Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09232 - Correctiebestelling - Inside the Circle - Organisatie congres - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09232 - Correctiebestelling - Inside the Circle - Organisatie congres - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_09232 - Correctiebestelling - Inside the Circle - Organisatie congres - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2019 (jaarnummer 9601) keurde het college de aanstelling van het aanspreekpunt nachtleven goed. In samenspraak met de werkgroep nachtleven werd een startnota rond het nachtleven in de stad Antwerpen uitgewerkt.

Op 13 maart 2020 (jaarnummer 2434) keurde het college de startnota en het bijhorende plan van aanpak goed en gaf ze daarnaast het mandaat aan de werkgroep nachtleven en het aanspreekpunt nachtleven om het stedelijk beleid rond nachtleven verder uit te werken.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5050) nam het college kennis van de laatste update van het plan van aanpak rond het nachtleven in de stad Antwerpen. In dit plan van aanpak staan verschillende thema's en acties rond het nachtleven in de stad Antwerpen en zaken die de werkgroep in samenspraak met de sector uitwerkt. Het promoten van de sector, het opbouwen van een netwerk binnen de sector en kansen geven aan de sector zijn daar enkele voorbeelden van. 

Pinky Swear vzw organiseerde tussen 9 en 11 november 2022 hun jaarlijks evenement Full Circle. Dit evenement trok de afgelopen jaren steeds meer dan 4.000 bezoekers naar de stad Antwerpen om binnen één van de nachtelijke ondernemingen zoals; danscafés, discotheken of cultuurhuizen performances van dj's of live bands te bezoeken en bezichtigen. Het evenement brengt alle nachtondernemers samen op deze data en zorgt voor een groot gedragen nachtevenement binnen de sector. Het versterkt de banden tussen de nachtondernemers en biedt de stad Antwerpen een uniek evenement op het gebied van nachtleven aan in Vlaanderen.  

Tijdens het evenement Full Circle organiseerde de stad Antwerpen een congres voor het Antwerpse nachtleven, dit ging door op woensdag 9 november 2022. Er werd een presentatie gegeven over de aanpak van de stad Antwerpen. Daarnaast volgden er twee topics met ruimte voor debat en vragen: 'Is er nog ruimte voor het nachtleven?' en 'Safes Spaces in Antwerpse clubs'. 

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
 Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner dan of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

De finale offerte werd pas op maandag 31 oktober 2022 bezorgd, omwille van de timing en het bedrag moet hiervoor een correctiebestelbon en correctiebesluit opgemaakt worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bedrag: 

12.800,00 EUR exclusief btw

15.488,00 EUR inclusief btw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling voor een bedrag van 15.488,00 EUR inclusief btw aan Pinky Swear vzw, Van Campenhoutstraat 19, 2600 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0712 521 121, voor de mede-organisatie van het congres Inside the Circle op 9 november 2022, goed.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de afvaardiging van schepen Kennis om aanwezig te zijn tijdens het congres Inside the Circle.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Pinky Swear vzw

Van Campenhoutstraat 19

2600 Antwerpen

BE0712 521 121

BE94 0018 5063 531415.488,00 EUR

budgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2LWS010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500 
budgetperiode: 22004105062048