Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09283 - District Antwerpen. Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver. Bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09283 - District Antwerpen. Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver. Bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring 2022_CBS_09283 - District Antwerpen. Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver. Bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC_2021_01582Goedkeuring college
2 juli 2021 5450
Publicatie
5 juli 2021---
Gunning
Bestek  GAC_2021_01582 (SWOU12475)
Goedkeuring college 18 februari 20221380
GunningsbriefVerzonden22 februari 2022---

Op 18 februari 2022 (jaarnummer 1380) gunde het college de aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver, district Antwerpen, aan COLAS NOORD NV, Dellestraat 25, 3550 Heusden-Zolder, met ondernemingsnummer 0404.206.225, tegen een bedrag van 1.872.240,59 EUR incl. BTW. De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek GAC_2021_01582.

De gunningsbrief werd verzonden op 22 februari 2022.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de wijziging opdracht 1 op en legt deze ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Wijziging opdracht 1, ten laste van de stad Antwerpen

postenomschrijving
VER 1Naar aanleiding van de interferentie met project 'Renovatie den Bell' werd een alternatieve uitvoering van de bemalingsleiding in open sleuf gezocht. Door uitvoering van de leiding als gestuurde boring kunnen de werken 'Renovatie den Bell' zonder impact verdergezet worden. Ook de mogelijke mobiliteitshinder valt weg. Daarnaast  is deze alternatieve werkwijze budgetvriendelijker.
VER 2

Omdat het bemalingswater vanuit den Bell niet over het volledige traject gravitair kan aflopen, wordt onderweg, in de Van Breestraat, een pompstation geplaatst. Het pompstation wordt na indienstname beheerd door Aquafin. Om aan de opgelegde standaarden te voldoen dient een ander type pomp, andere schuifafsluiters en terugslagkleppen geplaatst te worden.

VER 3Het systeem voor ontijzering van het bemalingswater werd in samenspraak met de uitvoerende aannemer herbekeken. De positionering van de plaatbeluchter werd herbekeken in functie van een betere werking, daardoor dient een bijkomende compressor geplaatst te worden. Daarnaast wordt in samenspraak met de collega's van Facility besloten om bijkomende telemetrie en sturing te voorzien om het beheer te vergemakkelijken en latere onderhoudskosten te drukken.

Termijnverlenging: 10 werkdagen

Prijsherziening: geen

Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475) van toepassing.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 1 (WO 1) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:

omschrijvingstad Antwerpen
WO 1 in min
-84.848,91
WO 1 in meer
112.645,05
Totaal
27.796,14
21% btw
5.837,19
totaal
33.633,33

Juridische grond

Artikel 38/1 en artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd  bestelbon 4005490897 opgemaakt. Wijziging opdracht 1 kan hierop verrekend worden.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030106 - Waterplan wordt in elk project geïmplementeerd
2LMS030106M01789 - SWOU12475 Francis Wellesplein, Stadspark (waterbron vijver stadspark)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt wijziging opdracht 1, ten laste van de Stad Antwerpen, in min goed voor een bedrag van -102.667,18 EUR (inclusief btw). De werken worden uitgevoerd door COLAS NOORD NV , Dellestraat 25, 3550 Heusden-Zolder, met ondernemingsnummer 0404.206.225, op basis van bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475).

Artikel 2

Het college keurt wijziging opdracht 1, ten laste van de Stad Antwerpen, in meer goed voor een bedrag van 136.300,51 EUR (inclusief btw). De werken worden uitgevoerd door COLAS NOORD NV , Dellestraat 25, 3550 Heusden-Zolder, met ondernemingsnummer 0404.206.225, op basis van bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475).

Artikel 3

Het college keurt de termijnverlenging van 10 werkdagen goed.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag inclusief btw en herzieningen

Boekingsadres

Bestelbon

WO1
SWOU12475

Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver

COLAS NOORD NV
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder

ondernemingsnummer: 0404.206.225

rekeningnummer: BE25235006700082

33.633,33 EUR 

budgetplaats:   5153000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2LMS030106M01789
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020310
budgetperiode: 2200

 

4005490897Bijlagen

 • VER 1 Gestuurde boring_na asbuilt 20220831.pdf
 • VER 1 Gestuurde boring verantwoording_na asbuilt 20220831.pdf
 • VER 2 Toebehoren PS2 offerte Zwaans bijkomend_rev1.pdf
 • VER 2 Toebehoren PS2 offerte Zwaans_rev1.pdf
 • VER 2 Toebehoren PS2 verantwoording_rev1.pdf
 • VER 2 Toebehoren PS2_rev1.pdf
 • VER 3 Ontijzering verantwoording_Colas offerte.pdf
 • VER 3 Ontijzering verantwoording_Colas offerte_rev1.pdf
 • VER 3 Ontijzering verantwoording_rev1.pdf
 • VER 3 Ontijzering_rev1.pdf
 • Wijziging Opdracht 1 - Bemaling den Bell_DEF.xlsm