Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00517 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/443. Raamovereenkomst wapengordels en toebehoren. Fase 2. Selectie en bestek - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00517 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/443. Raamovereenkomst wapengordels en toebehoren. Fase 2. Selectie en bestek - Goedkeuring 2022_GR_00517 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/443. Raamovereenkomst wapengordels en toebehoren. Fase 2. Selectie en bestek - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan Politiezone Antwerpen voor het uitschrijven van een raamovereenkomst wapengordels en toebehoren via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Het college keurde de eerste fase van de procedure goed (jaarnummer 04194).

De opdracht wordt onderverdeeld in vijf percelen:

perceel 1: webbing en toebehoren;

perceel 2: comfortbelt;

perceel 3: handboeihouders;

perceel 4: handboeien;

perceel 5: outside the Waistband (OWB) holster met Streamlight TRL2.

Politiezone Antwerpen zal overeenkomstig artikel 2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor prestaties die het voorwerp van deze opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als aankoopcentrale voor de lokale politiezones (grondgebied België).

Argumentatie

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een tweefasige procedure. In de eerste fase werd de oproep tot mededinging gepubliceerd. 

Volgende kandidaat-inschrijvers dienden een aanvraag tot deelneming in:

FirmanaamAdres
Perceel
A6 BVBA Havenlaan 108-110, 1000 Brussel1
Levelfour Belgique srl
 Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver
1, 2, 3, 4 en 5
Raptor BV Industriepark Noord 11, 8730 Beernem1, 2, 3, 4 en 5
Vandeputte Safety NV
Binnensteenweg 160, 2530 Boechout
1, 2, 3, 4 en 5


Volgende kandidaten worden geselecteerd  (eventuele tekortkomingen zijn niet essentieel):

FirmanaamAdres
A6 BVBAHavenlaan 108-110, 1000 Brussel
Levelfour Belgique srl
Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver
Raptor BVIndustriepark Noord 11, 8730 Beernem
Vandeputte Safety NV
Binnensteenweg 160, 2530 Boechout


In de tweede fase wordt het bestek bezorgd aan de geselecteerde kandidaten.

De inschrijvers zullen beoordeeld worden volgens volgende gunningscriteria:

Voor perceel 1, 3 en 5

Criterium
Score
Kwaliteit55 punten
Prijs35 punten
Waarborgtermijn
7 punten
Leveringstermijn
3 punten


Voor perceel 2

Criterium
Score
Kwaliteit60 punten
Prijs30 punten
Waarborgtermijn
7 punten
Leveringstermijn
3 punten


Voor perceel 4

Criterium
Score
Kwaliteit50 punten
Prijs40punten
Waarborgtermijn
7 punten
Leveringstermijn
3 punten


Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de buitengewone en de gewone politiebegroting als volgt:

  • op de buitengewone politiebegroting 33000_74451 zal voor de aankoop van de handboeien voor een periode van 48 maanden voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid;
  • op de gewone politiebegroting 33000_12402 zal voor de aankoop van de webbing en toebehoren, comfortbelts, handboeihouderss en OWB holsters met Streamlight TRL2 voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat de volgende kandidaten worden geselecteerd voor de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2022/443 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van wapengordels en toebehoren voor een periode van 48 maanden:


FirmanaamAdres
A6 BVBAHavenlaan 108-110, 1000 Brussel
Levelfour Belgique srl
Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver
Raptor BVIndustriepark Noord 11, 8730 Beernem
Vandeputte Safety NV
Binnensteenweg 160, 2530 Boechout


Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat het bestek met referentie PZA/2022/443 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van wapengordels en toebehoren een periode van 48 maanden, naar de geselecteerde kandidaten wordt verstuurd.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat Politiezone Antwerpen overeenkomstig artikel 2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor prestaties die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, optreedt als aankoopcentrale voor haar klanten.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed dat de gunning door het college mag geschieden.

Artikel 5

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Aankoop wapengordels en toebehoren


perceel 1: webbing  en toebehoren


 

budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Nog niet van toepassing

Aankoop wapengordels en toebehoren


perceel 2: comfortbelt


 

budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Nog niet van toepassing

Aankoop wapengordels en toebehoren


perceel 3: handboeihouders


  budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Aankoop wapengordels en toebehoren


perceel 4: handboeien


  budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Aankoop wapengordels en toebehoren


perceel 5: OWB holster met Streamlight  TRL2


  budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Bijlagen

  • PZA443_Fase 2_Bestek_Webbing.doc
  • ESPD_request_nl.pdf
  • PZA443_Verslag van nazicht van de kandidaten.doc