Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00545 - Politieverordening 22 augustus 2022. Voetbalwedstrijd - RAFC-Istanbul Basaksehir FK - 25 augustus 2022. Veiligheidsmaatregelen - Bekrachtiging

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00545 - Politieverordening 22 augustus 2022. Voetbalwedstrijd - RAFC-Istanbul Basaksehir FK - 25 augustus 2022. Veiligheidsmaatregelen - Bekrachtiging 2022_GR_00545 - Politieverordening 22 augustus 2022. Voetbalwedstrijd - RAFC-Istanbul Basaksehir FK - 25 augustus 2022. Veiligheidsmaatregelen - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op donderdag 25 augustus 2022  om  20.45 uur staat de voetbalwedstrijd Royal Antwerp Football Club (hierna ‘RAFC’) tegen Istanbul Basaksehir FK gepland in het kader van de kwalificatieronde voor de Europa Conference  League van het voetbalseizoen 2022-2023. Deze voetbalwedstrijd vindt plaats in het Bosuilstadion, Oude Bosuilbaan 54a te 2100 Deurne. 

Na een voorafgaande risicoanalyse door de politiediensten en diverse partners, werd beslist deze wedstrijd in te schalen als wedstrijd met verhoogd risico/toezicht.

De redenen kunnen als volgt worden samengevat:

 • door de plaatsgesteldheid buiten het stadion is een supportersscheiding onmogelijk te hanteren, waardoor (gewelddadige) confrontaties niet uit te sluiten zijn;
 • de verwachte aanwezigheid van een grote groep risicosupporters bij de beide aantredende clubs;
 • de thuisclub een groot aantal supporters heeft met een stadionverbod;
 • beide clubs zijn gekend voor veelvuldig gebruik van pyrotechniek;
 • beide clubs hebben voorgaanden inzake fysiek en verbaal voetbalgeweld;
 • er is een zeer hoge geladenheid bij beide clubs;
 • de sportieve belangen zijn erg groot;
 • beide clubs hebben nauwe banden met binnenlandse en buitenlandse risicogroepen;
 • er wordt een grotere vraag naar tickets dan het aanbod verwacht; en
 • de aanwezigheid van een grote groep risicosupporters in de historische stadskern wordt verwacht. 

(Gewelddadige) confrontaties tussen beide supportersgroepen kunnen hierdoor niet worden uitgesloten, waardoor zich bijkomende beveiligingsmaatregelen opdringen.

Argumentatie

De voorafgaandelijke risicoanalyse en de classificatie als ‘voetbalwedstrijd met verhoogd risico/toezicht’ vereisen voor de voetbalwedstrijd in de Europa Conference League tussen RAFC en Istanbul Basaksehir FK op 25 augustus 2022 bijkomende veiligheidsmaatregelen. 

Door de plaatsgesteldheid buiten het stadion is een supportersscheiding onmogelijk te hanteren, ook rekening houdend met de mogelijkheden / beperkingen van het openbaar vervoer, waardoor (gewelddadige) confrontaties niet uit te sluiten zijn. 

Er wordt bij deze voetbalwedstrijd een grote aanwezigheid van risicosupporters verwacht bij RAFC. RAFC heeft bovendien een groot aantal supporters met een stadionverbod en beide clubs hebben supporters die gekend zijn voor het veelvuldig gebruik van pyrotechniek. 

Daarnaast hebben beide clubs nauwe banden met binnenlandse en buitenlandse risicogroepen (bijvoorbeeld de Nederlandse club Willem II en Turkse supporters uit Nederland en Duitsland). Beide clubs hebben antecedenten van fysiek en verbaal voetbalgeweld. 

Deelname van deze risicosupporters brengt een verhoogd risico met zich mee. 

Bovendien dient ook mee in rekening te worden gehouden met eerdere geweldincidenten tijdens Europese wedstrijden.

De sportieve belangen van de betreffende voetbalwedstrijd zijn bovendien erg groot, mede door de eventuele bijhorende plaatsing voor de groepsfase van de Conference League, hetgeen een hoge geladenheid tussen beide ploegen met zich meebrengt. 

Daarnaast bestaat het risico op politieke spanningen tussen Turkse supporters en de Koerdische gemeenschap in Antwerpen.

De Politiezone Antwerpen verwacht bovendien dat de vraag tot aankoop van toegangsbewijzen het aanbod zal overstijgen. Dit doet tevens de noodzaak tot het nemen van ondersteunende maatregelen toenemen.

