Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00558 - Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2022 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00558 - Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2022 - Kennisneming 2022_GR_00558 - Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In het door de gemeenteraad op 29 januari 2007 (jaarnummer 108) goedgekeurde operationeel plan van de ombudsvrouw is als één van de acties opgenomen dat een tussentijds rapport wordt opgemaakt ten behoeve van het college en de gemeenteraad.

Argumentatie

De ombudsvrouw legt een verslag ter kennisneming voor over de activiteiten van het eerste semester van 2022.

Juridische grond

Bij beslissing van 22 mei 2006 (jaarnummer 1167) werd het reglement op de gemeentelijke ombudsman/vrouw vastgesteld.
Artikelen 302 en 303 van het Decreet lokaal bestuur bevatten de verplichting voor de gemeente om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren op het ambtelijke niveau, dat maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Regelgeving: bevoegdheid

Het gemeenteraadsbesluit 444 van 23 juni 2013 is van toepassing.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0105 - Onafhankelijke diensten
2SBS010503 - Ombudsdienst

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport eerste semester 2022 van de activiteiten van de ombudsvrouw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.