Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09226 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Uitbetaling 2022 en 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09226 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Uitbetaling 2022 en 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_09226 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Uitbetaling 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 maart 2021 (jaarnummer 158) keurde de gemeenteraad het reglement ontwikkelingsprojecten KMO goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281)  keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 568) keurde de gemeenteraad de aanpassing aan het reglement ontwikkelingsprojecten KMO goed.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8753) keurde het college de selectie "Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design, goed.

Volgende organisaties dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement ontwikkelingsprojecten KMO:

 • Lies Mertens;
 • Yellow Submarine;
 • Bakermat;
 • Flora Miranda (Seierl);
 • Studio De Wilde;
 • Remodel Fashion/Dressr;
 • Kadanza.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil bedrijven financieel ondersteunen in de ontwikkeling van innovatieve investeringsprojecten die zorgen voor acceleratie en/of internationale positionering van ondernemingen in de creatieve industrie, met focus op mode en design. De projecten moeten bijdragen aan het versterken en de uitbouw van het breed Antwerps ecosysteem van mode en design. Samenwerking is hierbij een belangrijk aspect. Ze brengen een toegevoegde waarde voor de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om te ondernemen en te investeren. Deze thematische oproep past binnen het reglement 'ontwikkelingsprojecten KMO'.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8753) keurde het college, in het kader van de oproep ‘Innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design’ binnen het reglement ‘Ontwikkelingsprojecten KMO', de projecten van volgende bedrijven goed:

 • Lies Mertens;
 • Yellow Submarine;
 • Bakermat;
 • Flora Miranda (Seierl);
 • Studio De Wilde;
 • Remodel Fashion/Dressr;
 • Kadanza.

De gevraagde ondersteuning van volgende zes organisaties voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden uitbetaald:

Naam indiener

Project naam
Toegekend bedrag
Lies Mertens
Lies Mertens - Mycelium
48.000,00 EUR
Yellow Submarine
De Stelling
97.000,00 EUR
Flora Seierl
Flora Miranda - It Pieces
40.000,00 EUR
Studio De Wilde
Studio De Wilde
39.000,00 EUR
Remodel FashionDressr
28.000,00 EUR
Kadanza
Kadanza
50.000,00 EUR


Bakermat bv is nog in oprichting en heeft nog geen ondernemingsnummer of rekeningnummer. De uitbetaling van de 98.000,00 EUR die aan hen werd toegekend zal pas worden voorgelegd aan het college nadat de vennootschap effectief is opgericht.

Het totale budget bedraagt 400.000,00 EUR. Dit budget is niet toereikend voor de uitbetaling van de selectie van de zeven dossiers die de jury heeft voorgesteld. Het zevende dossier van Kadanza werd door de jury nog goed gescoord op alle criteria en sluit goed aan bij de doelstellingen van het programma Economie en Industrie. Daarom werd er beslist om hen een ondersteuning van 50.000,00 EUR toe te kennen in plaats van 99.584,80 EUR. Bij de andere dossiers werden de budgetten afgerond om binnen het voorziene investerings- en exploitatiebudget te blijven.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Voor de oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO worden volgende middelen voorzien:

70.000,00 EUR voor ondersteuningen op exploitatiekrediet op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2200;

30.000,00 EUR voor ondersteuningen op exploitatiekrediet op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2300 onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6 door de gemeenteraad;

175.000,00 EUR voor ondersteuningen op investeringskrediet op 5318500000 / 664800 / 2LWS040107A00000 / 2200. Dit krediet is afkomstig van nog niet toegekend ondersteuningskrediet.

125.000,00 EUR voor ondersteuningen op investeringskrediet op 5318500000 / 664800 / 2LWS040107A00000 / 2300 onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6 door de gemeenteraad.

70 % van de ondersteuning voor de exploitatiekosten wordt betaald binnen de 30 dagen na goedkeuring van de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 28 november 2022. De resterende 30 % wordt betaald na indiening van het eindverslag door de project-indiener en na positieve evaluatie hiervan door de stad Antwerpen.

