Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00534 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00534 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring 2022_GR_00534 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 20 oktober 2014 (jaarnummer 820) het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 19 december 2016 (jaarnummer 834) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 358) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 (jaarnummer 763) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 370) een aanpassing op het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt de minimum- en maximumtarieven voor restafval. Dit komt niet louter voort uit het principe "de vervuiler betaalt", maar ook uit empirische gegevens waaruit blijkt dat een bepaalde prijs stimuleert tot meer en beter sorteren en minder afvalproductie.

Het materialendecreet bepaalt dat op het verbranden van bedrijfsafval een bijkomende milieuheffing verplicht is. Dit zal de bedrijven aanzetten tot beter sorteren.

Argumentatie

De stad Antwerpen stelt zich in regel aangaande de inzameling van bedrijfsafval. De verplichte milieuheffing op het verbranden van bedrijfsafval zal verrekend worden aan de aanbieder van het bedrijfsafval. 

Via enkele wijzigingen aan het retributiereglement past de stad Antwerpen haar tarieven aan voor het aangeboden bedrijfsafval dat naar verbranding gaat.

Daarnaast worden er enkele tekstuele vereenvoudigingen doorgevoerd om de leesbaarheid van de tekst te verhogen.

Juridische grond

Reglementen:

Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.5 van het Vlarema, het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Artikel 46§1 16°/1 van het materialendecreet.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41,14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0402 - Afvalbeleid

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Vlaams Belang en PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement goed voor het aanbieden van huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor het aanbieden van huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangsten milieuheffing200.000,00 EURbudgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 7006007
functiegebied: 2WNS040101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
Mits goedkeuring AMJP6 door het college en de gemeenteraad.
/


De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Uitgaven milieuheffing 100.000,00 EURbudgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 640
functiegebied: 2WNS040203A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
Mits goedkeuring AMJP6 door het college en de gemeenteraad.
/

Bijlagen