Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd