Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2022_CBS_09286 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079129. Stoelstraat 6-10 en Zirkstraat 37. District Antwerpen. Intrekking - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 2.

  2022_CBS_09007 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022076530. Krijgslaan ZN. District Wilrijk - Weigering

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 3.

  2022_CBS_09287 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Deurne. Armoedebestrijding. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 4.

  2022_CBS_09118 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 5.

  2022_CBS_09288 - Grafconcessies 2022 - burgerlijk ereperk - Werner Ferdinande (Will Ferdy) - Begraafplaats Schoonselhof. Aanvraag burgerlijk ereperk - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 6.

  2022_CBS_09289 - Ondersteuning. Onderwijs - Succesvolle leerloopbanen - Wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 7.

  2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 8.

  2022_CBS_09291 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506726 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 9.

  2022_CBS_09292 - Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Selectie projecten oproep "Hernieuwbare energie in meergezinswoningen" - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 10.

  2022_CBS_09293 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst schuldoverdracht De Vlaamse Waterweg. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2022_CBS_09286 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079129. Stoelstraat 6-10 en Zirkstraat 37. District Antwerpen. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_CBS_09007 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022076530. Krijgslaan ZN. District Wilrijk - Weigering

  Afgevoerd
 • HD 3.

  2022_CBS_09287 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Deurne. Armoedebestrijding. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2022_CBS_09118 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

  Verdaagd
 • HD 5.

  2022_CBS_09288 - Grafconcessies 2022 - burgerlijk ereperk - Werner Ferdinande (Will Ferdy) - Begraafplaats Schoonselhof. Aanvraag burgerlijk ereperk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 6.

  2022_CBS_09289 - Ondersteuning. Onderwijs - Succesvolle leerloopbanen - Wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 7.

  2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

  Verdaagd
 • HD 8.

  2022_CBS_09291 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506726 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • HD 9.

  2022_CBS_09292 - Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Selectie projecten oproep "Hernieuwbare energie in meergezinswoningen" - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 10.

  2022_CBS_09293 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst schuldoverdracht De Vlaamse Waterweg. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_CBS_09121 - Politiezone Antwerpen - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voorontwerp van beslissing (dossier 1366596) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_09122 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. Loonverlies PAO2021113. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_09123 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. PRH2022027 (2). Gerechtelijke procedure. Bekomen schadevergoeding. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_09124 - Politiezone Antwerpen - Vergoeding zaakschade. PZS2022021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_09125 - Politiezone Antwerpen - Vergoeding zaakschade. PZS2022025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_09126 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongevallen. Consolidatie met 0 procent arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_CBS_09127 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100177. Gloriantlaan 22-24, Melis Stokelaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_09128 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021197297. Luithagen-haven 17. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_09129 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022037093. Nieuwe Westweg 10. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_09130 - Omgevingsvergunning - OMV_2022069212. Boomsesteenweg 810. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_09131 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022078357. Maccabilaan 1-9, Leo Bosschartlaan 15, 20. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_09132 - District Antwerpen. Boomgaardstraat 140 - 2021222 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Intrekking - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 13.

  2022_CBS_09133 - Omgevingsvergunning - OMV_2022073362. Brederodestraat 9-15. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_09134 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100500. Edelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_09135 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121018. Handelstraat 41. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_09136 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099979. Huybrechtsstraat 1. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_09137 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111272. Julius De Geyterstraat 133. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBS_09138 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043747. Korte Ypermanstraat 6. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_09139 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082536. Meir 12-14. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_09140 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107964. Oude Beurs 25-25A. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_09141 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110401. Rotterdamstraat 95. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_09142 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022126639. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_09143 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089248. Sint-Jozefstraat 56-60. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_09144 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117168. Statiestraat 21. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_09145 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022106258. Tijsmanstunnel-West zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_09146 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091968. Van Aerdtstraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_09147 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103742. Verbondstraat 33. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_09148 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107185. Burgemeester Woutersstraat 20. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_09149 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099317. Diksmuidelaan 16. District Berchem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_09150 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105546. Pastoor Baeyensstraat 5. District Berchem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_09151 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070260. Dorpstraat ZN. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Weigering

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_09152 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102478. Drink 24-26. District Borgerhout - Weigering

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_09153 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115384. Frans De Vriendtstraat 31. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_09154 - Omgevingsvergunning - OMV_2022094304. Ketsstraat 59-61. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_09155 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096347. Turnhoutsebaan 253. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_09156 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113654. Zonstraat 16. District Borgerhout - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 37.

