Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09234 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09234 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09234 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 april 2022 (jaarnummer 245) keurde de gemeenteraad het nieuwe Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden goed.

Zoals bepaald in het reglement kunnen eigenaars of huurders een aanvraag indienen voor een ondersteuning.  

Er zijn verschillende soorten ondersteuningen: totale renovatie voorgevel gebouw, totale renovatie voorgevel winkelunit, ruwbouwwerken commerciële ruimte, inrichting commerciële ruimte, afbraak gesloten horecaconstructie, heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, verhoogde ondersteuning voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg en tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw en voorgevel winkelunit.

Op 20 oktober 2022 diende Filou Company nv, Baliestraat(MAR) 5, 8510 Kortrijk, ondernemingsnummer 0435.732.215, een aanvraag in voor het handelspand Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen, voor volgende ondersteuningen en werken:
 

Soort ondersteuning

Aanvaarde factuur en factuurbedrag

Subsidiabel

Ruwbouwwerken commerciële ruimte (50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 5.000,00 EUR)

Plafondwerken
Totaalbedrag: 11.410,43 EUR

5.000,00 EUR

Inrichting commerciële ruimte (50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 5.000,00 EUR)

Nieuwe vloer
Totaalbedrag: 15.340,46 EUR

5.000,00 EUR

Verhoogde toelage voorgevel winkelunit (75% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 7.500,00 EUR)

Kalei- en reinigingswerken voorgevel
Totaalbedrag: 3.869,88 EUR

2.902,41 EUR

Totaal subsidiabel


12.902,41 EUR

 

Argumentatie

Het ingediende dossier werd getoetst aan het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 245). De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een ondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten. Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 (jaarnummer 245) goedkeuring Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financieel beheer.
Artikel 9 van het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden bepaalt dat het college bevoegd is voor de toekenning van de toelage.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de toekenning van de ondersteuning aan Filou Company nv, Baliestraat(MAR) 5, 8510 Kortrijk, ondernemingsnummer 0435.732.215, voor het bedrag van 12.902,41 EUR goed.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning aan Filou Company nv, Baliestraat(MAR) 5, 8510 Kortrijk, ondernemingsnummer 0435.732.215, voor het bedrag van 12.902,41 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Filou Company nv
Baliestraat(MAR) 5, 8510 Kortrijk
(gerenoveerd pand Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen)
ondernemingsnummer:
0435.732.215
rekeningnummer:
BE31 3850 5249 5655
 12.902,41 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
budgetperiode: 2200
4505145149