Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

B-punten

Sport

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

Thesaurie

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Bureau voor Integriteit

A-punten

Bureau voor Integriteit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Wonen

B-punten

Welzijn

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

Markten en Foren

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst