Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09187 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09187 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09187 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 oktober 2022 ontving de stad Antwerpen een brief van de toezichthoudende overheid, waarbij drie anonieme klachten werden overgemaakt betreffende de goedgekeurde plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne. 

Omtrent deze klachten moet er standpunt worden ingenomen door de stad Antwerpen. Dit standpunt en het bijhorend dossier zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Argumentatie

De klagers kaarten bij de gouverneur onder meer aan dat de plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne tot gevolg hebben dat er parkeerplaatsen in deze buurt zullen verdwijnen, dat de markt in deze buurt zal verdwijnen, dat er bomen zullen gerooid worden, dat een veelgebruikte tramhalte zal verdwijnen en dat de heraanleg en de aanleg van de nieuwe tramkeerlus een verkeersonveilige situatie in de hand zal werken.

Met een collegiale brief wordt het standpunt van de stad Antwerpen toegelicht en aan de toezichthoudende overheid verstuurd.

Juridische grond

De toezichthoudende overheid vraagt bij de ontvangst van een klacht conform artikel 331 van het Decreet over het lokaal bestuur het besluit en het bijhorende dossier op bij de gemeenteoverheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brieven aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ter attentie van gouverneur Cathy Berx) met het standpunt van het stadsbestuur naar aanleiding van de klachten inzake de plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.