Overeenkomstig de omzendbrief OOP41 en CP4 is de organisator van het evenement in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het rustig verloop en de veiligheid. 

Hiertoe werden reeds een heel aantal maatregelen genomen zoals een strikte supportersscheiding, het exclusief aanbieden van toegangstickets in voorverkoop, het verplicht kunnen voorleggen van een toegangsbewijs of dienstkaart, het niet overschrijden van de vastgelegde globale veiligheidscapaciteit, het verplicht tappen in niet versplinterbare recipiënten en de inzet van stewards en private bewakingsagenten.

Deze maatregelen moeten echter nog worden aangevuld: 

De verkoop van tickets in voorverkoop mag enkel gebeuren door de organisator RAFC via haar loket of haar online verkoop voor alle vakken.

Om de aanwezigheid van rivaliserende risicogroepen in één supportersvak te voorkomen, is het noodzakelijk dat op de speeldag zelf geen toegangsbewijzen worden verkocht. Deze regeling geldt zowel voor de loketten als voor de online verkoop. 

Uit veiligheidsoverwegingen worden tickets zowel aan de loketten als online verkocht volgens het 1 op 1 principe, met name slechts één ticket per persoon en dit op vertoon van de identiteitskaart. 

Daarnaast wordt ook slechts één ticket verkocht na registratie van de gegevens in een ONE-account (met registratie van elektronische identiteitskaart en pasfoto).

Abonnementshouders dienen voorafgaand een ticket te bestellen bij RAFC binnen de voorrangsperiode, vermits voor deze wedstrijd niet wordt gewerkt met abonnementen. 

Het is evenmin toegelaten om tickets door te verkopen.

Commerciële partners of groepen die worden uitgenodigd, moeten uiterlijk op 23 augustus 2022 aan de politiediensten een namenlijst voorleggen van de personen aan wie hun kaarten verdeeld zijn. De supportersscheiding dient ook hier strikt te worden gerespecteerd. De commerciële partners zijn zelf verantwoordelijk voor de personen aan wie zij tickets verdelen. 

Daarnaast blijkt een supportersscheiding niet realiseerbaar in de onmiddellijke omgeving van het voetbalstadion. Rondom het Bosuilstadion, en dan voornamelijk op de Oude Bosuilbaan, is het niet mogelijk om de supportersstromen van zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg Istanbul Basaksehir FK te scheiden. 

De supporters van de bezoekende ploeg verlaten de bezoekerszone via Gate H op de Oude Bosuilbaan. De supporters van de thuisploeg gebruiken de G. Deze uitgang komt eveneens uit op de Oude Bosuilbaan.

Vermits de cafés en parkings van de thuissupporters voornamelijk ten zuiden gelegen zijn, verplaatsen veel van de thuissupporters zich richting het aldaar gelegen rondpunt.

Nu er echter geen parkeerplaatsen voorzien zijn voor de bezoekende supporters die met eigen vervoer naar het stadion komen, dienen deze eveneens gebruik te maken van de parkings voorzien voor de supporters van het thuispubliek, of moeten zij trachten in de onmiddellijke omgeving van het stadion reguliere parkeerplaatsen te gebruiken. 

Dit heeft een onvermijdelijke vermenging van de verschillende supportersgroepen tot gevolg, die quasi onmogelijk door de politionele ordediensten te beheren is. 

Een sluitende combiregeling voor de bezoekende supporters is dan ook cruciaal om beide supportersgroepen zoveel als mogelijk gescheiden te houden en controle te hebben over het ogenblik van aankomst en vertrek van de bezoekende supporters, om zo de veiligheid van zowel supporters, personeel als omwonenden te kunnen garanderen. De combiregeling houdt in dat enkel de bezoekende supporters die een toegangsticket hebben én gebruik maken van het voorziene busvervoer, van het rendez-vous-punt Park Spoor Oost naar het stadion (en terug), tot het stadion toegelaten worden. 

Concreet zullen de bezoekende supporters op het vastgestelde rendez-vous punt enkel tot de bussen toegelaten worden mits ze een door RAFC uitgegeven voucher voor de voetbalwedstrijd RAFC – Istanbul Basaksehir FK op 25 augustus 2022 kunnen voorleggen, alsook een identiteitsbewijs. De controle hiervan gebeurt in casu door Istanbul Basaksehir FK. Op het rendez-vous punt zal na deze controle de voucher worden omgeruild tegen een officieel ticket voor de wedstrijd RAFC – Istanbul Basaksehir FK  op 25 augustus 2022. 

