Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09261 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. VZW Organisatie Broeders van Liefde (IBW Multiversum) en CAW Antwerpen - Aanpassing afsprakennota en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09261 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. VZW Organisatie Broeders van Liefde (IBW Multiversum) en CAW Antwerpen - Aanpassing afsprakennota en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2022_CBS_09261 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. VZW Organisatie Broeders van Liefde (IBW Multiversum) en CAW Antwerpen - Aanpassing afsprakennota en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college bekrachtigde op 12 maart 2021 (jaarnummer 1876) de afsprakennota met VZW De Link (IBW Multiversum), Antwerpsestraat 179 - 2640 Mortsel, 0448 320 736 goed voor het bekomen van een ondersteuning voor het project SSeGA, voor een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De ondersteuning bedraagt:

  • 152.869,93 euro voor het jaar 2021;
  • 155.927,33 euro voor het jaar 2022;
  • 159.045,88 euro voor het jaar 2023.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan goed waarin de nominatieve ondersteuning van een bijkomend bedrag van 19.500,00 euro voor het jaar 2022 en 19.890,00 euro voor het jaar 2023 werd toegekend aan VZW De Link (IBW Multiversum), Antwerpsestraat 179 - 2640 Mortsel, 0448 320 736.

Het college bekrachtigde op 9 juli 2021 (jaarnummer 5734) de afsprakennota met CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 - 2018 Antwerpen, 0455 608 604 voor het bekomen van een ondersteuning van 268.874,00 euro voor het jaar 2021 en 241.098,00 euro voor het jaar 2022 voor het project 'laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen', voor een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022.

Het college bekrachtigde op 10 december 2021 (jaarnummer 9921) de aangepaste afsprakennota met CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 - 2018 Antwerpen, 0455 608 604 voor het bekomen van een bijkomende ondersteuning van 39.580,50 euro voor het project 'laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen', voor een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan goed waarin de nominatieve ondersteuning van een bedrag van 241.098,00 euro aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 - 2018 Antwerpen, 0455 608 604 werd toegekend voor 2022.

Argumentatie

1. Aanpassing afsprakennota: Samenwerkingsverband Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (SSeGA Project) met VZW De Link (IBW Multiversum).

De complexiteit en intensiteit van begeleidingen neemt toe, dit inzake onhygiënische woningen, complexere psychische toestandsbeelden,… Hierdoor is het logisch dat de begeleidingen die SSeGA aanbiedt des te belangrijker worden om vanuit het aanklampend werken deze problemen te gaan aanpakken, liefst voordat de uithuiszetting té dreigend wordt. Het project wordt met 0,3 VTE uitgebreid dit om blijvend in te zetten op een kwaliteitsvolle hulpverlening voor de meest kwetsbaren en op preventie van dak- en thuisloosheid.

Met dit besluit wordt enerzijds de ondersteuning voor het project SSeGA voor het jaar 2022 en 2023 verhoogd en de uitbetaling van het bedrag voor 2022 wordt vastgelegd, anderzijds wordt de afsprakennota afgesloten met VZW Organisatie Broeders van Liefde, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 119 - 9000 Gent, en ondernemingsnummer: 0406 633 304. VZW De Link werd vereffend/ontbonden na de vrijwillige algemene inbreng in de VZW Organisatie Broeders van Liefde.

2. Uitbetaling afsprakennota: Aanbod van laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen met CAW Antwerpen vzw.

De afsprakennota heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Met dit besluit wordt een uitbetaling gevraagd van het bedrag voor 2022.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Budgetplaats Ontvanger- ProjectBedrag 
5401500000
VZW Organisatie Broeders van Liefde (IBW Multiversum) - Project SSeGA175.427,33 euro
5401500000 CAW Antwerpen - laagdrempelig zorgaanbod dak- en thuislozen241.098,00 euro


De ondersteuning die nominatief voorzien werd aan VZW De Link wordt uitbetaald aan VZW Organisatie Broeders van Liefde, met maatschappelijke zetel Stropstraat 119 -9000 Gent, met ondernemingsnummer 0406 633 304 en met vestigingseenheid IBW Multiversum met adres: Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel. VZW De Link werd vereffend/ontbonden na de vrijwillige algemene inbreng in de VZW Organisatie Broeders van Liefde.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid
4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040302 - Wonen met begeleiding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de aangepaste afsprakennota met VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 -9000 Gent met ondernemingsnummer 0406 633 304 met een verhoging van het bedrag voor het jaar 2022 en het jaar 2023.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling goed van het verhoogde ondersteuningsbedrag voor 175.427,33 euro aan VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 -9000 Gent met ondernemingsnummer 0406 633 304 voor het jaar 2022.

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling goed van het ondersteuningsbedrag voor 241.098,00 euro aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 - 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 voor het jaar 2022.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

VZW Organisatie Broeders van Liefde

Stropstraat 119,

9000 Gent

Vestiging: IBW Multiversum
Antwerpsestraat 179,
2640 Mortsel 

Ondernemingsnummer: 0406 633 304

IBAN BE36 4143 2949 4181


175.427,33 eurobudgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2200
4505145181

CAW Antwerpen vzw
Lange Lozanastraat 200,
2018 Antwerpen
 

Ondernemingsnummer: 0455 608 604 

IBAN BE03 4097 5828 2184


241.098,00 eurobudgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800  
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2200
4505145182