Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09211 - Onderwijs - Vastlegging en uitbetaling nominatieve dotatie 2022 aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed voor het Vredescentrum - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09211 - Onderwijs - Vastlegging en uitbetaling nominatieve dotatie 2022 aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed voor het Vredescentrum - Goedkeuring 2022_CBS_09211 - Onderwijs - Vastlegging en uitbetaling nominatieve dotatie 2022 aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed voor het Vredescentrum - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 oktober 2019 (jaarnummer 619) de oprichting goed van de autonome gemeentebedrijven AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten.

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2020 (jaarnummer 89) de beheersovereenkomst goed tussen de stad en het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en tussen de stad en het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten voor de periode 2020-2025.

Jaarlijks worden er algemene exploitatietoelagen en algemene investeringstoelagen toegekend aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed om bij te dragen aan de financiering van de werkingskosten en investeringen.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 637) keurde de gemeenteraad de toekenning van een bijkomende nominatieve dotatie van 50.000,00 euro aan het Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed goed.

Dit besluit keurt de uitbetaling van deze bijkomende dotatie goed.

Argumentatie

Na de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd een extra dotatie op het werkingskrediet ingeschreven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed ten behoeve van het Vredescentrum voor een bedrag van 50.000,00 EUR:

Doelstelling
Bedrag
2LWS020101A00000
50.000,00 EUR


Deze dotatie zal door het Vredescentrum worden gebruikt om het educatief beleeftraject in het stadhuis vorm te geven. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0202 - Herinneringscultuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om de nominatief toegekende bijkomende dotatie ten bedrage van 50.000,00 EUR aan het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed ten behoeve van het Vredescentrum vast te leggen en uit te betalen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

AG Culturele Instellingen Antwerpen / Erfgoed

Grote Markt 1

2000 Antwerpen

Ond.nr. BE 073.873.3786

IBAN BE92 7350 2726 0523


50.000,00 Euro
budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6491430
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 2200
4505143884