Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_08909 - Grafconcessies 2022 - Inleiding verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid. Intrekking beëindiging verwaarlozingsprocedure - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08909 - Grafconcessies 2022 - Inleiding verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid. Intrekking beëindiging verwaarlozingsprocedure - Kennisneming 2022_CBS_08909 - Grafconcessies 2022 - Inleiding verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid. Intrekking beëindiging verwaarlozingsprocedure - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 5 augustus 2022 (jaarnummer 6457) goed om voor de onderstaande concessies de verwaarlozingsprocedure in te leiden omdat werd vastgesteld dat het grafteken in onveilige staat was:

begraafplaats Schoonselhof:

LocatieConcessiegegevensDatum vaststelling
perk Y
lijn 9
nummer 28
DB/2007
Bollekens - Joosten
08/06/2022
perk Z1
lijn 18
nummer 05
DB/1760
Hautermann - Jacobs
08/06/2022
perk Y
lijn 22
nummer 26
DB/3564
Magnin - Dankaerts
08/06/2022
perk Y
lijn 8
nummer 28
DB/2274
Meeus - Van der Eecken
08/06/2022
perk Y
lijn 26
nummer 01
DB/3756
Nyssens, Eduard
08/06/2022


Argumentatie

In het besluit van 5 augustus 2022 (jaarnummer 6457) werd abusievelijk vermeld dat de verwaarlozingsprocedure werd beëindigd. Voor de in dat besluit vermelde grafconcessies diende de procedure van verwaarlozing niet te worden beëindigd, maar ingeleid. Het besluit van 5 augustus 2022 (jaarnummer 6457) dat de verwaarlozingsprocedure beëindigde wordt met dit besluit ingetrokken en gewijzigd in inleiding tot verwaarlozingsprocedure.

Juridische grond

Artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt dat verwaarlozing vaststaat als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De politiecodex (gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2022, jaarnummer 349) Titel 6, Hoofdstuk 14 (‘Begraafplaatsen, lijkbezorging en concessiebeheer’), Afdeling 2, artikel 675 § 2 bepaalt dat artikel 10 van het decreet van toepassing is als er niet wordt voldaan aan de plaatsingsplicht binnen de in § 1 van datzelfde artikel gestelde termijn.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 6 van het decreet van 16 januari 2004 van het Vlaamse gewest op de begraafplaatsen en de lijkbezorging laat de gemeenteraad toe de bevoegdheid tot het toekennen van concessies over te dragen aan het college van burgemeester en schepenen. De Omzendbrief BA-2006/03 verduidelijkt dat het delegeren van deze bevoegdheid ook geldt voor de terugneming van de verwaarloosde concessies.
Met de gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 1983 droeg de gemeenteraad zijn bevoegdheid inzake het verlenen van graf- en columbariumconcessies reeds over aan het college.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college trekt het besluit van 5 augustus 2022 met jaarnummer 6457 in.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat voor de onderstaande concessies de verwaarlozingsprocedure wordt ingeleid:

voor de begraafplaats Schoonselhof:

LocatieConcessiegegevensDatum vaststelling
perk Y
lijn 9
nummer 28
DB/2007
Bollekens - Joosten
08/06/2022
perk Z1
lijn 18
nummer 05
DB/1760
Hautermann - Jacobs
08/06/2022
perk Y
lijn 22
nummer 26
DB/3564
Magnin - Dankaerts
08/06/2022
perk Y
lijn 8
nummer 28
DB/2274
Meeus - Van der Eecken
08/06/2022
perk Y
lijn 26
nummer 01
DB/3756
Nyssens, Eduard
08/06/2022


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.