Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09286 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079129. Stoelstraat 6-10 en Zirkstraat 37. District Antwerpen. Intrekking - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09286 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079129. Stoelstraat 6-10 en Zirkstraat 37. District Antwerpen. Intrekking - Goedkeuring 2022_CBS_09286 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079129. Stoelstraat 6-10 en Zirkstraat 37. District Antwerpen. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022079129

Gegevens van de aanvrager:

22 Invest met als contactadres Vijfhoekstraat 24 te 2600 Antwerpen

Ligging van het project:

Stoelstraat 6-10  en Zirkstraat 37 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nrs. 2269C, 2275D, 2275C, 2278P en 2278R

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

omvormen en verbouwen van Zirkstraat 37 en Stoelstraat 10 tot een meergezinswoning met 16 woongelegenheden

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          Zirkstraat 37:

 • 06/11/2019: proces-verbaal (20151128 - 11002_2019_11626_VPV) voor het wijzigen van de hoofdfunctie en het aantal woongelegenheden zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen.
 • 29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4747;
 • 29/10/2015: proces-verbaal (11002_2015_400) voor het wijzigen van de functie zonder vergunning;
 • 05/02/1960: toelating (18#40487) voor veranderingswerken (op toelating 1953);
 • 31/12/1958: toelating (18#38953) voor veranderingswerken;
 • 18/04/1958: toelating (18#37904) voor het afbreken van 4 krotwoningen en het oprichten van een werkplaats;
 • 05/06/1953: toelating (18#31102) voor veranderingswerken;
 • 24/04/1874: toelating (1874#328) voor een verbouwing;

-         Stoelstraat 10:

 • 10/08/2015: proces-verbaal (20151128 - 1102_2015_751) voor het perceel Stoelstraat 10 waar het aantal wooneenheden werd gewijzigd van 2 naar 6: telkens 2 wooneenheden op de 1ste, 2de en 3de verdieping.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: gemengd gebouw met in totaal 5 woongelegenheden:

 • Zirkstraat 37:

-          verkoops-/handelsruimte met kantoren op de gelijkvloerse en tussenverdieping

-          in binnengebied een werkplaats en magazijn;

-          telkens 1 woongelegenheid met 3 slaapkamers op de 1ste, 2de en 3de (mansarde)verdieping;

 • Stoelstraat 10:

-          meergezinswoning met 2 woongelegenheden (proces-verbaal 2015);

-          overdekte autostalplaats grenzend aan Stoelstraat 6/8;

-          bouwvolume:

 • Zirkstraat 37:

-          hoekgebouw van 7 traveeën en 3 bouwlagen;

-          oorspronkelijk onder een zadeldak, vervangen door de huidige pseudo-mansarde;

 • Stoelstraat 10:

-          3 bouwlagen onder een pseudo-mansardedak;

-          1 bouwlaag onder een plat dak grenzend aan Stoelstraat 6/8;

-          gevelafwerking:

 • Zirkstraat 37:

-          wit bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond en een plint uit blauwe hardsteen;

-          balkon met smeedijzeren borstwering op voluut- en acanthusconsoles;

-          metalen ramen en deuren (1960);

 • Stoelstraat 10:

-          wit bepleisterde gevel met een zwart bepleisterde gevelplint;

-          wit stalen schrijnwerk.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: voor de samenstellende percelen zijn in totaal 29 woongelegenheden gekend:

 • Zirkstraat 37: 27 woongelegenheden;
 • Stoelstraat 10: 2 woongelegenheden;

-          bouwvolume: de scheimuur tussen Stoelstraat 10 en 10-1 werd ongeveer 1 m hoger opgetrokken in niet-uniform metselwerk;

-          gevelafwerking: tegen de zijgevel van het perceel Zirkstraat 37 in de Stoelstraat werden er ter hoogte van de 1ste verdieping 2 condensors van een airco-installatie geplaatst.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: meergezinswoning met 16 woongelegenheden:

 • de appartementen hebben een netto-oppervlakte tussen 51m² en 154m², dit zijn 9 éénslaapkamer-, 5 tweeslaapkamer- en 2 drieslaapkamerappartementen.
 • Zirkstraat 37 (Blok A) met 4 woongelegenheden:

-          gelijkvloerse verdieping: 1 duplex eenslaapkamerappartement (A0.1) met een netto oppervlakte van 69 m² + kelder en een collectieve ruimte (A0.2);

-          1ste en 2de verdieping: telkens 1 tweeslaapkamerappartement (A1.1, A2.1) met een netto oppervlakte van 97 m²;

-          3de verdieping: 1 dakappartement (A3.1) met 3 slaapkamers en een netto oppervlakte van 154 m²;

 • Stoelstraat 10 (Blok B) met 12 woongelegenheden:

-          gelijkvloerse verdieping: 1 eenslaapkamerappartement (B0.1) met een netto oppervlakte van 68 m² en 1 tweeslaapkamerappartement (B0.2) met een netto-oppervlakte van 97 m²;