  2022_CBS_09157 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108883. Bosuil 119-123. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_09158 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121845. Boterlaarbaan 377. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_09159 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 40.

  2022_CBS_09160 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102373. Frans Van Dijckstraat 90. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_09161 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122389. Oudedonklaan 143. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_09162 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115944. Prosper De Witstraat 31. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_09163 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118104. Ruggeveldlaan 705. District Deurne - Weigering

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_09164 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110414. Van der Delftstraat 29. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_09165 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123161. Keurelaan 24. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_09166 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022125268. Laar 93-93A. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_09167 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060718. Schriek 227. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_09168 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097996. Meereigen 163 - 165. District Merksem - Weigering

  Afgevoerd
 • 49.

  2022_CBS_09169 - Omgevingsvergunning - OMV_2022077179. Molenlei ZN. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_09170 - Omgevingsvergunning - OMV_2021163591. August Van Daelstraat 41. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_CBS_09171 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105604. De Bruynlaan 96. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_09172 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112826. Fort VI-straat 276. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_09173 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102157. Gaston Fabrélaan 79. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_09174 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105842. Michel Geysemansstraat 47. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_09175 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110108. Vijverlaan 32. District Wilrijk - Weigering

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_09176 - Pijpleidingen - Fluxys Belgium nv, Scheldelaan zonder nummer (zn), 2040 Antwerpen. Dossiernummer OV2022/006/AV. Gunstig advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_09177 - District Borgerhout - Dodoensstraat 20-22-24 - 2021137 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Weigering

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_09178 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 59.

  2022_CBS_09179 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 60.

  2022_CBS_09180 - Weigering open horecaterras - 2022522 - district Antwerpen - Scheldestraat 101 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 61.

  2022_CBS_09181 - College - Zittingen vrijdag 28 oktober 2022 en 4 en 10 november 2022. Verslagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2022_CBS_09182 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 46 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 63.

  2022_CBS_09183 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 64.

  2022_CBS_09184 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Antwerpen. Stadsmarinier. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_09185 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Borgerhout . Evenementen. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_09186 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_09187 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_09188 - DWR 2022/037. Bestuurlijk toezicht. Leegstandregister - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_09189 - DWR 2022/038. Bestuurlijk toezicht. Gebruik strooizout bij hoge temperaturen - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_09190 - VBA/2022/027 - Schadefonds - Diverse dossiers - Weigering tot tegemoetkoming en uitstel aanleveringstermijn - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_09191 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 72.

  2022_CBS_09192 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_09193 - Externe Relaties - Economic Development Day 2022 voor de economische attachés van de bilaterale ambassades - Programma - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_09194 - Rechtsgeding. PRS2022003. Dagvaarding bij de arbeidsrechtbank - Voeren verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_09195 - Ontvangst - Eedaflegging personeelsleden van het Calogkader (burgerpersoneel lokale politie) op 23 november 2022, 15 februari 2023, 19 april 2023, 21 juni 2023 en 20 september 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_09196 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Horizon Europe-projectvoorstel 'AntifragiCity' - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 77.

  2022_CBS_09197 - Fondsen. Eurodesk - Ondersteuning DUT-projectvoorstel Destinstations. Steunbrief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_09198 - Digitale transformatie - Digitale projecten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_09199 - Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling IT investeringsproject cameratoezicht - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 80.

  2022_CBS_09200 - Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling IT investeringsprojecten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_09201 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen - Haalbaarheidsstudies- en dakwerken Centraal magazijn. Projectomschrijving. Vastlegging Krediet. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_09202 - Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen - Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Schetsontwerp omgevingsaanleg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 83.

  2022_CBS_09203 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Masterplan Collectie Centrum - Vooronderzoeken project nr. 2301. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2022_CBS_09204 - Stadsontwikkeling. Fietsinfrastructuur Antwerpen - Inhuurneming Fietsostrade Hoboken. Perceel Infrabel. Bezettingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 85.

