Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00548 - Ondersteuning. Visit Antwerpen - Antwerp en Partners Convention Bureau. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00548 - Ondersteuning. Visit Antwerpen - Antwerp en Partners Convention Bureau. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring 2022_GR_00548 - Ondersteuning. Visit Antwerpen - Antwerp en Partners Convention Bureau. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Op 24 november 2020 (jaarnummer 653) keurde de gemeenteraad het belastingreglement op de overnachtingen in toeristische logies voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen ter beslissing worden voorgelegd aan het college.

Het bedrag van de toelage wordt jaarlijks berekend op basis van de meer inkomsten door de verhoging van de belasting op de overnachtingen in toeristische logies ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020 (jaarnummer 653) aangaande het belastingreglement op de overnachtingen in toeristische logies voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 en dit specifiek voor het totaal aantal overnachtingen waarvoor belastingen werden geïnd in het voorgaande kalenderjaar. 

De toelage voor 2022 bedraagt op basis van de geïnde meer inkomsten uit de belastingen op toeristische logies 238.514,10 euro.

De toelage voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voorzien in de meerjarenplanning bedraagt telkens 735.219,00 EUR.

2022202320242025
238.514,10 EUR
735.219,00 EUR
735.219,00 EUR
735.219,00 EUR


Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van een ondersteuning aan Antwerp en Partners Convention Bureau, Steenplein 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0670.800.431 zijn ten bedrage van

  • 238.514,10 EUR voorzien op 5318000000 / 6496800 / 2LWS010103A00000 / 2200 in 2022;
  • 735.219,00 EUR voorzien op 5318000000 / 6496800 / 2LWS010103A00000 / 2300 in 2023;
  • 735.219,00 EUR voorzien op 5318000000 / 6496800 / 2LWS010103A00000 / 2400 in 2024;
  • 735.219,00 EUR voorzien op 5318000000 / 6496800 / 2LWS010103A00000 / 2500 in 2025. 

De financiële gevolgen zullen ter beslissing tot vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning worden voorgelegd aan het college. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010103 - MICE

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Groen.
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en PVDA. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning op exploitatiekrediet van 238.514,10 EUR in 2022,  735.219,00 EUR in 2023, 735.219,00 EUR in 2024 en 735.219,00 EUR in 2025 aan Antwerp en Partners Convention Bureau vzw, Steenplein 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0670.800.431 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.