-          1ste en 2de verdieping: aan de straatzijde telkens 1 eenslaapkamerappartement (B1.2, B2.2) met een netto oppervlakte van 56 m² en 1 eenslaapkamerappartement met bureauruimte (B1.1, B2.1) met een oppervlakte van 66 m², in het binnengebied telkens 1 eenslaapkamerappartement (B1.3, B2.3) met een netto oppervlakte van 63 m² en 1 tweeslaapkamerappartement (B1.4, B2.4) met een netto oppervlakte van 83 m² met privaat terras;

-          derde verdieping: 1 drieslaapkamerappartement (B3.1) met een netto oppervlakte van 117 m² met terras en 1 eenslaapkamerappartement (B3.2) met een netto oppervlakte van 51 m² zonder privaat terras;

-          bouwvolume:

 • Zirkstraat 37:

-          gesupprimeerd mansardedak;

-          nieuw mansardedak met 3 dakkappellen;

-          nokhoogte verhoogd met 0,87 m;

-          structurele wijzigingen: openingen in draagmuren;

-          dakterras aan de zijde van de Stoelstraat;

-          collectief dakterras van 51 m²;

 • Stoelstraat 10:

-          gesupprimeerde autostalplaats van 1 bouwlaag te Stoelstraat 10;

-          nieuwbouwvolume van 3 bouwlagen onder een pseudo-mansardedak;

-          toegevoegde derde bouwlaag op het bestaand volume te Stoelstraat 10:

-          3 bouwlagen onder een pseudo-mansardedak, waarvan 2 boven de kroonlijst;

-          gevelafwerking:

 • Zirkstraat 37:

-          het stalen buitenschrijnwerk (1960) wordt vervangen door aluminium buitenschrijnwerk met, op gelijkvloers en 1ste verdieping, een T-verdeling;

-          valbeveiliging in staal voor de raamopeningen op de 1ste en 2de verdieping;

-          nieuwe mansardedak in zink;

-          2 raampartijen per bouwlaag toegevoegd in de zijgevel van Zirkstraat 37 (Stoelstraat);

-          1 dakkapel toegevoegd aan het nieuwe mansardedak;

 • Stoelstraat 10:

-          gelijkvloerse verdieping van het nieuwe volume in de Stoelstraat afgewerkt met keramische tegels in een grijsgroene tint;

-          kroonlijst doorgetrokken over de 2 aanliggende geveldelen;

-          geïsoleerde en met sierpleister beklede gevel, verticale naad ter accentuering van de in 4 opgedeelde geveldelen;

-          buitenschijnwerk in bronskleurig aluminium;

-          inrichting: het binnengebied wordt gedeeltelijk ontpit tot circa 53 m².

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          slopen van een deel van de bebouwing;

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 5 naar 16;

-          wijzigen van de functies handel, kantoren, werkplaats/magazijn en wonen naar de functie wonen;

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Door een inhoudelijke vergissing werd in het collegebesluit van 10 november (jaarnummer 08987) een onvolledig besluit opgesteld. De aanvulling gebeurt in dit besluit.


Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

5 augustus 2022

16 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

5 augustus 2022

9 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

5 augustus 2022

13 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

PROXIMUS/ Proximus

5 augustus 2022

19 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

TELENET/ Omgevingsloket Telenet

5 augustus 2022

11 augustus 2022

Geen advies

Water-link

5 augustus 2022

16 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

5 augustus 2022

19 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

5 augustus 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

5 augustus 2022

23 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

5 augustus 2022

18 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

5 augustus 2022

17 november 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel  1:   zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgende punten:

 

-          Artikel 2.1.1 Culturele, historische en\of esthetische waarde:
Het schrijnwerk in de voorgevel van het vastgesteld inventarispand wordt vervangen en voorzien T-ramen in aluminium, daar waar hout kenmerkend is in een neoclassicistische gevel.

-          Artikel 2.1.2 Harmonieregel en referentiebeeld:

De afwerking van de gevel in de Stoelstraat met keramische tegels refereert niet naar de directe omgeving en is afwijkend van het referentiebeeld.

-          Artikel 2.1.7 Gevelmaterialen:

De gevelafwerking uitgevoerd in groenkleurige keramische tegels te Stoelstraat 10 is atypisch en niet kenmerkend of in harmonie met het referentiebeeld.

-          Artikel 2.1.9 Dakvormen en dakkapellen:

Dakkapellen zijn maximum 1,50 m breed en liggen op minimum 1 m afstand onderling. Het pseudo-mansardedak te Zirkstraat 37 wordt voorzien van 3 dakkapellen, waarvan de 2 uiterste een breedte hebben van circa 3 m en onderling op een afstand van slechts 0,70 m liggen. 

