Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09127 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100177. Gloriantlaan 22-24, Melis Stokelaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09127 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100177. Gloriantlaan 22-24, Melis Stokelaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09127 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100177. Gloriantlaan 22-24, Melis Stokelaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022100177

Gegevens van de aanvrager:

BV JOPIDA met als adres Katerstraat 5 te 2990 Wuustwezel

Gegevens van de exploitant:

BVBA KUYPERS LINKEROEVER (0836861758) met als contactadres Gloriantlaan 24 te 2050 Antwerpen

Ligging van het project:

Gloriantlaan 22-24, Melis Stokelaan 1 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 725L, 725M en 725N

waarvan:

 

-     20190523-0078

afdeling 13 sectie N nrs. 725L, 725N en 725M (Spar Antwerpen Linkeroever)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, Kleinhandelsactiviteiten

Voorwerp van de aanvraag:

het slopen van een rijwoning, het verbouwen en uitbreiden van supermarkt SPAR, het aanbrengen van gevelreclame en het bouwen van een eengezinswoning met dakterras

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

-     06/08/2021: weigering (OMV_2021029096) voor het herbouwen van een woning, verbouwen en uitbreiden van een winkel en aanbrengen van gevelpubliciteit;

-     Gloriantlaan nr. 22:

 • 21/08/2020: vergunning (20201936) voor de installatie en exploitatie van een middenspanningscabine en het wijzigen van de voorgevel, onder voorwaarden;
 • 23/04/1990: vergunning (86#890724) voor uitbreiden supermarkt;
 • 10/07/1964: vergunning (18#80474) voor een verbouwing;
 • 19/07/1963: vergunning (18#45313) voor een winkelhuis met appartementen.

-     Gloriantlaan nr. 24:

 • 14/05/1965: vergunning (18#47444) voor een winkel, flatgebouw;

-     Melis Stokelaan nr. 1: 

 • 28/05/1965: vergunning (18#47420) voor een winkelhuis.

 

Vergunde toestand

-     functie meergezinswoningen met handelsgelijkvloers (supermarkt Spar) en:

 • bouwvolume:

-     4 bouwlagen met plat dak;

-     hoofdinkom op de hoek;

-     2 inkomhallen van de bovengelegen meergezinswoningen;

-     gevelnis voor een broodautomaat en interne middenspanningscabine ter hoogte van de inkom naar de appartementen;

 • gevelafwerking:

-     gelijkvloerse voorgevel in grijs geschilderd metselwerk, geel metselwerk op verdieping, arduinen plint en blauwe, witte of grijze panelen, verluchtingsrooster, donkergrijze deur in staal;

-     nis voor een broodautomaat in donkergrijs metselwerk en met een breedte van 110 cm;

-     functie eengezinswoning met handelsgelijkvloers (zonnecenter) met een bruto vloeroppervlakte van circa 280 m²:

 • bouwvolume:

-     2 bouwlagen onder plat dak;

-     gevelbreedte van 9,30 m.

 • gevelafwerking:

-     gevels in geel genuanceerde gevelsteen, gevelplint, dorpels en raam- en deuromlijstingen in blauwe hardsteen; 

-     inpandige garage in de achtergevel;

 • inrichting: gelijkvloerse buitenkoer van circa 29 m².

 

Bestaande toestand

-     meergezinswoningen met handelsgelijkvloers (supermarkt Spar) in overeenstemming met laatst vergunde toestand, uitgezonderd van:

 • de voorwaardelijk vergunde gevelnis voor een broodautomaat en de middenspanningscabine die nog niet werden uitgevoerd;
 • de inrichting in de kelderverdieping met verblijfsruimte;

-     de huidige toestand van de eengezinswoning met handelsgelijkvloers is niet relevant gezien de aanvraag handelt over een volledige sloop en nieuwbouw.

