Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09209 - Ondersteuning. Onderwijs. Inclusieve opvang en inclusiecoaching Raket (Pilootproject leerlingenvervoer) - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09209 - Ondersteuning. Onderwijs. Inclusieve opvang en inclusiecoaching Raket (Pilootproject leerlingenvervoer) - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring 2022_CBS_09209 - Ondersteuning. Onderwijs. Inclusieve opvang en inclusiecoaching Raket (Pilootproject leerlingenvervoer) - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 15 juli 2022 (jaarnummer 5918) de afsprakennota/ondersteuningsovereenkomsten met onderstaande organisaties goed voor inclusieve opvang en inclusiecoaching binnen Raket en voor een looptijd van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023:

Inclusieve opvang:

  • Ferm Kinderopvang Schilde, Remylaan 4/B - 3018 Wijgmaal (Ondnr. BE0416.117.627);
  • OLO vzw, Miksebaan 264 bus B - 2930 Brasschaat (Ondnr. BE0406.677.745);
  • Ferm Kinderopvang vzw noordrand pilootregio, Remylaan 4/B - 3018 Wijgmaal (Ondnr. BE0416.117.627);
  • Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20 - 2000 Antwerpen (Ondnr. BE0408.499.464);
  • Ankerwijs vzw, Jan Moorkensstraat 54 - 2600 Berchem (Ondnr. BE0537.633.683);
  • Stedelijke basisschool Burchtse Weel, Burchtse Weel 2 - 2050 Antwerpen (Ondnr. BE0824.037.071).

Bovenstaande organisaties hebben aangegeven dat de inleverdatum van de eindrapportering en het organiseren van twee maal een bevraging per schooljaar niet haalbaar zijn.

Inclusiecoaching:

  • OLO vzw, Miksebaan 264 bus B - 2930 Brasschaat (Ondnr. BE0406.677.745);
  • Heder vzw, Galjoenstraat 2 - 2030 Antwerpen (Ondnr. BE0538.767.692).

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 420) de nominatieve toekenning goed.

Bovenstaande organisaties hebben aangegeven dat de inleverdatum van de eindrapportering niet haalbaar is.

Argumentatie

Voor alle organisaties is de datum voor het indienen van de eindrapportering verzet naar een latere datum, zijnde 20 juli 2023 omdat op de eerder vastgelegde datum, 1 juli 2023, de nodige documenten nog niet beschikbaar zijn.

Voor de organisaties die inclusieve opvang organiseren is de ouderbevraging en bevraging bij scholen aangepast van twee maal per schooljaar naar één maal per schooljaar. Dit om de werklast te verminderen bij zowel de organisaties als de bevraagde partijen. 

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbesluit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap
2LWS020204PA5669 - Leerlingenvervoer

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met Ferm Kinderopvang Schilde, Remylaan 4/B - 3018 Wijgmaal (ondernemingsnummer BE0416.117.627), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 2

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met OLO vzw, Miksebaan 264 bus B - 2930 Brasschaat (ondernemingsnummer BE0406.677.745), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 3

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met Ferm Kinderopvang vzw noordrand pilootregio, Remylaan 4/B - 3018 Wijgmaal (ondernemingsnummer BE0416.117.627), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 4

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met Koraal vzw, Hendrik I-lei 17 - 1800 Vilvoorde (ondernemingsnummer BE0408.499.464), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 5

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met Ankerwijs vzw, Jan Moorkensstraat 54 - 2600 Berchem (ondernemingsnummer BE0537.633.683), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 6

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusieve opvang met Stedelijke basisschool Burchtse Weel, Burchtse Weel 2 - 2050 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0824.037.071), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 en de bevraging één maal per schooljaar wordt georganiseerd, goed.

Artikel 7

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusiecoaching met OLO vzw, Miksebaan 264 bus B - 2930 Brasschaat (ondernemingsnummer BE0406.677.745), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 goed.

Artikel 8

Het college keurt de aanpassing van de afsprakennota voor inclusiecoaching met Heder vzw, Galjoenstraat 2 - 2030 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0538.767.692), waarbij de uiterste indiendatum voor de rapportage verzet wordt naar 20 juli 2023 goed.

Artikel 9

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.