-          Artikel 2.1.13 Schoorstenen en technische installaties:

Ingeval van schuine bedaking worden schoorstenen boven de bedaking op minimum 2 m achter het voorgevelvlak geplaatst. Voor platte daken is deze afstand minimum 4 m. Technische installaties moeten in het maximaal toelaatbare bouwvolume verwerkt zitten zoals bepaald in punt 2.1.3. Buizen van technische installaties moeten uitmonden in het dak. In voorliggende aanvraag werden deze elementen niet mee opgetekend, maar deze dienen, indien aanwezig, te voldoen aan dit artikel.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-    Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgend punt:

 

 • Artikel 18 Algemene bepalingen:

-          Niveauverschillen tot en met 0,18 m moeten, zowel binnen als buiten, minstens met een helling overbrugd worden, met uitzondering van niveauverschillen tot 0,02 m in buitenruimtes of niveauverschillen tot twee cm bij een overgang tussen binnen- en buitenruimtes. Het niveauverschil tussen buiten (0,10) en binnen (0,00) voldoet hier niet aan en dient met een helling te worden opgevangen conform artikel 19 ‘Hellingen’. Afwijking mogelijk wegens opname in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed Vlaanderen.

-          Kelderverdieping: De breedte van de gang tot de afvalberging is slechts 1,00 m. Er is geen draaicirkel van 1,50 m op het einde van deze hal.

 • Artikel 22 Algemene bepalingen:

-          Klinken liggen maximaal op 0,20 m insprong.

-          De ruwbouwmaten van toegangen of deuropeningen moeten minstens 105 cm breed zijn, zodat na afwerking een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minstens 90 cm gegarandeerd wordt.

 • Artikel 33: de vergunningverlenende overheid kan, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, afwijkingen toestaan op de verplichtingen van dit besluit als de plaatselijke omstandigheden of specifieke eisen van technische aard een andere bouwwijze vereisen of als bijzondere nieuwe technieken een evenwaardige toegankelijkheid garanderen. Ze kan hierbij het advies inwinnen van een door de Vlaamse Regering erkende instantie over de toegankelijkheid van de handelingen. De adviezen worden uitgebracht binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van ontvangst van de adviesvraag. Indien deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan. Verduidelijking bij artikel 33: deze mogelijkheid werd voorzien enerzijds om de architect toe te laten om alternatieve oplossingen uit te werken die een even hoge mate van toegankelijkheid garanderen en om anderzijds te verhinderen dat (vooral in gevallen van verbouwingen) omwille van de bestaande structurele realiteit van een constructie een onevenredige hoge som geïnvesteerd zou moeten worden om aan de vooropgestelde normen te kunnen voldoen. Aan de Stoelstraat bedraagt het hoogteverschil tussen de bestaande dorpel en het maaiveld 24 cm ter hoogte van de (evacuatie)traphal en 37 cm ter hoogte van de nieuw inkom. Met betrekking tot na-isoleren en het toevoegen van hedendaagse technieken, bedraagt het toekomstige hoogteverschil respectievelijk 39 cm en 52 cm. De constructieve vloerplaat wordt niet gewijzigd. De nieuwe hoofdtoegang, die zich in het nieuwbouwvolume situeert, wordt drempelloos gerealiseerd door middel van een dubbele helling, een eerste helling met lengte 5 m en helling 6,25% gevolgd door een helling met lengte 3 m en 15 cm hoogteverschil. Bijgevolg zijn appartement B0.1 en de centraal gelegen vluchttrap niet drempelloos te betreden. Via de nieuwe centrale inkom aan de Stoelstraat is de integrale toegankelijk wel gegarandeerd en kan de lift bereikt worden. Ook het gelijkvloerse appartement B0.2 heeft één interne trede (18 cm hoogteverschil) tussen de inkom en de leefruimtes. Het collectieve dakterras is ook integraal toegankelijk via de lift en een helling met lengte 3 m en 25 cm hoogteverschil. Er wordt geopteerd om het hoogteverschil slechts met een helling te overbruggen gezien de beperkte breedte die beschikbaar is. Deze beperking is het gevolg van de bestaande structurele vloer, daardoor wordt hieromtrent een afwijking aangevraagd.
 • Volgens artikel 35, bij vergunningsplichtige werken, die vallen onder de toepassing van artikel 2 §2, 3°, maakt de entiteit, die voor de Vlaamse Regering belast is met taken van beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed, in haar advies een afweging tussen de vereisten inzake toegankelijkheid enerzijds en de te behouden erfgoedwaarden anderzijds. Verduidelijking bij artikel 35: in dit artikel wordt bepaald dat de beoordeling over de toegankelijkheid van aanvragen m.b.t. voorlopig of definitief beschermde monumenten of archeologische monumenten en met betrekking tot percelen die gelegen zijn in voorlopig of definitief beschermde stads-en dorpsgezichten, landschappen, ankerplaatsen of archeologische zones of aanvragen m.b.t. het varend erfgoed, overgelaten wordt aan de entiteit die belast is met taken van beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed.