 

Nieuwe toestand

-     meergezinswoningen met detailhandel (supermarkt) op de ondergrondse verdieping (magazijn met keuken/eetruimte) en gelijkvloerse verdieping (winkel zelf), verder uitgebreid naar de gelijkvloerse verdieping van de oorspronkelijke naastliggende eengezinswoning:

 • bouwvolume:

-     hoofdinkom van de supermarkt verplaatst van de hoek naar de gevel aan de Melis Stokelaan;

-     2 inkomhallen van de bovengelegen meergezinswoningen (conform vergunde toestand);

-     gevelnis voor een broodautomaat in de zijgevel met een breedte van 158 cm;

 • gevelafwerking:

-     geelkleurige gevelsteen, gelijkaardig aan de gevelsteen van het bestaand bouwvolume, voor alle nieuwe gevels die deel uitmaken van de aanvraag (gelijkvloerse supermarkt en bouwvolume woning);

-     gevel Gloriantlaan: niet verlicht, zaakgebonden gevelpubliciteit met een lengte van 500 cm, een hoogte van 50 cm, met Spar logo en het opschrift “SPARâ€�;

-     gevel Gloriantlaan: haakse zaakgebonden gevelpubliciteit (banier), met een hoogte van 130 cm, een diepte van 60 cm (uit het gevelvlak), geplaatst op circa 4 m boven het maaiveld, met Spar logo, het opschrift ‘SPARâ€� en “COLRUYT GROUPâ€�;

-     gevel Melis Stokelaan: verlicht, zaakgebonden gevelpubliciteit onder de vorm van een LED lichtkast, met een lengte van 700 cm, een hoogte van 70 cm, met Spar logo en het opschrift “SPARâ€� en “COLRUYT GROUPâ€�;

-     nieuw buitenschrijnwerk in witkleurig aluminium in de voorgevel;

-     functie nieuwe eengezinswoning met 4 slaapkamers en een bruto vloeroppervlakte van circa 169 m² en een dakterras van circa 46 m²:

 • bouwvolume:

-     2 bouwlagen met plat groendak;

-     op de gelijkvloerse verdieping de inkomhal naar de bovenliggende woning;

 • gevelafwerking: zie boven.

Inhoud van de aanvraag

-     afbreken en herbouwen van een eengezinswoning;

-     uitvoeren van interne constructieve wijzigingen in een handelsgelijkvloers (supermarkt);

-     samenvoegen van de gelijkvloerse handelsfuncties;

-     voorgevelwijzigingen horende bij het handelsgelijkvloers;

-     aanbrengen van zaakgebonden publiciteit op de voorgevel.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Op 6 januari 2012 werd er akte genomen van de melding met referentie AN2011/648 voor de exploitatie van een supermarkt. In 2020 werd er een vergunning verleend voor de installatie en exploitatie van een middenspanningscabine (OMV_2020071772).

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft de sloop van een eengezinswoning, de uitbreiding van een supermarkt en de bouw van een nieuwe eengezinswoning bovenop de uitbreiding.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

+ 90 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

+ 61,20 kW

45.4.d)

verkooppunten van vlees, vis en gevogelte.

beperkte uitbreiding in oppervlakte

 

 Omschrijving kleinhandelsactiviteiten

 

Deze Spar-supermarkt is momenteel reeds gevestigd op het gelijkvloers aan de Gloriantlaan 22-24. Doordat de winkel tot op heden 377 m² nettohandelsoppervlakte had was deze niet vergunningsplichtig voor de wetgeving op de (vroegere) sociaaleconomische vergunningen of de omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten. Het gebouw, met gemengde inrichting detailhandel en bovenliggende appartementen, beschikte over een stedenbouwkundige vergunning.

Met voorliggend dossier wordt de omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten gevraagd voor de uitbreiding en renovatie van de Spar-supermarkt aan de Gloriantlaan 22-24 te 2050 Antwerpen tot een netto-handelsoppervlakte van 493 m² voor de verkoop van voeding. Dit is een uitbreiding met 116 m² ten opzichte van de bestaande nettohandelsoppervlakte van 377 m². De eigenaar wenst het volledige pand te renoveren zodat de bovenliggende appartementen een update krijgen en de winkelruimte volledig vernieuwd wordt. Samen met de renovatie wordt de winkelruimte uitgebreid door incorporatie van een naaste woning en wordt de gevel opgewaardeerd.

