Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09154 - Omgevingsvergunning - OMV_2022094304. Ketsstraat 59-61. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09154 - Omgevingsvergunning - OMV_2022094304. Ketsstraat 59-61. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_09154 - Omgevingsvergunning - OMV_2022094304. Ketsstraat 59-61. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022094304

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Aurélie Van Havenbergh met als adres Mechelsesteenweg 28 bus 201 te 2018 Antwerpen en de heer Olivier Wuyts met als adres Mechelsesteenweg 28 bus 201 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Ketsstraat 59-61 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nrs. 373D5 en 373V8

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning en een meergezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          Ketsstraat nr. 59:

 • 08/09/1936: toelating (Felixarchief inventarisnummer 1399#15890) voor vergrotings- en veranderingswerken;

-          Ketsstraat nr. 61:

 • 20/03/1934: toelating (Felixarchief inventarisnummer 1399#14259) voor veranderingswerken (laten scannen, maar toegevoegd in dossier door aanvragers);
 • 29/04/1924: toelating (Felixarchief inventarisnummer 1399#8094) voor veranderingswerken (laten scannen, maar toegevoegd in dossier door aanvragers).

 

Geacht vergunde toestand

-          Ketsstraat nr. 59:

 • functie:

-          pand met 3 entiteiten:

-          gelijkvloerse verdieping: praktijkruimte (kantoor en vrije beroepen);

-          verdieping 1 en 2: per verdieping 1 eenslaapkamerappartement met telkens een netto vloeroppervlakte van circa 63 m².

 • bouwvolume:

-          3 bovengrondse bouwlagen met een zadeldak; 

-          een breedte van 5 m;

-          een nokhoogte van circa 17,25 m en een kroonlijsthoogte van circa 13,03 m voor het hoofdbouwvolume;

-          een bouwdiepte van 9,6 m voor het hoofdbouwvolume;

-          een uitbouw van 3 bouwlagen met een dakrandhoogte van circa 11,28 m;

-          een getrapte bouwdiepte voor de uitbouw, met langs de linker perceelgrens een maximale totale bouwdiepte van circa 19,04 m.

 • gevelafwerking:

-          voordeur met metalen smeedwerk

-          Ketsstraat nr. 61:

 • functie:

-          eengezinswoning

 • bouwvolume:

-          langs de linker perceelgrens een bouwdiepte van circa 9,6 m voor het hoofdbouwvolume, met aansluitend een veranda tot een totale bouwdiepte van 14,16 m;

-          langs de rechterperceelgrens een uitbouw van 2 bouwlagen, met een dakrandhoogte van circa 5,62 m, en een maximale totale bouwdiepte van circa 18,19 m.

-          een breedte van 5,11 m;

 • inrichting:

-          het perceel met een totale diepte van 44,4 m en een breedte van circa 5,1 m.

 

Bestaande toestand

-          Ketsstraat nr. 59:

 • functie idem vergund geachte toestand;
 • bouwvolume idem vergund geachte toestand:
 • gevelafwerking:

-          wit geschilderd pleisterwerk;

-          witkleurig PVC buitenschrijnwerk;

-          donkerkleurig houten voordeur (supprimatie metalen smeedwerk);

-          wit geschilderd ijzerwerk voor de borstwering van het balkon op de eerste verdieping;

-          wit geschilderde houten kroonlijst.

 • inrichting:

-          het perceel met een totale oppervlakte van circa 255 m²;

-          aansluitend aan de uitbouw een tuin met een diepte van circa 31,3 m.

-          Ketsstraat nr. 61:

 • functie:

-          eengezinswoning (idem vergund geachte toestand) met 4 slaapkamers;

 • bouwvolume:

-          3 bovengrondse bouwlagen met een zadeldak; 

-          een nokhoogte van circa 17,25 m en een kroonlijsthoogte van circa 13,03 m voor het hoofdbouwvolume;

-          een bouwdiepte van 9,6 m voor het hoofdbouwvolume;

-          langs de linker perceelgrens op de gelijkvloerse verdieping een bouwdiepte van circa 14,1 m;

-          langs de rechterperceelgrens een uitbouw van 2 bouwlagen, met een dakrandhoogte van circa 6,1 m, en een maximale totale bouwdiepte van circa 20,08 m.

 • gevelafwerking:

-          wit geschilderd pleisterwerk;

-          wit geschilderd houten buitenschrijnwerk en kroonlijst;

-          roodkleurig houten voordeur;

-          wit geschilderd ijzerwerk voor de borstwering van het balkon op de eerste verdieping;

 • inrichting:

-          het perceel met een totale oppervlakte van circa 245 m²;

-          aansluitend aan de uitbouw een tuin met een diepte van circa 29,61 m.


