Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09280 - Taxi - Vergunning voor het exploiteren van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Stopzetting - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09280 - Taxi - Vergunning voor het exploiteren van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Stopzetting - Kennisneming 2022_CBS_09280 - Taxi - Vergunning voor het exploiteren van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Stopzetting - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college verleende in zitting van 2 september 2022 (jaarnummer 7228) een vergunning voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer voor één voertuig aan Seed Mohamed Abdiwahab, ondernemingsnummer 0777.468.559. De vergunning loopt nog tot en met 1 september 2027. 

Op 3 november 2022 deelde Seed Mohamed Abdiwahab telefonisch mee, dat hij de exploitatie van zijn dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wenst stop te zetten.

Argumentatie

Seed Mohamed Abdiwahab bezorgde in het kader van zijn vergunningsaanvraag nooit de vereiste voertuigdocumenten. Stad Antwerpen heeft daarom geen vergunningskaarten afgeleverd. De exploitant vraagt om zijn vergunning stop te zetten. Uit de gegevens van de DIV blijkt dat de exploitant zijn kenteken inmiddels heeft laten schrappen.


Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019 mag een exploitant zijn vergunning voor een dienst voor bezoldigd personenvervoer stopzetten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de stopzetting van de vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer van Seed Mohamed Abdiwahab met ondernemingsnummer 0777.468.559.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.