Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09189 - DWR 2022/038. Bestuurlijk toezicht. Gebruik strooizout bij hoge temperaturen - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09189 - DWR 2022/038. Bestuurlijk toezicht. Gebruik strooizout bij hoge temperaturen - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09189 - DWR 2022/038. Bestuurlijk toezicht. Gebruik strooizout bij hoge temperaturen - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op donderdag 27 oktober 2022 ontving de stad Antwerpen een brief van de toezichthoudende overheid, waarbij een klacht werd overgemaakt van een burger betreffende het gebruik van strooizout bij hoge temperaturen in district Ekeren. 

Omtrent deze klacht moet er standpunt worden ingenomen door de stad Antwerpen. Dit standpunt en het bijhorend dossier zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Argumentatie

Een burger beklaagt zich er over dat er door de stad Antwerpen in het district Ekeren strooizout is gestrooid bij hoge temperaturen. De betrokkene vindt dat ongehoord en een verspilling van belastinggeld. Ook stelt de klager nog dat indien testen met de strooiwagens toch noodzakelijk zouden zijn, er beter zand wordt gebruikt wat veel goedkoper is.

Met een collegiale brief wordt het standpunt van de stad Antwerpen toegelicht en aan de toezichthoudende overheid verstuurd.

Juridische grond

De toezichthoudende overheid vraagt bij de ontvangst van een klacht conform artikel 331 van het Decreet over het lokaal bestuur het besluit en het bijhorende dossier op bij de gemeenteoverheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief goed aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ter attentie van gouverneur Cathy Berx) met het standpunt van het stadsbestuur naar aanleiding van de klacht van een burger over het gebruik van strooizout bij hoge temperaturen in district Ekeren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.