 

Naast de uitbreiding van de winkelruimte verandert er weinig aan het bestaande concept van de winkel die reeds sinds 7 juli 2011 actief is op deze locatie. De bestaande laad- en loszone achteraan de winkel blijft behouden net zoals de bestaande openbare parkeerruimte rond de winkel. Ook wordt er geen significante stijging van het aantal klanten verwacht door de (beperkte) toename van de handelsoppervlakte.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

2 november 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

2 november 2022

4 november 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

2 november 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie

2 november 2022

8 november 2022

Gunstig

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

28 september 2022

4 oktober 2022

Geen bezwaar

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn/ De Lijn Entiteit Antwerpen

2 november 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Water-link

2 november 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

28 september 2022

11 oktober 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

28 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Beheer en Operaties

28 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

28 september 2022

10 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

28 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening hemelwater op volgend punt:

 • Artikel 10 §1 Als handelingen, vermeld in artikel 3, en niet bedoeld in artikel 4, verricht worden, moet voorzien worden in de plaatsing van een infiltratievoorziening volgens de bepalingen van dit besluit behalve als het goed kleiner is dan 250 m². Er wordt geen infiltratievoorziening voorzien.

-     Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-     Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken vertoont, moeten de op te richten of de te verbouwen gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van de omgeving.
  Terrasafscheidingen op de verdiepingen buiten het maximale bouwvolume, zijn niet kenmerkend in de omgeving;
 • Artikel 16 Technische uitsprongen:
  Klimaatbeheersingstoestellen en alle bijbehorende leidingen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, mogen niet uitwendig tegen voor- of zijgevels geplaatst worden, dienen op minstens 2 m van de perceelgrenzen geplaatst te worden en mogen een geluidsterkte niet meer dan 43 dB(A) produceren: Er is een “blazer” voorzien in de kelderopening in de Gloriantlaan. Het is niet duidelijk waarvoor deze “blazer” dient.
 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:
  §1. Elke verblijfsruimte dient openingen te hebben voor de toetreding van daglicht en zicht. De keuken, vergaderzaal of kantoorruimte (allen verblijfsruimtes) in de kelder voldoet niet aan de bepalingen van dit artikel.
  §2. Elke verblijfsruimte dient minimaal één te openen gevel- of dakdeel te hebben zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden. De keuken, vergaderzaal of kantoorruimte (allen verblijfsruimtes) in de kelder voldoet niet aan de bepalingen van dit artikel.
 • Artikel 27 Open ruimte:
  Op het perceel van de woning dient minstens 20% van het gelijkvloers in de voor- en achtertuinzone onbebouwd te blijven.Artikel 30 Autostal en autoparkeerplaatsen:
  De bestaande vergunde parkeerplaats bij de woning wordt gesupprimeerd.
 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  Scheidingsmuren dienen in een massief materiaal met een dikte van 18 cm te worden uitgevoerd. Op de rechter perceelsgrens van de woning langs de Melis Stokelaan wordt een terrasscherm voorzien.
 • artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen:
  §3. Het aanbrengen van afvoerkanalen in de gevels is verboden. In de gevel van de Gloriantlaan wordt ter hoogte van de koelcel vlees een grote gevelrooster voorzien. 
  §4. De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich situeren minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat), en in ieder geval 2 m boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen, die zich in een straal van 4 m bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. De blazer, voorzien in de kelderopening in de Gloriantlaan, mondt uit op het voetpad. 
 • Artikel 44 Vetscheiders en olieafscheiders:
  In de zones waar voedsel wordt verwerkt moeten verplicht vetafscheiders voorzien worden voor de lozing van het afvalwater. De uitlaat van de afscheider is te voorzien van een stankafsluiter. Het is onduidelijk op de aangeleverde plannen hoe de riolering onder de supermarkt (met name de voedselverwerkende delen) voorzien is. In huidige aanvraag worden intern deze voedselverwerkende zones verplaatst, waardoor het afvoerwater mogelijks wordt aangesloten op een afvoer die niet voorzien is van een vetafscheider.

