.

Rolbezem:

 • Onderhoudscontract voor 12 jaar:
  De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om voor twee stuks rolbezems een onderhoudscontract voor twaalf jaar vast te leggen aan 1.806,24 EUR inclusief btw per jaar, per rolbezem.

De bedragen bevatten mogelijk een kleine afwijking wegens verschillende afrondingen van totaalbedragen.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 § 3,4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Er worden twee werktuigdragers met verschillende opbouwen gekocht voor een bedrag van 267.548,48 EUR inclusief btw. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aankoop van twee werktuigdragers met verschillende opbouwen voor een bedrag van 267.548,48 EUR inclusief btw, en het aangaan van bijhorende onderhoudscontracten, software-abonnementen en licentiekosten goed voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer op basis van bestek GAC_2020_01262 bij Aebi Schmidt, Middelmolenlaan 175 te 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0831.740.158.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Aankoop twee werktuigdragers met verschillende opbouwen voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

267.548,48 EUR inclusief btwbudgetplaats:5374000000
budgetpositie:241
functiegebied:2WNS040104A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050329
budgetperiode: 2300
4005534478
Aangaan onderhoudscontract voor twee werktuigdragers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116
9.930,65 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee werktuigdragers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee werktuigdragers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

14.895,97 EUR inclusief btw per jaar voor twee werktuigdragers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee werktuigdragers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

4.965,32 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee werktuigdragers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3000 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

2.477,89 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

3.716,83 EUR inclusief btw per jaar voor twee opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.238,94 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3500 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan licentie Autologic 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

330,38 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee licenties Autologic 'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan licentie Autologic 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

495,57 EUR inclusief btw per jaar voor twee licenties Autologic 'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan licentie Autologic 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

165,19 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee licenties Autologic 'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3500 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan software IntelliOps 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.304,15 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee keer software IntelliOps  'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan software IntelliOps 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.956,23 EUR inclusief btw per jaar voor twee keer software IntelliOps  'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan software IntelliOps 'automatisch strooimanagement' voor twee opzetsproeiers voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

652,08 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee keer software IntelliOps  'automatisch strooimanagement' voor opzetsproeiers
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3500 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee V-ploegen voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.069,40 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee V-ploegen

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee V-ploegen voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.604,10 EUR inclusief btw per jaar voor twee V-ploegen

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee V-ploegen voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

534,70 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee V-ploegen

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3500 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee rolbezems voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

2.408,32 EUR inclusief btw voor acht maanden voor twee rolbezems

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee rolbezems voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

3.612,48 EUR inclusief btw per jaar voor twee rolbezems

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2400, 2500
budgetperiode: 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later
Aangaan onderhoudscontract voor twee rolbezems voor bedrijfseenheid Stadsbeheer bij de firma:

Aebi Schmidt
Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0831.740.158
Rekeningnummer: BE72 4134 5178 3116

1.204,16 EUR inclusief btw voor vier maanden voor twee rolbezems

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 3500 mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later

Bijlagen

 • 20220426_prijsherziening_GAC_2020_01262_RC strooimachines.msg
 • 01262_Wintermateriaal_2x_Werktuigdrager_Fietspaden_2022.xlsx