Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00458 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Vlaams Architectuurinstituut vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00458 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Vlaams Architectuurinstituut vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00458 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Vlaams Architectuurinstituut vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De Sint-Hubertuskerk in Berchem is eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem en is sinds enige tijd niet meer in gebruik als parochiekerk. 

 Het Vlaams Architectuurinstituut vzw, die de erfpachter wil worden van deze kerk, wordt ondersteund om een erfgoedbeheersplan op te maken in het kader van de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk te Berchem.  

De aanwendingsvoorwaarden werden, onder voorbehoud van voorliggende nominatieve toekenning, opgenomen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over ondermeer:  het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd. De vastlegging van het nominatief krediet en de afsprakennota werden goedgekeurd via collegebesluit (jaarnummer 5308).

Exploitatietoelage aan Vlaams Architectuurinstituut vzw:

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

5403500000

2HMS060301A00000

6491480

herbestemming Sint-Hubertuskerk Berchem

Vlaams Architectuurinstituut vzw

45.000 EUR

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403500000_SD_GE

2HMS060301A00000

6491480

Nog te bepalen107.263,43 EUR- 45.000,00 EUR62.263,43 EUR

Vlaams Architectuurinstituut vzw  - Herbestemming Sint-Hubertuskerk

 

 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 45.000 EUR aan het Vlaams Architectuurinstituut vzw (VAi), Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen, KBO 0476.914.455, voor het project herbestemming Sint-Hubertuskerk Berchem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.