 

Sectorale regelgeving

-     MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-     Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-     Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

-     Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving. De bestaande vergunde supermarkt wordt gerenoveerd en uitgebreid en het naastgelegen handelspand wordt afgebroken waarbij het gelijkvloers grotendeels wordt toegevoegd bij de supermarkt met een beperkte inkom voor de nieuwe bovengelegen woonentiteit. De aanvraag is functioneel verenigbaar met de bestemming woongebied volgens het gewestplan.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Deze aanvraag voorziet de afbraak van het bestaande handelspand en het plaatsen van een nieuw gelijkaardig volume. De volumetrie aan straatzijde sluit aan bij de kenmerkende bebouwing in de omgeving. Dit aspect wordt dan ook gunstig beoordeeld. In de nieuwe toestand wordt weliswaar het volledige perceel volgebouwd, waardoor dit in strijd is met artikel 27 van de bouwcode. De aanvraag beoogt een uitbreiding van de commerciële ruimte op de hoek van de Gloriantlaan en de Melis Stokelaan door de gelijkvloerse ruimte van de eengezinswoning te annexeren. De bestaande koer wordt daarbij dichtbebouwd. Op het dak wordt een ruim dakterras ingericht bij het nieuwe appartement dat de woonbeleving ten goede komt. De omgeving wordt bovendien gekenmerkt door percelen die hoofdzakelijk dichtgebouwd zijn op het gelijkvloers of over kleine patio’s beschikken. Het dichtgebouwde gelijkvloers wijkt niet af van het referentiebeeld van de omgeving. Aangezien de uitbreiding van de commerciële ruimte vanuit het detailhandelsbeleid aanvaardbaar is, kan met toepassing van artikel 3 van de bouwcode een afwijking worden toegestaan. Gezien het verdwijnen van onbebouwde ruimte op volle grond, dient er de nodige aandacht gegeven te worden aan regenwaterrecuperatie in het project.

 

Het volume op de verdieping langs de Melis Stokelaan waarin de nieuwe wooneenheid wordt ondergebracht wordt opgerokken richting het meergezinsgebouw langs de Gloriantlaan. Deze ingreep veroorzaakt geen vermindering van de lichtinval of privacyhinder ten aanzien van het meergezinsgebouw en is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

 

Achter de nieuwe wooneenheid wordt een ruim dakterras ingericht. Om privacy te creëren wordt een scherm geplaatst op de perceelsgrens met rechteraanpalende woning. Een terrasafscheiding is niet kenmerkende in de omgeving. Bovendien dient een scheidingsmuur in een massief materiaal met een minimale dikte van 18 centimeter te worden uitgevoerd conform artikel 34 van de bouwcode. De terrasafscheiding moet worden uitgesloten uit de vergunning. Het dak moet in een hoek van 45° ten opzichte van de rechterperceelsgrens en de achtergevel als een onbetreedbaar groendak ingericht worden zoals indicatief in rood aangeduid op het plan BA_WINKEL_WONING_P_N_03verdieping_ROOD.

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag voorziet een gevelwijziging aan zowel de Gloriantlaan als aan de zijde van de Melis Stokelaan. In de eerdere aanvraag vormde het totaalbeeld van deze gevelwijziging een weigeringsgrond. In voorliggende aanvraag werden de gevels volledig herwerkt in harmonie met de kenmerkende architectuur en materialisatie van het bestaande meergezinsgebouw én de omgeving. De wijzigingen worden geapprecieerd en de visueel-vormelijke inpassing wordt gunstig beoordeeld.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het goed is groter dan 250 m² en er wordt geen infiltratievoorziening voorzien waardoor de aanvraag afwijkt van de verordening hemelwater. De afwijking wordt gemotiveerd in de beschrijvende nota: het betreft een hoekperceel dat volledig bebouwd is. Deze afwijking wordt aanvaard op voorwaarde dat ter compensatie een hemelwaterput wordt voorzien voor regenwaterrecuperatie (sanitair, wasmachine, buitenkraan …), hetzij bij de woning, hetzij bij de winkel, hetzij een combinatie van beide. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter.