  2022_CBS_09205 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen - Verlenging inhuurneming. Tweede addendum. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_CBS_09206 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen - Restauratie van daken en waar nodig, gevels, gewelven, glasramen en (optioneel) Mariakapel. Ereloon. Prijsherzieningen. Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2022_CBS_08706 - Parkeren Scheldekaaien - Loodswezen - Kennisname technische haalbaarheidsstudie. Plaatsingsprocedure en vergunningstraject - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 88.

  2022_CBS_09207 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 46 van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2022_CBS_09208 - Cultuur. Openbare bibliotheken - E-boeken en filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2022_CBS_09209 - Ondersteuning. Onderwijs. Inclusieve opvang en inclusiecoaching Raket (Pilootproject leerlingenvervoer) - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2022_CBS_09210 - Ondersteuning. Onderwijs - Werkingssubsidies. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2022_CBS_09211 - Onderwijs - Vastlegging en uitbetaling nominatieve dotatie 2022 aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed voor het Vredescentrum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2022_CBS_09212 - Ondersteuning. Sport - Vastlegging krediet voor uitbetaling jaarlijkse ondersteuning aan NV Sportoase Veldstraat Antwerpen. Uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2022_CBS_09213 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 46881. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2022_CBS_09214 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 96.

  2022_CBS_09215 - Leningovereenkomst BV Antwerp Harbour Hotel - Vraag tot vervroegde terugbetaling. Collegiale brieven. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2022_CBS_09216 - Toepassing artikel 177, 2de lid Decreet lokaal bestuur - Uitvoerbaarverklaring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2022_CBS_09217 - Bezwaren fiscaliteit - Onwaarden - Materiële misslag na bezwaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2022_CBS_09218 - Bestek GAC_2021_01903. Raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2022_CBS_09219 - Bestek GAC_2022_02217. Raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_09220 - Bestek GAC_2022_02381. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_09221 - Dossier GAC_2022_02511 - Raamovereenkomst beweegbanken - Afroepen op opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_09222 - Bestelbons - Week 46 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_09223 - Ombudsvrouw - Gegronde gecorrigeerde klachten 2022 bundeling 2 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 105.

  2022_CBS_09224 - Ombudsvrouw - Gegronde klacht 186314, e.a. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_09225 - Bureau voor Integriteit - Wijziging samenstelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_09226 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Uitbetaling 2022 en 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_09227 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Borgerhout. Uitbesteding Infolijn stad Antwerpen. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_09228 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_09229 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_09230 - Ondersteuning. Werk. Rising You vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_09231 - Afwijking wettelijke sluitingstijden 2022 - Postcode 2170. Nieuwe aanvraag - Weigering

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_09232 - Correctiebestelling - Inside the Circle - Organisatie congres - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_09233 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_09234 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 116.

  2022_CBS_09235 - Dossier GAC_2021_ 02058.Opdracht 'Raamovereenkomst consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid - Gunning deelopdracht ‘procesmanagement’ voor herijking dienstverlening loketwerking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_09236 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 118.

  2022_CBS_09237 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Aanvraag referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 119.

  2022_CBS_09238 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2022_CBS_09239 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2022_CBS_09240 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2022_CBS_09241 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 123.

  2022_CBS_09242 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Bikschotelaan 309/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 124.

  2022_CBS_09243 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - De Bosschaertstraat 169 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2022_CBS_09244 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Greinstraat 36/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 126.

  2022_CBS_09245 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Haantjeslei 74 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2022_CBS_09246 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Lange Lozanastraat 250/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2022_CBS_09247 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Meeuwenhoflei 93 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 129.

  2022_CBS_09248 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Oude Bosuilbaan 38/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2022_CBS_09249 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Ridder van Parijsstraat 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 131.

  2022_CBS_09250 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Theo Van den Boschstraat 7/103 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2022_CBS_09251 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 133.

