Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09178 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09178 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_09178 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S1/T/SZ/2022404

Aanvrager: LOGGIN, Grote Markt 8 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Grote Markt 8 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 08/05/2022

 

Dossiernummer: S12/T/2022548

Aanvrager: Lamuadni, Herentalsebaan 255 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Herentalsebaan 255 te 2100 Deurne

Datum ontvangst aanvraag: 23/06/2022

 

Dossiernummer: S1/T/2022554

Aanvrager: BONANZA, Kronenburgstraat 65 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Kronenburgstraat 65 (zijde Kronenburgstraat) te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 28/06/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022669

Aanvrager: BAR-2, Ossenmarkt 30 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Ossenmarkt 30 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 17/08/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022659

Aanvrager: JP JONAS, Pelgrimstraat 28 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Pelgrimstraat 22 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 20/08/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022698

Aanvrager: Le Gourmet Mondial, Nationalestraat 136 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op het voetpad

Locatie: Nationalestraat 136 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 01/09/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022555

Aanvrager: Nikkei Antwerp, Grote Pieter Potstraat 36 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Grote Pieter Potstraat 36 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 28/06/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022568

Aanvrager: Trien, Vlaamsekaai 40 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras

Locatie: Vlaamsekaai 40 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 04/07/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022694

Aanvrager: The Phone Repair, Vlaamsekaai 53 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras

Locatie: Vlaamsekaai 53 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 31/08/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022708

Aanvrager: BAR-SOHO, Limbastraat 1 te 2030 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en twee eilandterrassen op het voetpad

Locatie: Marnixplaats 6 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 08/09/2022

 

Dossiernummer: S2/T/PP/2022583

Aanvrager: DOS GRINGOS, Mussenburglei 63 te 2650 Edegem

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Vrijheidstraat 61 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 05/05/2022

 

Dossiernummer: S14/T/PP/2022597

Aanvrager: TRIPLE SEVEN FOODBAR, Van Campenhoutstraat 55 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats

Locatie: Van Campenhoutstraat 55 te 2600 Berchem

Datum ontvangst aanvraag: 13/07/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022711

Aanvrager: Schnitzel, Paardenmarkt 53 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Paardenmarkt 53 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 12/09/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022718

Aanvrager: EURO NEW CONCEPT, Frans van Kalkenlaan 9 te 1070 Anderlecht

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Oude Koornmarkt 47 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 14/09/2022

 

Dossiernummer: S7/T/2022626

Aanvrager: Aerts, Polderstraat 74 te 9150 Kruibeke

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waterhoenlaan 18 te 2050 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 28/07/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022641

Aanvrager: Deprince, Wezelsebaan 100 te 2900 Schoten

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Luchtvaartstraat 2 (zijde Gitschotellei) te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 03/08/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022759

Aanvrager: Caju, Moorkensplein 28 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Moorkensplein 28 te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 11/10/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022800

Aanvrager: Caju, Moorkensplein 28 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Moorkensplein 28 (zijde Oedenkovenstraat) te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 11/10/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022758

Aanvrager: Ramkisoen, Morckhovenlei 1 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Amerikalei 85 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 10/10/2022

 

Dossiernummer: S1/T/2022553

Aanvrager: Bianco Antwerpen, Vleminckveld 6 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Vleminckveld 6 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 27/06/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.