 

De stad telt heel wat eengezinswoningen, herenhuizen en tal van grondgebonden woningen. Echter worden deze woningen steeds vaker opgedeeld in kleinere woonentiteiten. Ook zijn er steeds minder vergunningen voor de bouw van eengezinswoningen. Om gezinnen in de stad te kunnen blijven aantrekken en behouden is het nodig om de eengezinswoningen te beschermen. Het te slopen pand in kwestie is niet opgedeeld waarbij de woonfunctie en handelsfunctie op het gelijkvloers met elkaar verweven zitten. Het pand beschikt over een eerder beperkt handels- gelijkvloers (< 100 m²) en heeft geen afzonderlijke toegang voor de erbij horende eengezinswoning, die bovendien de hoofdbestemming van het pand invult (> 50 % van de totale vloeroppervlakte): er is dus zonder meer sprake van een eengezinswoning. Om gezinnen in de stad te kunnen blijven aantrekken en behouden is het nodig om bestaande eengezinswoningen te behouden. In functie van de uitbreiding van de winkel wordt het gelijkvloers van de eengezinswoning betrokken bij de supermarkt. Op de verdieping wordt een nieuwe woongelegenheid voorzien met een netto vloeroppervlakte van circa 169 m² en een ruim dakterras van circa 46 m². Deze oppervlakte is voldoende groot om een gezin te huisvesten en om een kwalitatieve en aangename woonbeleving te garanderen. De uitwerking van de ruime wooneenheid wordt geapprecieerd.

 

De relatief gesloten plint langs de Melis Stokelaan wordt opengewerkt. Dit komt de levendigheid van de plint ten goede. De winkelinrichting ter hoogte van de bake-off doet echter vragen rijzen bij de beoogde levendigheid. Er worden een spoelbak en kasten voor de verdiepingshoge ramen geplaatst. In de voorwaarde moet worden opgenomen dat de inrichting van de bake-off de relatie tussen het personeel en de passanten op straat niet mag hinderen. Bovendien mag louter de aangevraagde bestickering aangebracht worden. Dit moet als voorwaarden aan de vergunning worden gekoppeld.

 

In de kelder wordt een tafel en een keukenblok ingetekend. De ruimte wordt niet benoemd. Vermoedelijk zal deze ruimte als refter fungeren voor het personeel. Deze ruimte voldoet niet aan artikel 24 van de bouwcode dat stelt dat elke verblijfsruimte over voldoende daglicht, zicht en lucht dient te beschikken. Deze ondergrondse ruimte moet als verblijfsruimte uitgesloten worden. Dit moet in de voorwaarden bij de vergunning worden opgenomen.

 

De huidige toegang tot de supermarkt bevindt zich op de hoek van de Gloriantlaan en de Melis Stokelaan. De aanvraag voorziet een nieuwe toegang langs de Melis Stokelaan ter hoogte van een velostation. In de eerdere aanvraag werd voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd door de stedelijke dienst Publieke Ruimte waarbij wordt aangegeven dat de verplaatsing van het velostation enkel mogelijk is indien een andere geschikte locatie wordt gevonden. In voorliggende aanvraag wordt de ruimte naast het bushokje hiervoor aangeduid. Dit dient echter verder besproken te worden met de bevoegde stadsdienst. Bovendien zijn de kosten voor de verplaatsing en herstelling ten laste van de aanvrager. Beide aspecten moeten als voorwaarde aan de vergunning worden toegevoegd.

 

In zones waar voedsel wordt verwerkt moeten verplicht vetafscheiders voorzien worden voor de lozing van het afvalwater conform artikel 44 van de bouwcode. De uitlaat van de afscheider is te voorzien van een stankafsluiter. Het is onduidelijk op de aangeleverde plannen hoe de riolering onder de supermarkt (met name de voedselverwerkende delen) voorzien is. In huidige aanvraag worden deze voedselverwerkende zones intern verplaatst, waardoor het afvoerwater mogelijks wordt aangesloten op een afvoer welke niet voorzien is van een vetafscheider. De installatie van een vetafscheider bij de lozing van het afvalwater moet als voorwaarde bij de vergunning worden opgenomen.