Bij aankomst aan het stadion ondergaat elke supporter opnieuw een dubbele controle van identiteitsbewijs en officieel ticket op last van Istanbul Basaksehir FK, ditmaal onder toezicht van RAFC.

Om geen afbreuk te doen aan deze combiregeling is het van belang dat er niet meer dan 17 supportersbussen met officieel bussenvignet, uitgegeven door de Politiezone Antwerpen, worden ingelegd. Dit voorkomt dat het aantal bezoekende supporters met toegangsticket excessief wordt. Het gebruik van gelede bussen (harmonica) is niet toegestaan.

Beide ploegen hebben daarenboven antecedenten van fysiek en verbaal voetbalgeweld en hebben nauwe banden met binnenlandse en buitenlandse risicogroepen. Er wordt dan ook verwacht dat bepaalde supporters van de bezoekende ploeg zonder geldig toegangsticket voor de wedstrijd naar de stad Antwerpen en meer bepaald de omgeving van het stadion zullen afzakken. Er kan verwacht worden dat deze personen overlast en gewelddadige incidenten zullen veroorzaken, dit zowel door hun provocerende aanwezigheid in de nabijheid van het stadion als in de welgekende supporterscafés.

Om deze reden wordt een restrictieperimeter opgelegd op 25 augustus 2022, voor supporters van Istanbul Basaksehir FK om zich binnen een bepaalde perimeter van het stadion te begeven.  Deze perimeter wordt als volgt begrensd door de volgende straten, met inbegrip van deze straten, voor zover deze het grondgebied van de stad Antwerpen omvatten: 

N10 Noordersingel/ N12 Turnhoutsebaan tot aan Houtlaan (Wijnegem) - Houtlaan - Ertbruggestraat - Ertbruggelaan - Schotensesteenweg - Muggepad - Deurnesteenweg - door de wei tussen Wokpaleis en Benzinestation Gabriëls - Merksemsebaan (N120) - Industrielaan (tot firma Geodis);

R10 Noordersingel/Schijnpoortweg - Burgemeester Gabriël Theunisbrug - Vaartdijk - Merksemsesteenweg - Belcrownlaan - Santvoortbeeklaan - Middelmolenlaan - Melkerijstraat - Kruiningenstraat - Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan.

Huidige verordening is erop gericht om gevaar of schade voor de spelers, supporters en inwoners te voorkomen en meer bepaald om mogelijke openbare ordeverstoringen, zoals vechtpartijen en beschadigingen aan de infrastructuur van het voetbalterrein en de omliggende openbare ruimte, te voorkomen.

Huidige verordening is er enkel op gericht de openbare orde te handhaven naar aanleiding van de wedstrijd tussen RAFC en Istanbul Basaksehir FK op donderdag 25 augustus 2022.

Gelet op de hoogdringendheid is de onmiddellijke uitvoerbaarheid noodzakelijk.

Juridische grond

Overeenkomstig art.135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet zijn gemeenten bevoegd om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald worden volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.

Deze politieverordeningen kunnen voorzien in sancties zoals bepaald door de gemeenteraad in de code van politiereglementen.

Regelgeving: bevoegdheid

De burgemeester is bevoegd inzake de algemene administratieve politie.

Overeenkomstig art. 134, § 1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.

Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor dringende politieverordeningen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt onderstaande politieverordening van de burgemeester van 22 augustus 2022:

""

Artikel 1

De bezoekende supporters van Istanbul Basaksehir FK  mogen op 25 augustus 2022 uitsluitend het goedgekeurde transport per bus binnen de verplichte combiregeling, van het vastgestelde rendez-vous-punt Park Spoor Oost over en weer naar het Bosuilstadion aan de Oude Bosuilbaan 54a te 2100 Deurne gebruiken.

Enkel bussen die beschikken over een officieel bussenvignet, uitgegeven door de Politiezone Antwerpen, zullen toegelaten worden. 

Het aantal ingelegde bussen is beperkt tot 17 supportersbussen. Het gebruik van gelede bussen (harmonica) is niet toegestaan.

Concreet zullen de bezoekende supporters op het rendez-vous punt enkel tot de bussen toegelaten worden mits ze een door RAFC uitgegeven voucher voor de voetbalwedstrijd RAFC – Istanbul Basaksehir FK  op 25 augustus 2022 kunnen voorleggen, alsook een identiteitsbewijs. Dit dient  te worden gecontroleerd door Istanbul Basaksehir FK. Na deze controles zal de voucher worden omgeruild voor een geldig ticket voor de voetbalwedstrijd RAFC – Istanbul Basaksehir FK op 25 augustus 2022.

