Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09176 - Pijpleidingen - Fluxys Belgium nv, Scheldelaan zonder nummer (zn), 2040 Antwerpen. Dossiernummer OV2022/006/AV. Gunstig advies - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09176 - Pijpleidingen - Fluxys Belgium nv, Scheldelaan zonder nummer (zn), 2040 Antwerpen. Dossiernummer OV2022/006/AV. Gunstig advies - Goedkeuring 2022_CBS_09176 - Pijpleidingen - Fluxys Belgium nv, Scheldelaan zonder nummer (zn), 2040 Antwerpen. Dossiernummer OV2022/006/AV. Gunstig advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aanvrager: Fluxys Belgium nv - Kunstlaan 31 - 1040 Brussel. De aanvraag omvat het bekomen van een bijvoegsel voor het ombouwen van het bestaande mengstation Antwerpen Lillo naar een ontspanningsstation met druk- en debietregeling (referentie E2/MO&P/TM/A323-4492).

Argumentatie

Het college beslist op basis van het advies van de dienst Vergunningen, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd en sluit zich aan bij deze motivatie.

Juridische grond

De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten bepaalt dat er steeds een vergunning of toelating vereist is voor het vervoer van gasachtige producten door middel van een leiding.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 14 mei 2002 en 3 december 2006, betreffende het toekennen van toelatingen voor gasvervoer bepaalt dat het college een advies dient te verlenen over een vergunningsaanvraag pijpleidingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist het gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, goed te keuren.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
Stadsontwikkeling/vergunningenhet advies college over te maken aan de Algemene Directie Energie, dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.