 

In de gevel van de Gloriantlaan wordt ter hoogte van de koelcel vlees een grote gevelrooster voorzien. Het aanbrengen van afvoerkanalen in voorgevels is verboden conform artikel 35 van de bouwcode. Verder vermeldt het kelderplan een blazer ter hoogte van de Gloriantlaan. Het is onduidelijk waarvoor deze blazer dient. In de voorwaarden moet worden opgenomen dat de uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen zich minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat) moet situeren en in ieder geval twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen, die zich in een straal van vier meter bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

 

Mobiliteitsimpact

Toetsing parkeerbehoefte

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

De aanvraag betreft het herbouwen van een woning en verbouwen en uitbreiden van een winkel.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging.

De bestaande winkel wordt intern verbouwd en uitgebreid.

De bestaande bovenliggende appartementen blijven ongewijzigd.

Het gebouw ernaast is een eengezinswoning met garage en handel als complementaire functie op het gelijkvloers. Dit wordt gesloopt en er wordt opnieuw een eengezinswoning voorzien op de verdieping. Het gelijkvloers wordt toegevoegd aan de bestaande winkel.

 

Nieuwbouw eengezinswoning: parkeerbehoefte = 1.

Handelsgelijkvloers van de winkel is een uitbreiding van de bestaande naastliggende winkel. Voor deze beperkte uitbreiding (op de locatie waar in de laatst vergunde toestand ook handel was) moeten geen eigen parkeerplaatsen voorzien worden.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In functie van de uitbreiding van winkeloppervlakte wordt de aanpalende woning gesloopt waardoor ook de vergunde autostalplaats verdwijnt. Het betreft een afweging tussen twee verschillende doelstellingen die gezien de beperkte ruimte onmogelijk kunnen gecombineerd worden op hetzelfde perceel.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

De berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project kan verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is.

De bestaande eengezinswoning met handelsgelijkvloers die gesloopt wordt beschikte over een eigen garage, en voldeed dus in eigen parkeerbehoefte.

Het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein is 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 1 plaats.

 

 

Fietsvoorzieningen

Voor de nieuwe eengezinswoning met 4 slaapkamers moeten 5 fietsenstallingen voorzien worden. Er wordt een aparte fietsenstalling ingericht op het gelijkvloers voor 5 fietsen.

Voor het personeel wordt een fietsenstalling voor 4 fietsen ingericht op het gelijkvloers, en 2 bijkomende plaatsen in de kelder.

 

Laden en lossen

Geen wijzigingen tov. de huidige situatie.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Voor de exploitatie van de supermarkt na verbouwing zijn enkel meldingsplichtige IIOA’s van toepassing. Deze kunnen als volgt samengevat worden: 

-     de regularisatie van het vermogen van een middenspanningscabine;

-     een nieuwe koelinstallatie met als koelmiddel CO2 voor alle koelingen in de winkel; 

-     een persluchtcompressor die wordt gebruikt voor de verpakkingsmachines van de slagerij;

-     een verkooppunt voor vlees met bijhorende uitsnijderij.

 

Het lozen van bedrijfsafvalwater is niet van toepassing, er zal enkel huishoudelijk afvalwater met een debiet van minder dan 600 m³/jaar worden geloosd (sanitair- en poetswater).

Er zal ook een bakkerijafdeling aanwezig zijn in de winkel. Hier worden echter enkel broodwaren afgebakken en niet bereid.

 

Op de stedenbouwkundige plannen staat er nog een mazouttank ingetekend. Aangezien de verwarming van de ruimte zal gebeuren door warmterecuperatie van de koelinstallaties, lijkt deze tank overbodig. Mogelijks is dit een vergissing. De exploitant dient dit na te gaan en indien nodig zich in regel te stellen met de Vlarem-wetgeving.