-          De toegang tot het gebouw in de Zirkstraat is niet drempelloos. In de bestaande toestand bedraagt het hoogteverschil tussen de dorpel en het maaiveld 10 cm. Als gevolg van na-isoleren en het toevoegen van hedendaagse technieken, bedraagt het toekomstige hoogteverschil 25 cm. De constructieve vloerplaat wordt niet gewijzigd bij de verbouwingswerken.

-          In het bijgevoegd verslag toegankelijkheid wordt de toegang tot de vuilnisberging in de kelder onder de Zirkstraat aangehaald als niet conform. Echter is het niet mogelijk om de vuilnisberging op een andere locatie te positioneren (door noodzakelijke brandcompartimentering met sas) binnen de huidige structurele wanden. Daarom wordt gevraagd om hieromtrent af te wijken daar dit het gevolg is van de reeds aanwezige constructie. Op basis van artikel 33 en 35 wordt een afwijking aangevraagd gezien de aanpassingswerken de redelijkheid zouden overschrijden.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  De gevel van de nieuwbouw in de Stoelstraat wordt op het gelijkvloers bekleed met grijsgroene keramische tegels.
 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:

De minimale vrije hoogte van verblijfsruimtes dient 2,60 m te bedragen. Dit wordt voor de nieuwe appartementen na renovatie behaald. Alleen het appartement (A1.1) op de eerste verdieping in het pand aan de Zirkstraat zal een afwijking op dit voorschrift vormen. De actuele vrije hoogte bedraagt namelijk 2,64 m, wat na renovatie zal resulteren in een vrije hoogte van circa 2,55 m. Het is noodzakelijk om het vloerpakket beperkt te verdikken om leidingwerk weg te werken, de akoestische eisen en de thermische eisen te behalen. De aangevraagde afwijking is het gevolg van de actuele (vergunde) toestand van de woongelegenheden. Binnen de historische context van het bouwkundig erfgoed van de voorgevel is het niet wenselijk om de achterliggende structuur volledig te verwijderen, het niveau van de huidige vloeren betreffen bovendien vergunde peilen voor woongelegenheden waar geen functiewijziging voor wordt aangevraagd. De kelderruimte die bij appartement (A0.1) op het gelijkvloers van de Zirkstraat wordt gevoegd zal niet meegerekend worden als verblijfruimte aangezien deze lager dan 1,10 m onder het maaiveld verzonken zit.

 

Sectorale regelgeving

 

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-      Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota worden toegevoegd waarvan akte werd genomen.


Van de archeologienota met ref. werd akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed op 22/07/2022. De nota toont gemotiveerd aan dat er geen verder archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.


Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft de renovatie, omvorming en uitbreiding van een gemengd gebouw met verschillende functies waaronder wonen, handel, kantoren en bedrijvigheid (werkplaats-magazijnen) naar een meergezinswoning.

 

Volgens de stedelijke dienst Business en innovatie past het dossier niet binnen de visie van de Beleidsnota Ruimtelijke Economie, met name de verwevenheid van functies:

 

“In de bestaande toestand is een commerciële functie voorzien op het gelijkvloers. De site ligt in de nabijheid van het hoofdkernwinkelgebied en bijhorend horecagebied. Het had mogelijk toch zinvol geweest om te kijken of het gelijkvloers nog steeds een commerciële invulling had kunnen bevatten. Het RUP Binnenstad voorziet immers meerdere mogelijkheid om deze commerciële invulling vorm te geven: detailhandel, reca, kantoren en diensten, vrije tijdsvoorzieningen of gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten.�

 

In het verleden was in het hoekpand een restaurant gevestigd, dat enige tijd geleden de deuren heeft gesloten. Het uitbaten van reca of detailhandel blijkt niet evident op deze locatie. De Zirkstraat is een zijstraat van de levendige Lange Koepoortstraat, waar een overdruk detailhandel is ingetekend in RUP Binnenstad. De Zirkstraat zelf is eerder een rustigere residentiële straat, waar deze overdruk niet geldt. Volgens het RUP is de hoofdbestemming hier wonen, hotel of gemeenschapsvoorziening, wat niet wegneemt dat een commerciële invulling hier in de toekomst nog altijd mogelijk is.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De percelen zijn momenteel volledig bebouwd. Een deel van de bebouwing wordt afgebroken zodat er een binnengebied ontstaat van 53 m². Dit komt neer op een ontpitting van circa 10% van de peceelsoppervlakte. RUP Binnenstad legt op dat bij verbouwing het percentage open ruimte niet mag verkleinen. Bij hoekpercelen kan hiervan worden afgeweken. Het binnengebied zorgt voor licht en lucht voor de woningen. Het is echter niet mogelijk om in de bodem te infiltreren omdat het perceel volledig onderkelderd is met historische kelders.