De ondersteuning voor de investeringskosten wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen en na goedkeuring door de stad Antwerpen.

De geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040107 - Ondersteuning voor ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Lies Mertens
48.000,00 euro
Yellow Submarine97.000,00 euro
Flora Seierl 40.000,00 euro
Studio De Wilde39.000,00 euro
Remodel Fashion/Dressr28.000,00 euro
Kadanza50.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:

Lies Mertens nv
Steenhouwersvest 6
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0689.569.931

IBAN: BE39 1431 0203 5819 
19.833,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200

4505145670


Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:


Yellow Submarine bv
Falconplein 51
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0870.662.793

IBAN: BE47 0682 5196 2880

39.666,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145671
Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:

Flora Seierl
Oostenstraat 50 bus 35
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0693.758.747

IBAN: BE76 7360 6976 5595

16.333,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145672
Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:

Studio De Wilde bv
Kipdorp 46
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0744.641.086

IBAN: BE61 6451 0552 4517

16.333,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145673
Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:

Remodel Fashion bv
Junostraat 19
2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0757.624.141

IBAN: BE24 3632 0548 4638


12.833,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145674
Ondersteuning op investeringskrediet 2022 aan:

Kadanza bv
Mechelsesteenweg 271 bus 6.1
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0752.981.997

IBAN: BE69 7360 7262 5378
29.166,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145675
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Lies Mertens nv
Steenhouwersvest 6
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0689.569.931
IBAN: BE39 1431 0203 5819
14.166,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145686
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Yellow Submarine bv
Falconplein 51
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0870.662.793
IBAN: BE47 0682 5196 2880
28.333,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145687
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Flora Seierl
Oostenstraat 50 bus 35
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0693.758.747
IBAN: BE76 7360 6976 5595
11.666,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145688
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Studio De Wilde bv
Kipdorp 46
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0744.641.086
IBAN: BE61 6451 0552 4517
11.666,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145689
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Remodel Fashion bv
Junostraat 19
2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0757.624.141
IBAN: BE24 3632 0548 4638
9.166,67 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145690
Ondersteuning op investeringskrediet 2023 aan:

Kadanza bv
Mechelsesteenweg 271 bus 6.1
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0752.981.997
IBAN: BE69 7360 7262 5378
20.833,33 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145691
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan:

Lies Mertens nv
Steenhouwersvest 6
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0689.569.931

IBAN: BE39 1431 0203 5819
9.800,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145676
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan:

Yellow Submarine bv
Falconplein 51
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0870.662.793

IBAN: BE47 0682 5196 2880
20.300,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145677
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan:

Flora Seierl
Oostenstraat 50 bus 35
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0693.758.747

IBAN: BE76 7360 6976 5595

8.400,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145678
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan:

Studio De Wilde bv
Kipdorp 46
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0744.641.086

IBAN: BE61 6451 0552 4517

7.700,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145679
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan:

Remodel Fashion bv
Junostraat 19
2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0757.624.141

IBAN: BE24 3632 0548 4638
4.200,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2200
4505145680
Ondersteuning op exploitatiekrediet 2023 aan:

Lies Mertens nv
Steenhouwersvest 6
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0689.569.931

IBAN: BE39 1431 0203 5819
4.200,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145681

Ondersteuning op exploitatiekrediet 2023 aan:

Yellow Submarine bv
Falconplein 51
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0870.662.793

IBAN: BE47 0682 5196 2880
8.700,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145682

Ondersteuning op exploitatiekrediet 2023 aan:

Flora Seierl
Oostenstraat 50 bus 35
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0693.758.747

IBAN: BE76 7360 6976 5595

3.600,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145683

Ondersteuning op exploitatiekrediet 2023 aan:

Studio De Wilde bv
Kipdorp 46
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0744.641.086

IBAN: BE61 6451 0552 4517

3.300,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145684

Ondersteuning op exploitatiekrediet 2023 aan:

Remodel Fashion bv
Junostraat 19
2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0757.624.141

IBAN: BE24 3632 0548 4638
1.800,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145685