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, § 3 van het DABM betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

 

Sloop

Er wordt een rijwoning gesloopt zodat de winkel kan uitgebreid worden. De uitvoerder van de sloopwerken dient de nodige maatregelen te nemen om stofemissies tijdens de afbraak zoveel mogelijk te beperken (Vlarem II hoofdstuk 6.12).

 

Bouw kruipruimtes

Voor de realisatie van de kruipruimtes is er mogelijks een bemaling noodzakelijk. De aandacht van de initiatiefnemer wordt er op gevestigd dat bemalingswerken, noodzakelijk voor de realisatie van bouwkundige werken, vergunnings- of meldingsplichtig zijn krachtens de Vlarem indelingslijst (rubriek 53.2). Deze omgevingsvergunning of -melding moet worden bekomen alvorens de werf kan worden gestart.

 

Geluid

We willen de exploitant erop wijzen dat voor de laad- en losactiviteiten, die plaatsvinden op de achtergelegen parking, volgende geluidsnormen niet overschreden mogen worden (Vlarem II bijlage 2.2.1):

 

gebied

Milieukwaliteitsnormen in dB(A) in open lucht

 

Overdag
(7.00 tot 19.00 uur)

’s Avonds
( 19.00 tot 22.00 uur)

’s Nachts
(22.00 tot 7.00 uur)

woongebied

45

40

35

 

Toetsing van het aangevraagde aan de beoordelingsgronden van het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

 

Doelstelling 1: Duurzame vestigingsmogelijkheden en vermijden van handelslinten

De Beleidsnota Detailhandel 2020 duidt dit pand aan in de zone voor verspreide bewinkeling. Dit houdt in, volgens de nota, dat bestaande vergunde commerciële functies kunnen behouden blijven (type 1). Uitbreiding voor grotere units (met > 400 m² netto vloeroppervlakte zoals in dit geval) kan enkel op die locaties waar het aanbod wijkverzorgend en multimodaal bereikbaar is. Die wijkverzorgende kenmerken (categorie 1 voeding/supermarkt) zijn in dit geval aanwezig. De voorliggende kleinhandelsaanvraag voldoet aan de vooropgestelde visie uit de Beleidsnota Detailhandel.

 

De locatie is gelegen in woongebied. Woongebieden zijn bestemd voor wonen alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd. Een supermarkt lijkt goed verenigbaar met de omgeving waardoor voorliggende aanvraag voldoet aan de eisen van het gewestplan. De aanvraag is niet gelegen op een bedrijventerrein.

 

Doelstelling 2: Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten

Het project is gelegen in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het project ligt in een stedelijke omgeving met hoge bevolkingsdichtheid. Het aanbod is toegankelijk voor de consumenten/bewoners van Antwerpen. Het verder uitbreiden van een bestaande supermarkt (hier van het embleem Spar) verruimt de keuzemogelijkheden voor de lokale consument in deze buurt.

 

Doelstelling 3: Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu/kernwinkelgebieden

Dit project wordt gerealiseerd door een bestaand ouder gebouw met retail en appartementen volledig te renoveren en her in te richten naar dezelfde functies (retail en appartementen). De aanvrager/ontwikkelaar gaat dan ook nuttig om met de aanwezige schaarste ruimte. De ruimte die vrijkomt voor Spar zal niet alleen worden gebruikt om meer producten aan te bieden maar ook om het winkelcomfort en de visibiliteit te verhogen. Dit zal bijdragen aan de winkelbeleving en de leefbaarheid van deze buurt. Doordat de huidige supermarkt reeds tien jaar aanwezig is op deze locatie zal de opwaardering van deze site geen bijkomende druk uitoefenen op het nabije kernwinkelgebied.

 

Doelstelling 4: Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit

De bestaande winkel wordt intern verbouwd en uitgebreid. De bestaande bovenliggende appartementen blijven ongewijzigd. Het gebouw ernaast is een eengezinswoning met garage en handelsgelijkvloers. Dit wordt gesloopt en er wordt opnieuw een eengezinswoning voorzien op de verdieping. Het gelijkvloers wordt toegevoegd aan de bestaande winkel. De uitbreiding van de bestaande vergunde supermarkt heeft een aanvaardbare impact op vlak van mobiliteit.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De terrasafscheiding bij de wooneenheid wordt uitgesloten uit de vergunning.

3. Het dak achter de wooneenheid moet in een hoek van 45° ten opzichte van de rechterperceelsgrens en de achtergevel als een onbetreedbaar groendak ingericht worden zoals indicatief in rood aangeduid op het plan BA_WINKEL_WONING_P_N_03verdieping_ROOD.

4. Er moet een hemelwaterput voorzien worden voor regenwaterrecuperatie (sanitair, wasmachine, buitenkraan, enzovoort), hetzij bij de woning, hetzij bij de winkel, hetzij een combinatie van beide. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter.

5. De inrichting van de bake-off mag de relatie tussen het personeel en de passanten op straat niet hinderen.

6. Enkel de aangevraagde bestickering mag aangebracht worden.

7. In de kelder van de commerciële ruimte mogen geen verblijfsruimten zoals een refter, een vergaderzaal, enzovoort ingericht worden.

8. De verplaatsing van het velostation dient verder besproken te worden met de bevoegde stadsdienst.

9. De kosten voor de verplaatsing en herstelling van het velostation zijn ten laste van de aanvrager.

10. In de zones van de commerciële ruimte waar voedsel wordt bereid moet het afvalwater via een vetafscheider worden geloosd.

11. De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat) situeren, en in ieder geval 2 m boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen, die zich in een straal van 4 m bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

12. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Er kan akte worden genomen van de meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

+ 90,00 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

+ 61,20 kW

45.4.d)

verkooppunten van vlees, vis en gevogelte.

beperkte uitbreiding in oppervlakte

 

Gecoördineerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

1 x 250 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

92,20 kW

45.4.d)

verkooppunten van vlees, vis en gevogelte.

1 verkooppunt/uitsnijderij

 

Advies over de kleinhandelsactiviteiten

Op basis van doelstelling 1 t.e.m. 4 geeft de dienst Investdesk gunstig advies voor het uitreiken van een omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten voor het uitbreiden van een bestaande supermarkt aan de Gloriantlaan 22-24 te 2050 Antwerpen tot een netto handelsoppervlakte van 493 m² (uitbreiding met 116 m²) voor de verkoop van voeding (categorie 1 decreet integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016).

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

30 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

28 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 november 2022

Verslag GOA

14 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans en Bieke Geypens

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De terrasafscheiding bij de wooneenheid wordt uitgesloten uit de vergunning.

3. Het dak achter de wooneenheid moet in een hoek van 45° ten opzichte van de rechterperceelsgrens en de achtergevel als een onbetreedbaar groendak ingericht worden zoals indicatief in rood aangeduid op het plan BA_WINKEL_WONING_P_N_03verdieping_ROOD.

4. Er moet een hemelwaterput voorzien worden voor regenwaterrecuperatie (sanitair, wasmachine, buitenkraan, enzovoort), hetzij bij de woning, hetzij bij de winkel, hetzij een combinatie van beide. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter.

5. De inrichting van de bake-off mag de relatie tussen het personeel en de passanten op straat niet hinderen.

6. Enkel de aangevraagde bestickering mag aangebracht worden.

7. In de kelder van de commerciële ruimte mogen geen verblijfsruimten zoals een refter, een vergaderzaal, enzovoort ingericht worden.

8. De verplaatsing van het velostation dient verder besproken te worden met de bevoegde stadsdienst.

9. De kosten voor de verplaatsing en herstelling van het velostation zijn ten laste van de aanvrager.

10. In de zones van de commerciële ruimte waar voedsel wordt bereid moet het afvalwater via een vetafscheider worden geloosd.

11. De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat) situeren, en in ieder geval 2 m boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen, die zich in een straal van 4 m bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

12. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.


Brandweervoorwaarden
De brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie BW/RVDE/2022/G.00211.A5.0004 zijn van toepassing. 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

1 x 250 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

92,20 kW

45.4.d)

verkooppunten van vlees, vis en gevogelte;

1 verkooppunt/uitsnijderij

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.