 

Het bestaande mansardedak op het hoekgebouw wordt vervangen door een mansardeverdieping die 87 cm hoger komt, wat de verhoudingen van het inventarispand ten goede komt zowel als de leefruimtes binnen. De profilering van de volume-uitbreiding en de bijhorende bouwhoogte werd op schaal gebracht van de omliggende bebouwing. De harmonie van de gebouwen werd in acht genomen. Hierdoor zorgt het ontwerp voor een graduele overgang tussen Zirkstraat en de andere gebouwen in de Stoelstraat. De bezonning en daglichttoetreding van alle verblijfsruimten in het gebouw en in de omgeving worden gevrijwaard.

 

De laagbouw met autostaanplaats in de Stoelstraat wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouwvolume bestaande uit drie bouwlagen en een mansarde, aansluitend op de bestaande bebouwing.

 

In totaal worden er 9 appartementen met één slaapkamer voorzien met netto oppervlaktes van 51 tot 68 m², 5 appartementen met 2 slaapkamers met netto oppervlaktes van 83 tot 115 m² en 2 appartementen met 3 slaapkamers met netto oppervlaktes van 117 en 154 m².

 

Over het algemeen zijn de appartementen ruim bemeten en voorzien van voldoende daglicht. Sommige appartementen beschikken niet over een eigen buitenruimte. Dit wordt gecompenseerd door het collectieve dakterras van 51 m².

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De gebouwen zijn gelegen in CHE-gebied. Het hoekpand Zirkstraat 37 is bovendien opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

 

Het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg is voorwaardelijk gunstig:

 

“De aanvraag omvat de verbouwing van de volledige projectsite tot meergezinswoning. Boven de kroonlijst wordt een nieuw dakvolume voorzien. Het ontwerp werd voorafgaand aan de aanvraag doorgesproken met de stedelijke dienst Monumentenzorg. Daarnaast werd een zeer accuraat CHE-rapport opgemaakt ter verduidelijking van de complexe geschiedenis die de panden kende. Vanuit oogpunt monumentenzorg wordt dan ook sterke waardering uitgesproken voor de verschillende vooronderzoeken die werden uitgevoerd en aangeleverd. Uit dat vooronderzoek komt duidelijk de complexe en waardevolle geschiedenis van de site naar boven.

Jammer genoeg hebben verschillende drastische verbouwingscampagnes (voornamelijk na 1950) ervoor gezorgd dat het merendeel van de historische elementen verdwenen zijn. De historicus geeft dan ook in zijn/haar waardenstelling mee dat, behoudens de kelders en de gevels (Stoelstaat onder voorbehoud), geen expliciet te bewaren erfgoedelementen meer aanwezig zijn. De interne bovengrondse structuren alsook het dakvolume dateren integraal uit de 2de helft van de 20ste eeuw.

Rekening houdende met de waardenstelling uit het CHE-rapport, wordt vanuit oogpunt monumentenzorg dan ook voornamelijk ingezet op de 3 gewelfde kelders en de voorgevels van het hoekpand. 

De intenties om de voorgevel in ere te herstellen (door het supprimeren van de tussenvloer boven het gelijkvloers en de invulling van schrijnwerk met een T-verdeling), betekenen een sterke herwaardering van de verschijningsvorm. Gelet op de architecturale en historische waarde van het inventarispand, wordt als voorwaarde opgelegd om het gevelschrijnwerk van het hoekpand uit te voeren in hout en een correct historische profilering te hanteren. Detailtekening van het schrijnwerk zijn voorafgaand aan bestelling en plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de dienst monumentenzorg.

Niettegenstaande er vanuit historisch perspectief de voorkeur wordt gegeven aan een zadeldak of schilddak (cfr. CHE-rapport), kan wel akkoord worden gegaan met een mansarde-typologie met beperkte dakkappelen.

De kelders van de 3 voormalige diephuizen in de Zirkstraat krijgen in het CHE-rapport een zeer hoge erfgoedwaarde. Ze bestaand uit 3 naast elkaar gelegen opmerkelijk lange ruimtes, elk overdekt met een doorlopend gedrukt tongewelf. Het zijn de enige restanten van de oorspronkelijk bebouwing en zijn, mits een aantal doorbrekingen, in een goede staat bewaard. De 3 voormalige diephuizen werden opgebouwd tussen 1400 en 1565 en de bewaarde kelders dateren dus uit die periode. Een maximale uitzuivering van de historische structuren en herwaardering van deze historische kelders wordt dan ook vooropgesteld.

