Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09231 - Afwijking wettelijke sluitingstijden 2022 - Postcode 2170. Nieuwe aanvraag - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09231 - Afwijking wettelijke sluitingstijden 2022 - Postcode 2170. Nieuwe aanvraag - Weigering 2022_CBS_09231 - Afwijking wettelijke sluitingstijden 2022 - Postcode 2170. Nieuwe aanvraag - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 14 november 2014 (jaarnummer 11573) de aanpassing van de toepassingscriteria voor het verlenen van afwijkingen op de wekelijkse rustdag en sluitingsdagen goed.

Het college keurde op 10 december 2021 (jaarnummer 9879) de lijst van de aangevraagde afwijkingen op de wekelijkse rustdag en het sluitingsuur voor 2022 goed. 

Volgende individuele winkel diende onderstaande aanvraag  in voor een afwijking op de sluitingsuren:

Gegevens winkel 
Datum aanvraag  
Gebied Ter gelegenheid van Afwijking 
FUN OOST nv
(ondernemingsnummer: 0479.170.201)
18 oktober 2022
postcode 2170 week voor Sinterklaas
periode 27 november 2022 tot en met 3 december 20212

Argumentatie

Wettelijk gezien mag het college jaarlijks vijftien afwijkingen op de wekelijkse rustdagen toestaan. In afspraak met de dienst controle en bemiddeling zijn dit er negen voor heel het grondgebied van Antwerpen en zes bijkomende per postcode.

Voor het district Merksem (postcode 2170) werden reeds drie afwijkingen op de wekelijkse rustdag toegekend in 2022. 

Het college wil zijn beperkt aantal afwijkingen enkel toestaan voor bijzondere evenementen of gebeurtenissen die uitgaan van winkeliersverenigingen, koepelorganisaties of die als aanleiding een evenement of gebeurtenis hebben die voor een groep handelaars binnen een afgebakend winkelgebied relevant is. Voor deze gelegenheid kan geen afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan worden.

Juridische grond

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening zegt het volgende:

“Op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden kan het college, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen op de in artikel 6 en 8 bedoelde verplichtingen verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.�

Daarbij is de in artikel 6 bedoelde verplichting het respecteren van de in de wet verplichte sluitingsuren en de in artikel 8 bedoelde verplichting het respecteren van de in de wet opgelegde wekelijkse rustdag.

Artikel 15 van de wet op de openingsuren vermeldt het college als het orgaan dat bevoegd is om afwijkingen op de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag toe te kennen. Bijgevolg is het college ook bevoegd om binnen het wettelijke kader de criteria vast te leggen waarop deze aanvragen zullen worden behandeld.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010303 - Retail en horeca promoten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist de afwijking aangevraagd door Fun Oost nv, Koning Albert I-laan 244, 8200 Brugge (ondernemingsnummer 0479.170.201), te weigeren.

Gegevens winkel Datum aanvraag Gebied Ter gelegenheid van Afwijking 
FUN OOST nv
(ondernemingsnummer: 0479.170.201)
18 oktober 2022postcode 2170 week voor Sinterklaas
periode 27 november 2022 tot en met 3 december 2022   

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.