Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00486 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties - Retributiereglement: gebruik door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik. Retributiereglement: éénmalig particulier gebruik. Aanpassing - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00486 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties - Retributiereglement: gebruik door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik. Retributiereglement: éénmalig particulier gebruik. Aanpassing - Goedkeuring 2022_GR_00486 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties - Retributiereglement: gebruik door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik. Retributiereglement: éénmalig particulier gebruik. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 399) de aanpassing goed van het retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik en van het retributiereglement eenmalig particulier gebruik.

De stad stelde in aanloop van en tijdens de beschikkingsronde 2022-2023 de noodzaak van enkele technische aanpassingen vast. Op basis van deze vaststelling wilt de stad het vernieuwde reglement verder verfijnen en professionaliseren.

Argumentatie

Aanpassingen aan het retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik:

  • De Vlaamse sportfederaties worden toegevoegd aan categorie B. Deze federaties zijn wel gedefinieerd bovenaan in het reglement maar worden verder niet opgenomen in de tariefcategorieën. Hierdoor is het correct toewijzen van het juiste tarief onduidelijk. 
  • De duurtijd van een sport- en/of zwembeurt is niet gedefinieerd waardoor er verwarring ontstaat bij de facturatie van het gebruik door de verschillende types seriegebruikers in de verschillende types sportaccommodaties. De definitie van een sport- en/of zwembeurt inclusief duurtijd wordt daarom toegevoegd aan het reglement.
  • Erkende topsportclubs zijn momenteel niet gedefinieerd waardoor tarieven niet correct toegekend kunnen worden. De topsportclubs worden toegevoegd aan de definities alsook aan tariefcategorie B.
  • In het artikel betreffende de annulatievoorwaarden staat foutief een verwijzing naar de gebruikers uit categorie C in plaats van categorie D. Met deze wijziging wordt deze foutieve verwijzing gecorrigeerd. 
  • Aan de criteria voor vast particulier gebruik voor sporthallen en openluchtaccommodaties voor aanvragers met een A-kaart met kansentarief werd recent een 4e categorie toegevoegd. Deze 4e categorie wordt ook opgenomen binnen dit reglement.

Aanpassingen particulieren: 

  • In het reglement kan momenteel geen afzonderlijk badmintonveld gereserveerd worden. Uit de praktijk blijkt dat het regelmatig voorvalt dat verschillende afzonderlijke badmintonvelden gelijktijdig naast elkaar gereserveerd werden. Om een optimaal gebruik van de sportaccommodaties mogelijk te maken wordt een specifiek tarief voor een afzonderlijk badmintonveld voorzien. 
  • Het standaardtarief voor los gebruik van een openluchtaccommodatie is goedkoper dan het standaardtarief voor seriegebruik. Met het oog op een uniform tarievenbeleid wordt dit tarief terug gelijkgesteld met het tarief dat ook voor clubs, scholen en federaties wordt gebruikt. 
  • Aan de criteria voor éénmalig particulier gebruik van de stedelijke sportaccommodaties voor aanvragers met een A-kaart met kansentarief werd recent een 4e categorie toegevoegd. Deze 4e categorie wordt ook opgenomen binnen dit reglement.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 41 §2 14° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

De korting voorzien voor de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt gecompenseerd door een tussenkomst van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo .

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement voor particulieren voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig van 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig vanaf 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor particulieren voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig van 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig vanaf 1 oktober 2022 en eindigend op 31 december 2025. 

Artikel 5

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Inkomsten
huurgelden
sporthallen
3.280.0000,00 EUR
budgetplaats: 5114000000
budgetpositie: 702
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 tot en met 2500

Inkomsten toegangsgelden
zwembaden
7.400.000,00 EUR
budgetplaats: 5114500000
budgetpositie: 701
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 tot en met 2500

Inkomsten
huurgelden
openluchtterreinen
880.000,00EUR
budgetplaats: 5115000000
budgetpositie: 702
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 tot en met 2500

Inkomsten beschadiging/verlies sleutels

4.000,00 EUR

budgetplaats: 5114500000
budgetpositie: 746
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 tot en met 2500

Tussenkomst district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

4.000,00 EUR


budgetplaats: 5114500000
budgetpositie: 701
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 tot en met 2500


Bijlagen