 

De aanvraag omvat een aantal nieuwe doorbrekingen in de historische gewelven in functie van gemeenschappelijke trap, liftschacht en spiltrap. De aanvraag bevat geen gegevens over de specifieke uitvoering van deze ingrepen. In de uiterst linkse kelder bevindt zich vandaag een oude liftschacht. De bestaande verstoring van de structuur maakt het motiveerbaar om de nieuwe ontsluiting (trapkern) op deze locatie te voorzien. Het maken van doorbrekingen in historische tongewelven leidt jammer genoeg vaak tot onherstelbare schade en/of zelfs instorting van de gewelven. We vragen voorafgaand voldoende onderzoek uit te voeren naar de technische haalbaarheid en daarbij wordt als voorwaarde opgelegd om de technische specificaties van de nieuwe doorbreking voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

De gewelven van de centrale en rechtse kelder, zijn in hun 15de- of 16de-eeuwse staat gaaf bewaard. Gelet op de opmerkelijke historische waarde van deze gewelven, wordt uitgegaan van maximaal behoud. De 3 kelders zijn vandaag onderling met elkaar verbonden en kunnen integraal ontsloten worden via de nieuwe trapkern. Het maken van een opening voor liftschacht (centrale kelder) en spiltrap (rechtse kelder) wordt dus niet noodzakelijk geacht in functie van de ontsluiting van de kelder. Echter is de circulatie op de verdiepingen zo ontworpen dat voor de plaatsing van de lift wel een doorbreking van de tongewelven dient te gebeuren. De schade hierdoor dient tot een minimum beperkt te blijven.�

 

Dit advies wordt ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt gevolgd. De kelder bij appartement A0.1 kan net als de achterste kelder gemeenschappelijk gebruikt worden, waardoor de interne spiltrap niet nodig is en deze kan worden uitgesloten uit de vergunning. De kelders kunnen ook voldoende ontsloten worden door de twee trapkernen en de achterste lift. Het plaatsen van de lift aan de zijde Zirkstraat als verticale circulatie voor de bovengelegen verdiepingen zal wel enige schade aan de tongewelven met zich meebrengen. Deze schade dient tot een minimum beperkt te blijven.

 

Vanuit het oogpunt monumentenzorg worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          Het gevelschrijnwerk van het hoekpand is uit te voeren in hout en een correct historische profilering te hanteren. Detailtekening van het schrijnwerk zijn voorafgaand aan bestelling en plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

-          De technische specificaties van de nieuwe doorbreking in het linkse keldergewelf (voor trapkern) zijn voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

-          Het plaatsen van de spiltrap aan de zijde Zirkstraat en het gebruik van de kelder bij appartement A0.1 als verblijfsruimte worden uit de vergunning uitgesloten.

-          De eventuele schade bij het doorbreken van de tongewelven voor het plaatsen van de lift aan de zijde Zirkstraat wordt tot een minimum beperkt.

 

In het mansardedak aan de Zirkstraat worden vijf dakkapellen geplaatst waarvan de twee buitenste telkens gegroepeerd worden en hierdoor afwijken van artikel 2.1.9 van het RUP. Volgens dit artikel moet de onderlinge afstand 1 meter zijn. De dakkapellen refereren naar de ritmiek van de ramen in de gevel eronder en zijn zo in harmonie met het gevelbeeld. Deze afwijking kan worden toegestaan.

 

De afwerking van de onderpui in keramische tegels aan de nieuwbouw in de Stoelstraat is atypisch en strijdig met artikels 2.1.2 en 2.1.7 van het RUP. Er wordt een afwerking met een blauwe hardstenen plint met dezelfde hoogte als de aanpalende gebouwen opgelegd. De rest van de pui wordt mee bepleisterd met de gevel.

 

Bodemreliëf

 

Uit de bijgevoegde archeologienota (https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/23114), waarvan op 22 juli 2022 akte werd genomen door het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat geen extra maatregelen of onderzoek nodig is. Bij de vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.1.4, van toepassing:

 

“Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen de drie dagen aangifte te doen bij het Agentschap.�

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het advies van de brandweer is voorwaardelijk gunstig en moet strikt worden nageleefd.

 

Omwille van de erfgoedwaarde en technische omstandigheden worden er een aantal afwijkingen toegestaan op de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Het bijgevoegde advies van Inter hierover is voorwaardelijk gunstig en moet strikt worden opgevolgd.

 

De ‘polyvalente ruimtes’ in de kelder voldoen niet aan de vereiste hoogte voor verblijfsruimtes zoals opgelegd in artikel 21 van de bouwcode. Aangezien dit geen permanente verblijfsruimtes zijn en gezien de hoge erfgoedwaarde van de tongewelven in deze kelders is een sporadisch gebruik als ontspanningsruimte wel toelaatbaar.

 

Ook appartement A1.1 voldoet niet aan de vereiste hoogte van 2,60 m. De vrije hoogte na verwerking van leidingen in de vloer wordt 2,55 m. Deze afwijking volgt uit de bestaande constructie van het gebouw en is aanvaardbaar gezien het grote aantal ramen in de ruimte.

