Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09195 - Ontvangst - Eedaflegging personeelsleden van het Calogkader (burgerpersoneel lokale politie) op 23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09195 - Ontvangst - Eedaflegging personeelsleden van het Calogkader (burgerpersoneel lokale politie) op 23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_09195 - Ontvangst - Eedaflegging personeelsleden van het Calogkader (burgerpersoneel lokale politie) op 23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op woensdag 23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023 leggen de personeelsleden van het Calogkader (administratief en logistiek burgerpersoneel lokale politie Antwerpen) hun eed af. Gevraagd wordt om deze officiële plechtigheden te laten plaatsvinden in het stadhuis op voormelde dagen om 10.30 uur.

Argumentatie

Medewerkers van Politiezone Antwerpen worden bij hun indiensttreding steeds ontvangen door de burgemeester, als voorzitter van Politiezone Antwerpen.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de 5 alcoholvrije recepties worden geraamd op 450,00 EUR (1,50 EUR x 300 personen):

  • 450,00 EUR (1,50 EUR x 300 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In de zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de plechtige eedaflegging van de personeelsleden van het Calogkader (burgerpersoneel lokale politie Antwerpen)  kan plaatsvinden in het stadhuis op  23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023,  mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de burgemeester wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.