Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00488 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Antwerp Piranhas vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00488 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Antwerp Piranhas vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00488 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Antwerp Piranhas vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

Antwerp Piranhas vzw is een thaiboksclub die actief is op het Kiel in Antwerpen. De club bereikt zowel kinderen als jongeren en volwassenen. Binnen de club zijn veel kinderen en jongeren die ingeschreven zijn via het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ van het RIZIV. Er worden binnen de club eveneens diverse welzijnsproblematieken bij kinderen en jongeren gedetecteerd. Sociaal engagement is daarnaast een belangrijke insteek voor de club. Een voorbeeld hiervan is het project 'sociaal sportieve praktijken' (trekker= bedrijfseenheid TV/Sport) dat werd binnengehaald in 2021 en positief werd geëvalueerd.

Omwille van de sociale intenties van de club en het gegeven dat de club sociaal kwetsbare jongeren/kinderen bereikt (=vindplaats) wordt er ondersteuning gegeven om een brugfiguur welzijn te implementeren. De bepaling om de ondersteuning toe te kennen aan deze club kwam tot stand na een onderzoek naar geschikte partners, in samenwerking met de medewerkers van de bedrijfseenheid TV/Sport/Sportstimulering.

De brugfiguur zal welzijnsnoden van kinderen en jongeren (focus 12-20-jarigen) detecteren en warm doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening. Daarnaast groeit en professionaliseert de club verder rond het thema welzijn. Op deze manier kunnen de ambities en intenties van Antwerp Piranhas vzw m.b.t. het welzijnsluik op een meer structurele manier worden ingebed.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door het college worden opgenomen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, de uitvoering en de verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.  

Exploitatietoelage aan Antwerp Piranhas vzw:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Jaar

Uitvoerder

Budget

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

Brugfunctie welzijn

2022

Antwerp Piranhas vzw

9.375,00 EUR

5402505000
2HMS040201A00000
6496800
Brugfunctie welzijn
2023Antwerp Piranhas vzw
38.250,00 EUR

Voor deze toewijzing werd met ika-light 47.625,00 EUR verschoven van boekingsadres: 


Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Jaar

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

WijzigingNieuw bedragToewijzing aan
5402505000
2HMS040201A00000
6496800
2022Het Huis vzw 
80.000,00 EUR
- 9.375,00 EUR
70.625,00 EUR
Antwerp Piranhas vzw
5402505000
2HMS040201A00000

6496800

2023Nog te bepalen
38.250,00 EUR
- 38.250,00 EUR
0,00 EUR
Antwerp Piranhas vzw


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 47.625,00 EUR aan Antwerp Piranhas vzw, Hendriklei 43, 2660 Hoboken, met ondernemingsnummer 0846.102.096, voor het project "brugfunctie welzijn".

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.