 

Het zuidelijk gerichte terras bij appartement B1.4 op de eerste verdieping geeft inkijk op het aanpalende perceel en moet worden verkleind tot op een afstand van minimum 1,90 m van de perceelsgrens. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

 

Elke woongelegenheid beschikt over een private of collectieve buitenruimte die voldoet aan de eis van minimum 4 m² per woongelegenheid en vermeerderd met 2 m² per slaapkamer. In het telmodel is te zien dat er 32 m² private buitenruimte ontbreekt. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de 51 m² dakterras op de derde verdieping die collectief kan gebruikt worden. De afstand om de lichten en zichten tot de buren te garanderen, is steeds minimaal 1,90 meter. Elke woning in het project kan gebruik maken van de collectieve buitenruimte, de toegang verloopt steeds via de interne gemeenschappelijke circulatie.

 

Alle niet toegankelijke platte daken worden voorzien van een extensief groendak. Bij uitvoering zal de bestaande constructie zichtbaar gemaakt worden en zal nagekeken worden of het technisch mogelijk is om een intensief groendak aan te brengen, het gewicht van deze extra belasting op de bestaande constructie dient constructief nagekeken te worden.

 

Milieuaspecten

 

Beide panden zijn op heden reeds geruime tijd in onbruik en/of oneigenlijk gebruik. De panden worden geregeld gekraakt. Door het onbruik (of onrechtmatig gebruik) zorgen de panden voor hinder in de buurt. In de aanvraag worden de panden opnieuw volledig opgewaardeerd en in gebruik genomen.

 

De gebouwen werden reeds gedeeltelijk gestript. Op sommige plaatsen zullen wanden uitgebroken worden. Hoewel de sloopwerken binnen worden uitgevoerd, is het reëel dat stof via verwijderde raam- en deuropeningen in de buitenlucht komt. De uitvoerder van de sloopwerken dient dan ook de nodige maatregelen te nemen om stofemissies tijdens de afbraak zoveel mogelijk te beperken (Vlarem II hoofdstuk 6.12). De aanbevelingen en adviezen in de sloop- en asbestinventaris moeten gevolgd worden.

 

Op de plannen zijn meerdere warmtepompen ingetekend. Indien de geïnstalleerde totale drijfkracht meer dan 5 kW bedraagt, dient hiervoor een melding aangevraagd te worden.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 20 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op het aantal wooneenheden:

-          9 appartementen tussen 60 m² en 90 m² met parkeernorm 1,2: 9 x 1,2 = 10,8

-          7 appartementen > 90 m² met parkeernorm 1,35: 7 x 1,35 = 9,45

De werkelijke parkeerbehoefte is 20 (10,8 + 9,45 = 20,25).

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op een gebouw dat is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed of ligt in een beschermd stad- en dorpsgezicht. Indien de werkelijke parkeerbehoefte op het perceel moet gerealiseerd worden, zou de erfgoedwaarde van het gebouw teniet worden gedaan. Daarom mogen geen parkeerplaatsen voorzien worden. De Stoelstraat is bovendien te smal om in deze straat parkeergelegenheid te voorzien.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 3.

 

De berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project kan verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is.

 

De berekening van de stedelijke dienst Mobiliteit gaat onterecht uit van de nota van de architect met 9 wooneenheden en een kantoor/naaiatelier. Het aantal parkeerplaatsen dat daarvoor werd afgewenteld op het openbaar domein zou dan 21 zijn.

Echter, de correcte laatst vergunde toestand en het PV uit 2015 gaan uit van 4 woongelegenheden minder in de Stoelstraat, dus geen 6 maar 2 vergunde woongelegenheden. Voor deze 2 woongelegenheden in de Stoelstraat geldt een parkeerbehoefte van 2 x 1,35 = 2,70 parkeerplaatsen i.p.v. 6,75. Opgeteld bij de 4,05 parkeerplaatsen van de Zirkstraat geeft dit een aantal van 6,75 parkeerplaatsen voor de woningen + 10,15 parkeerplaatsen voor de kantoren = 16,90, afgerond 17.

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 20 – 17 = 3.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 3 plaatsen.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Voor de appartementen moeten voldoende fietsenstallingen voorzien worden.

-          9 appartementen met 1 slaapkamer: 9 x 2 = 18

-          5 appartementen met 2 slaapkamers: 5 x 3 = 15

-          2 appartementen met 3 slaapkamers: 2 x 4 = 8

In totaal moeten 41 fietsenstallingen voorzien worden.

Op het gelijkvloers wordt een fietsenstalling ingericht voor 23 fietsen.

In de kelder wordt een fietsenstalling ingericht voor 9 fietsen. Deze is bereikbaar met de lift.

 

De fietsenstallingen in private bergingen worden niet meegeteld. Deze bergingen worden meestal voor opslag van andere zaken gebruikt. Er is dus een tekort van 9 fietsenstallingen.

 

Alle 41 fietsenstallingen moeten collectief ingericht worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het gevelschrijnwerk van het hoekpand is uit te voeren in hout en een correct historische profilering te hanteren. Detailtekening van het schrijnwerk zijn voorafgaand aan bestelling en plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (monumentenzorg@antwerpen.be).