  2022_CBS_09252 - Correctiebestelling - Campagne Winkelzondag 6 november 2022 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2022_CBS_09253 - Sociale Economie - Deelname projectvoorstel ‘GetWasted’ in kader van oproep Circulaire Voedselketen. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 135.

  2022_CBS_09254 - Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Hoboken, Kioskplaats 68 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2022_CBS_09255 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506646 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 137.

  2022_CBS_09256 - Veiligheid. Spreker namens stad Antwerpen voor directoraat-generaal FOD Justitie - Antwerps prostitutiebeleid en de impact van decriminalisering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2022_CBS_09257 - Herstelbeleid - Herstelvordering inbreuken Vlaamse Codex Wonen van 2021. Zendelingenstraat 1 te 2140 Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 139.

  2022_CBS_09258 - Herstelbeleid - Herstelvordering inbreuken Vlaamse Codex Wonen van 2021. Kruishofstraat 233 te 2610 Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 140.

  2022_CBS_09259 - Maatschappelijke Veiligheid - Subsidie bijkomend tijdelijk aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer. Terugstorting te veel ontvangen bedrag 2020 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 141.

  2022_CBS_09260 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Afsprakennota's - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2022_CBS_09261 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. VZW Organisatie Broeders van Liefde (IBW Multiversum) en CAW Antwerpen - Aanpassing afsprakennota en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2022_CBS_09262 - Meubilair Jongerenwerking - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2022_CBS_08921 - Grafconcessies 2022 - Begraafplaats Ekeren. Aanvraag concessie militair ereperk - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 145.

  2022_CBS_08909 - Grafconcessies 2022 - Inleiding verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid. Intrekking beëindiging verwaarlozingsprocedure - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 146.

  2022_CBS_09263 - Tarieven begraafplaatsen - Retributiereglement 2020-2025. Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2022_CBS_09264 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2022_CBS_09265 - Correctiebestelling. The Tall Ships Races 2022 - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2022_CBS_09266 - Wagenpark Stadsbeheer - Bestek GAC_2020_01262. Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van strooimachines met 12-jarig herstellings- en wisselstukkencontract en een onderhoudscontract. Bestelling twee stuks werktuigdragers (SB/VC BB2286-1908) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2022_CBS_09267 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Groene en klimaatrobuuste kinderopvang. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2022_CBS_09268 - District Antwerpen. Varkensmarkt - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2022_CBS_09269 - Districten Deurne, Hoboken en Wilrijk. Deelsysteem voor fietsen. Locaties dropzones deelvoertuigen - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2022_CBS_09270 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Samenstelling. Aanpassen ledenbestand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2022_CBS_09271 - Correctiebestelling. District Deurne. Park Groot Schijn fase 3 - SWOU10987. Erelonen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2022_CBS_09272 - Correctiebestelling. Opvolging van de uitvoering van projecten openbaar domein. SWOU11985B - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2022_CBS_09273 - District Borgerhout. Guido Gezellestraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2022_CBS_09274 - District Borgerhout. Jan Borluutplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 158.

  2022_CBS_09275 - District Borgerhout. Vandenpeereboomstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2022_CBS_09276 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2022_CBS_09277 - District Merksem. Terlindenhofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2022_CBS_09278 - GAC_2017_00106 - Fietsoverkappingen - Levering in kader van project Slimme Schakels - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2022_CBS_09279 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2022_CBS_09280 - Taxi - Vergunning voor het exploiteren van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Stopzetting - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 164.

  2022_CBS_09281 - GAC_2020_01405 - Raamovereenkomst voor het plaatsen van straatmeubilair - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 165.

  2022_CBS_09282 - District Berchem. Fruithoflaan. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen. Opdracht SWPR13016A - Eindafrekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2022_CBS_09283 - District Antwerpen. Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver. Bestek GAC_2021_01582 (SWOU12475) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 167.

  2022_CBS_09284 - District Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Duvelsplein). Wegeniswerken. Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) - Wijziging opdracht 3 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 168.

  2022_CBS_09285 - Wijk Brederode en Wijk Kiel. Bestek GAC_2020_01487 – Raamovereenkomst pool dienstverleners voor de opmaak van wijkinrichtingsplannen water en groen - Opdracht SWOU12784D - Goedkeuring

  Verdaagd