Nieuwe toestand

-          Ketsstraat nr. 59:

 • functie: meergezinswoning met 2 woonentiteiten op de verdiepingen - per verdieping 1 eenslaapkamerappartement met telkens een netto vloeroppervlakte van circa 63 m². (de gelijkvloerse woonentiteit behoort tot Ketsstraat 61);
 • bouwvolume idem vergund geachte toestand uitgezonderd van:

-          gelijkvloerse breedte vooraan circa 1,47 m (louter toegang tot bovengelegen verdiepingen, het overige gelijkvloerse bouwvolume behoort tot Ketsstraat 61).

 • gevelafwerking:

-          blauwe hardstenen plint met een hoogte van circa 1,1 m;

-          wit geschilderd pleisterwerk (idem bestaande toestand);

-          witkleurig PVC buitenschrijnwerk (idem bestaande toestand);

-          donkere antracietgrijskleurige houten voordeur;

-          wit geschilderd ijzerwerk voor de borstwering van het balkon op de eerste verdieping (idem bestaande toestand);

-          wit geschilderde houten kroonlijst (idem bestaande toestand).

-          Ketsstraat nr. 61:

 • functie:

-          eengezinswoning met 3 slaapkamers.

 • bouwvolume idem bestaande toestand uitgezonderd:

-          gelijkvloerse breedte vooraan circa 8,6 m, achteraan circa 10m (uitbreiding over gelijkvloerse verdieping Ketsstraat 59);

-          supprimatie van bestaande gelijkvloerse uitbouwen;

-          gelijkvloerse uitbouw met een totale bouwdiepte van 18,2 m en een dakrandhoogte van 3,63 m;

 • gevelafwerking:

-          blauwe hardstenen plint met een hoogte van circa 1,1 m;

-          wit geschilderd pleisterwerk (idem bestaande toestand);

-          witkleurig houten buitenschrijnwerk;

-          wit geschilderde houten kroonlijst (idem bestaande toestand);

-          donkere natuurkleurige houten voordeur;

-          wit geschilderd ijzerwerk voor de borstwering van het balkon op de eerste verdieping (idem bestaande toestand);

 • inrichting:

-          de tuin met een breedte van circa 10 m (samenvoeging tuin Ketsstraat 59 en 61);

-          aansluitend aan de 10 m brede gelijkvloerse uitbouw een terras, eveneens over de breedte van beide percelen, met een diepte van circa 3,9 m (circa 37 m² verharding);

-          achteraan de tuin een fietsenberging met een hoogte van circa 2,1 m;

-          stepstone verharding van het terras naar de fietsenberging en poortje/toegang tot park achteraan.


Inhoud van de aanvraag

-          Ketsstraat 59:

 • verbouwen naar een meergezinswoning met 3 woonentiteiten;
 • overdragen quasi volledige gelijkvloerse verdieping en tuin naar Ketsstraat 61;
 • wijzigen van de voorgevel;
 • doorvoeren van constructieve werken;
 • tegenover Ketsstraat 57 vinden geen scheimuurwijzigingen plaats;

-          Ketsstraat 61:

 • verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning;
 • overnemen van quasi volledige gelijkvloerse verdieping en tuin van Ketsstraat 59;
 • slopen van gelijkvloerse uitbouwen;
 • bouwen van een nieuwe gelijkvloerse uitbouw op Ketsstraat 59 en 61;
 • wijzigen van bouwvolume uitbouw op 1ste verdieping;
 • wijzigen van de voorgevel;
 • doorvoeren van constructieve werken; 
 • wijzigen van scheimuren. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

27 september 2022

21 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

27 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

27 september 2022

24 oktober 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

27 september 2022

30 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

27 september 2022

29 september 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

27 september 2022

24 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

27 september 2022

7 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

27 september 2022

11 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande en vergund geachte woonfuncties in de vorm van een eengezinswoning ter hoogte van nummer 61 en een meergezinswoning op nummer 59 blijven behouden. De functionele inpasbaarheid blijft gegarandeerd.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet in de verbouwing van 2 naast elkaar gelegen panden: 1 meergezinswoning ter hoogte van nummer 59 en 1 eengezinswoning ter hoogte van nummer 61. Het gelijkvloerse appartement van de meergezinswoning wordt samengevoegd bij de naastgelegen eengezinswoning waardoor het totale aantal woonentiteiten vermindert van 4 naar 3 entiteiten. Deze verlaging van de densiteit over de twee percelen kan gunstig geadviseerd worden.

Naast de programmawijziging worden ook wijzigingen aan het bestaande en vergund geachte bouwvolume aangevraagd. De bestaande gelijkvloerse constructies op beide percelen wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe achterbouw over de volledige breedte met een bouwdiepte tot op 19,10 m. De nieuwe achterbouw is hierbij ca. 1 m minder diep dan de vergund geachte constructies. Het platte dak wordt voorzien als groen dak.
Ook deze ingreep kan gunstig geadviseerd worden.

Tot slot zijn er interne wijzigingen met het oog op een betere intern gebruiksgemak die gunstig geadviseerd kunnen worden en is er de koppeling van het gelijkvloers van beide percelen. Ook deze specifieke ingreep kan uitzonderlijk gunstig geadviseerd worden aangezien de bestaande kamerstructuur grotendeels behouden blijft. Door de verbinding tussen beide panden enkel achteraan gerealiseerd wordt, blijft aan de straatzijde de pandsgewijze opbouw behouden.

De aanvraag kan wat dit punt betreft gunstig geadviseerd worden.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

De bestaande en vergund geachte voorgevel wordt volledig gerenoveerd en het schrijnwerk van nummer 61 wordt vervangen door wit gelakt houten schrijnwerk. De oorspronkelijke raamverdeling blijft hierbij behouden. Ook de oorspronkelijke paneeldeur wordt naar oorspronkelijk model vervangen. Deze ingrepen behouden de beeldkwaliteit van de gevel en het ensemble en kunnen bijgevolg gunstig geadviseerd worden.

Het bestaande schrijnwerk van nummer 59 blijft behouden. Er wordt opgemerkt dat het oorspronkelijke houten schrijnwerk met kenmerkende T-verdeling in het verleden werd vervangen naar wit PVC schrijnwerk. Hierbij werden sommige raamverdelingen aangepast met een afwijkend gevelbeeld tot gevolg. Aangezien niet aangetoond kan worden dat dit schrijnwerk geacht vergund beschouwd kan worden, wordt als voorwaarde bij de vergunning opgenomen dat de oorspronkelijke raamverdeling en materialisatie opnieuw voorzien moet worden bij een toekomstige vernieuwing van het schrijnwerk.
Rekening houdende met deze voorwaarde, blijft de visuele inpasbaarheid van het ensemble op lange termijn gegarandeerd.

 

De voorgestelde materialisatie voor de achterbouw met ruime raampartijen in donkergrijs aluminium schrijnwerk kan gunstig geadviseerd worden.
 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvrager wenst achteraan het perceel een bijkomende toegang te voorzien. Op deze manier kunnen fietsen eenvoudig gestald worden in de fietsenberging achteraan het perceel. Gelet op de bijkomende toegang tot het openbaar domein werd hierover advies gevraagd aan AG Vespa: “AG Vespa en Vastgoed geven voorwaardelijk gunstig advies. De aanvrager dient contact op te nemen met AG Vespa voor het verkrijgen van de noodzakelijke zakelijke rechten rond het recht van doorgang cfr. het nieuwe poortje in de tuinmuur.”

Dit advies kan bijgetreden worden. Het poortje in de tuinmuur bevordert de functionaliteit van de fietsenberging en een duurzame mobiliteit.

Ook de andere aanpassingen in het kader van de aanvraag resulteren in een verbeterde woonkwaliteit door bijkomende lichttoetreding, een verlaging van de densiteit en een versterking van de beeldkwaliteit zonder hierbij hinder naar de omgeving te genereren.
Wat dit punt betreft kan de aanvraag bijgevolg gunstig geadviseerd worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De aanvrager dient contact op te nemen met AG Vespa voor het verkrijgen van de noodzakelijke zakelijke rechten rond het recht van doorgang voor het nieuwe poortje in de tuinmuur.

3. Bij een toekomstige vernieuwing van het schrijnwerk dient de oorspronkelijke T-raamverdeling en materialisatie (hout) opnieuw voorzien te worden. 


Standpunt college

Het college sluit zich gedeeltelijk aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert om bij een toekomstige vernieuwing van het schrijnwerk, opnieuw de oorspronkelijke T-raamverdeling en materialisatie (hout) te voorzien. Dit omwille van de visuele inpasbaarheid van het ensemble op lange termijn te garanderen.

Het klopt inderdaad dat sommige raamverdelingen en de materialisatie van het schrijnwerk in het verleden werden aangepast, met een afwijkend gevelbeeld tot gevolg.

Onderhavige vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van nr. 59 en de volledige woning ter hoogte van nr. 61 van de Ketsstraat. Het buitenschrijnwerk wordt aan deze gevels overal in witgeschilderd hout voorzien.

Het is aanbevolen om, bij een toekomstige vernieuwing van het schrijnwerk van de overige verdiepingen van de woning ter hoogte van nr. 59, dit schrijnwerk in eenzelfde materialisatie en kleurstelling te voorzien. Deze verdiepingen zijn nu evenwel geen onderdeel van de aanvraag.

Het college is van mening dat - gelet op het feit dat het geen inventarispand betreft, noch gelegen is in CHE-gebied en onderhavige aanvraag reeds voorziet in eenzelfde materialisatie en kleurstelling van het buitenschrijnwerk – de visuele inpasbaarheid en uniformiteit van het ensemble voldoende gegarandeerd blijft.

Het college schrapt bijgevolg de desbetreffende voorwaarde.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

6 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

27 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

26 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich gedeeltelijk aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De aanvrager dient contact op te nemen met AG Vespa voor het verkrijgen van de noodzakelijke zakelijke rechten rond het recht van doorgang voor het nieuwe poortje in de tuinmuur.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.