Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00165 - Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00165 - Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs 2022_IP_00165 - Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs

Motivering

Indiener(s)

Filip Dewinter

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

wo 13/07/2022 - 16:29

Toelichting

Bij aanvang van uw eerste legislatuur als burgemeester, net geen tien jaar geleden, maakte u bekend dat u door middel van een “War on Drugs” de drugscriminaliteit wilde bestrijden. De laatste jaren is er echter maand na maand gebleken dat u dit fenomeen steeds minder in de hand hebt. De War on Drugs is allang uitgemond in een “Drugswar”. In de eerste maand van afgelopen zomer telde men maar liefst elf geweldaanslagen waarbij woningen en zogenaamde “handelszaken” beschoten en met ontploffingen geteisterd werden. Op hoeveel staat de teller momenteel sinds uw aangekondigde “War on Drugs”? En hoeveel bedraagt het huidige totaal voor dit jaar?

Uw aangekondigde lik-op-stukbeleid werpt allesbehalve vruchten af. Ondanks processen verbaal en aanhoudingen, escaleert de situatie en heeft heel de Seefhoek en omstreken de controle en ordehandhaving volledig verloren.

Bijgevolg zou ik willen vernemen hoe u uw gevoerde beleid evalueert.

Daarnaast heeft onze partij zeven punten opgesteld om ervoor te zorgen dat u als burgemeester weer baas kan worden in onze stad. In hoeverre bent u bereid om enkele versnellingen hoger te schakelen en volgende maatregelen te laten invoeren:

 • Dag en nacht legereenheden laten patrouilleren in de betrokken Antwerpse wijken en buurten;
 • Het voorzien van onmiddellijk permanente camerabewaking via mobiele camera-installaties in de meest getroffen straten (Diepestraat, Turnhoutsebaan, Handelstraat, Korte Zavelstraat, Borgerhoutse Stenenbrug en Zegepraalstraat, Merksemse Rietschoorvelden en Vrijhandelstraat, …);
 • Tijdelijk samenscholingsverbod in de betrokken straten;
 • Permanente opening van het politiecommissariaat in de Handelstraat en het oprichten van een “meldpunt-drugoverlast” in het betrokken commissariaat waar burgers terecht kunnen voor al hun klachten ter zake;
 • Oppakken van alle drugdealers en hun handlangers in de betrokken buurten;
 • Inrichten van een tijdelijk detentiecentrum voor illegale vreemdelingen in Antwerpen (kazerne Luchtbal);
 • Sluiten van het opvangcentrum voor drugsverslaafden “Free Clinic” in Antwerpen- Noord.

Welke andere initiatieven neemt het stadsbestuur om komaf te maken met de drugsmaffiapraktijken?

In hoeverre is er dialoog geweest met de bevoegde federale overheidsinstanties in deze?

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties worden tezamen besproken. 
 • 2022_IP_00165 - Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs
 • 2022_IP_00166 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Drugsgeweld in Antwerpen
 • 2022_IP_00193 - Interpellatie van raadslid Nahima Lanjri: Drugsgeweld
 • 2022_IP_00194 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Druggeweld in Antwerpen

Raadsleden Dewinter, Maes, Lanjri en Mertens houden hun interpellaties.
De burgemeester geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Dewinter, Maes, Lanjri en Mertens houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.