Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09252 - Correctiebestelling - Campagne Winkelzondag 6 november 2022 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09252 - Correctiebestelling - Campagne Winkelzondag 6 november 2022 - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_09252 - Correctiebestelling - Campagne Winkelzondag 6 november 2022 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om de winkelzondag van zondag 6 november 2022 te promoten in Vlaanderen en Nederland koopt de stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing/Marketing en Communicatie via de mediacentrale van de stad Antwerpen, Mediabrands Belgium nv, printmedia aan.

Deze mediacampagne liep van 2 november 2022 tot en met 6 november 2022.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Door een administratieve dwaling bleek er echter niet meer voldoende tijd om de kredieten tijdig vast te leggen waardoor de vastlegging ervan dient te gebeuren met een correctiebestelling.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De aankoop van het mediaplan gebeurt via perceel 1 van het raamcontract GAC_2021_01729 met Mediabrands Belgium nv, goedgekeurd in collegezitting van 21 januari 2022 (jaarnummer 512).

De promotiecampagne voor de winkelzondag van 6 november 2022 is een project van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing. De aankoop van printmedia voor de campagne bedraagt 13.926,60 EUR inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4005533786 goed voor een bedrag van 13.926,60 EUR inclusief btw aan Mediabrands Belgium nv, Ildefonse Vandammestraat 5/7D, 1560 Hoeilaart, ondernemingsnummer 0430415229, voor de aankoop van print mediaruimte voor de campagne Winkelzondag 6 november 2022.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Mediabrands Belgium nv
Ildefonse Vandammestraat 5/7D
1560 Hoeilaart

NBE0430415229
IBAN BE60 3100 5953707013.926,60 EUR

budgetplaats: 5311500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2LWS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
  budgetperiode: 22004005533786

 


 

 


Bijlagen

  • 36461_-_bestek_winkelzondag_november (3).pdf