4. De technische specificaties van de nieuwe doorbreking in het linkse keldergewelf (voor trapkern) zijn voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

5. De eventuele schade bij het doorbreken van de tongewelven voor het plaatsen van de lift aan de zijde Zirkstraat wordt tot een minimum beperkt.

6. De onderpui aan de nieuwbouw in de Stoelstraat moet worden afgewerkt met een blauwe hardstenen plint met dezelfde hoogte als het aanpalende gebouw. De rest van de pui is mee te bepleisteren met de gevel.

7. De voorwaarden uit het uitgebrachte advies van Inter moeten worden opgevolgd.

8. De uitvoerder van de sloopwerken dient de nodige maatregelen te nemen om stofemissies tijdens de afbraak zoveel mogelijk te beperken (Vlarem II hoofdstuk 6.12).

9. Indien de geïnstalleerde totale drijfkracht van de warmtepompen meer dan 5 kW bedraagt, dient hiervoor een melding aangevraagd te worden.

10. Alle 41 fietsenstallingen moeten collectief ingericht worden.

11. Het zuidelijk gerichte terras bij appartement B1.4 op de eerste verdieping moet worden verkleind tot op een afstand van minimum 1,90 m van de perceelsgrens.

12. Het plaatsen van de spiltrap aan de zijde Zirkstraat en het gebruik van de kelder bij appartement A0.1 als verblijfsruimte worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

5 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

16 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

14 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

17 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

16 augustus 2022

14 september 2022

1

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

 

Het bezwaarschrift kan worden samengevat als volgt:

 

De overbouw met kadastrale nummers sectie A nr. 2278/p en 2278/r paalt op een afstand van 3,6 m aan onze achtergevel en de zijkant met kadastrale nummer sectie A nr. 2275/c paalt rechtstreeks aan onze koer.

Volgens de bestaande servituden mogen alle ramen die aan ons eigendom palen enkel als licht- en luchtschepping dienen. Ik eis dan ook dat er melkglas of een andere ruit waardoor er niet kan doorgekeken wordt, opgelegd wordt, zoals de huidige situatie behouden blijft. Anders kunnen de toekomstige kopers zo in ons huis (o.a. slaapkamer, keuken etc.) binnenkijken waardoor onze privacy geschonden wordt.

Beoordeling:

In de bestaande toestand zitten er in de gevel op de perceelsgrens ramen met ondoorzichtig glas, bedoeld om daglicht in de atelierruimtes te brengen. In de nieuwe toestand blijft het volume behouden. In de westelijk gerichte gevel worden de ramen die op de tuin van de buren uitgeven, dichtgemetseld. In de zuidelijk gerichte gevel worden de ramen verwijderd uit de openingen en er worden terrassen geplaatst op resp. 1,60 m (1ste verdieping) en 3,03 m (2de verdieping) van de perceelsgrens. Er wordt geoordeeld dat een afstand van 1,60 m niet voldoende is. Het Burgerlijk Wetboek legt een afstand van 1,90 m op wat in deze situatie beschouwd wordt als het minimum. Deze minimumafstand wordt als voorwaarde opgelegd. Het bezwaar is gedeeltelijk gegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist het besluit Omgevingsvergunning - OMV_2022079129 met jaarnummer 08987 van 10 november 2022 in te trekken.

Artikel 2

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 3

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het gevelschrijnwerk van het hoekpand is uit te voeren in hout en een correct historische profilering te hanteren. Detailtekening van het schrijnwerk zijn voorafgaand aan bestelling en plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (monumentenzorg@antwerpen.be).

4. De technische specificaties van de nieuwe doorbreking in het linkse keldergewelf (voor trapkern) zijn voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

5. De eventuele schade bij het doorbreken van de tongewelven voor het plaatsen van de lift aan de zijde Zirkstraat wordt tot een minimum beperkt.

6. De onderpui aan de nieuwbouw in de Stoelstraat moet worden afgewerkt met een blauwe hardstenen plint met dezelfde hoogte als het aanpalende gebouw. De rest van de pui is mee te bepleisteren met de gevel.

7. De voorwaarden uit het uitgebrachte advies van Inter moeten worden opgevolgd.

8. De uitvoerder van de sloopwerken dient de nodige maatregelen te nemen om stofemissies tijdens de afbraak zoveel mogelijk te beperken (Vlarem II hoofdstuk 6.12).

9. Indien de geïnstalleerde totale drijfkracht van de warmtepompen meer dan 5 kW bedraagt, dient hiervoor een melding aangevraagd te worden.

10. Alle 41 fietsenstallingen moeten collectief ingericht worden.

11. Het zuidelijk gerichte terras bij appartement B1.4 op de eerste verdieping moet worden verkleind tot op een afstand van minimum 1,90 m van de perceelsgrens.

12. Het plaatsen van de spiltrap aan de zijde Zirkstraat en het gebruik van de kelder bij appartement A0.1 als verblijfsruimte worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 4

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.