Vanaf dat punt zullen de bussen door de Politiezone Antwerpen begeleid worden naar een afgesloten parking die aansluit op het Bosuilstadion. Bij aankomst aan het stadion ondergaat elke supporter opnieuw dezelfde dubbele  controle, tevens op last van Istanbul Basaksehir FK, ditmaal onder toezicht van RAFC. 

De bezoekende supporters dienen na afloop van de wedstrijd opnieuw gebruik te maken van dit busvervoer om het Bosuilstadion te verlaten. Ook de terugrit van de bussen gebeurt onder politiebegeleiding.

Artikel 2

De verkoop van toegangsbewijzen voor zowel thuis- als bezoekersvakken voor de wedstrijd van 25 augustus 2022  wordt beperkt als volgt: 

 • de voorverkoop van tickets mag enkel gebeuren door de organisator RAFC zelf, ofwel via haar loket of via online verkoop;
 • doorverkoop van tickets is niet toegelaten;
 • de loketten van Royal Antwerp Football Club moeten gesloten blijven op donderdag 25 augustus 2022. Op de vermelde datum mogen geen toegangsbewijzen verkocht worden aan de loketten, noch mogen deze online worden aangeboden;
 • de tickets mogen verdeeld worden volgens het 1 op 1 principe:
  1. één ticket per persoon aan het loket, op vertoon van de identiteitskaart en na volledige registratie van de gegevens in een ONE-account (registratie van de elektronische identiteitskaart en pasfoto) ;
  2. één ticket online per volledig geregistreerde ONE-account;
  3. abonnementhouders dienen voorafgaand een ticket te bestellen bij RAFC binnen de voorrangperiode, nu er voor deze wedstrijd niet met abonnementen wordt gewerkt.;
  4. commerciële partners of groepen die worden uitgenodigd, moeten uiterlijk op 23 augustus 2022 aan de politiediensten een namenlijst voorleggen van de personen die aanwezig zullen zijn tijdens de wedstrijd. Enkel voor deze personen kunnen zij tickets verkrijgen. De supportersscheiding dient ook hier strikt te worden gerespecteerd. De commerciële partners zijn zelf verantwoordelijk voor de personen aan wie ze de tickets verdelen.

Artikel 3

Behoudens de toepassing van artikel 1 wordt op 25 augustus 2022  een restrictieperimeter opgelegd voor supporters van Istanbul Basaksehir FK. 

De restrictieperimeter is van kracht binnen het volgende gebied dat wordt afgebakend door volgende straten, met inbegrip van deze straten voor zover deze het grondgebied van de stad Antwerpen omvatten: 

N10 Noordersingel/ N12 Turnhoutsebaan tot aan Houtlaan (Wijnegem) - Houtlaan - Ertbruggestraat - Ertbruggelaan - Schotensesteenweg - Muggepad - Deurnesteenweg - door de wei tussen Wokpaleis en Benzinestation Gabriëls - Merksemsebaan (N120) - Industrielaan (tot firma Geodis);

R10 Noordersingel/Schijnpoortweg - Burgemeester Gabriël Theunisbrug - Vaartdijk - Merksemsesteenweg - Belcrownlaan - Santvoortbeeklaan - Middelmolenlaan - Melkerijstraat - Kruiningenstraat - Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan.

Personen die een gerechtvaardigde reden hebben om zich op 25 augustus 2022 binnen de restrictieperimeter te bevinden (o.a. hoofdverblijfplaats,…) vallen niet onder de bepalingen van dit artikel 3. 

Artikel 4

De burgemeester geeft opdracht aan de Politiezone Antwerpen om onderhavige verordening ter kennis te brengen aan:

 • NV Royal Antwerp Football Club, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne; 
 • Istanbul Basaksehir FK, Kanuni Sultan Süleyman Cd, 34990 Basaksehir / Istanbul;

Artikel 5

De in kennis gestelde voetbalclubs zijn verplicht om onderhavige politieverordening ter kennis te brengen van hun supporters en de nodige maatregelen te treffen voor de voor hen te voorziene veiligheidsmaatregelen. 

Artikel 6

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking ervan in werking. 

Artikel 7 

De niet-naleving van deze verordening wordt bestraft met de voorziene administratieve sancties in artikel 4 §1.1. van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en artikel 712 en volgende van de code van politiereglementen.

Artikel 8

Korpschef EHCP Serge Muyters en de administratief directeur coördinator van de gedeconcentreerde directie van de Federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 9

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

""

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.