Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00175 - Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00175 - Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter 2022_IP_00175 - Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter

Motivering

Indiener(s)

Caroline Bastiaens

Gericht aan

Nabilla Ait Daoud

Tijdstip van indienen

do 01/09/2022 - 13:43

Toelichting

Beste schepen,

Een half jaar geleden kondigde u aan dat we van een naar vijf stadsdichters gingen. We waren daar toen al geen fan van en zijn dat nu nog minder. Door het stadsdichterschap te beperken tot “Poezie in opdracht” verkleint u de speelruimte van de staddichters. Een stadsdichter moet net de vrijheid hebben om te kunnen schrijven over onze stad, de schone kantjes, maar ook de uitdagingen. Zo een stadsgedicht mag bijten, mag schuren. Daar moet je als bestuur niet op ingrijpen. 

En, wat blijkt bij het begin van dit schooljaar? Een van onze stadsdichters, Ruth Lasters, stapt op. Net om die reden. Een van haar gedichten werd geweigerd. De inhoud werd niet gesmaakt. De reactie van uw kabinet: het gedicht is niet in opdracht van de stad gemaakt zijn en kan dus niet tellen onder het stadsdichterschap. We horen ook dezelfde signalen bij vorige stadsdichters: “het Antwerps stadsdichterschap verwatert”, “het stadsdichterschap wacht een stille dood”. 

Daarom vragen we:

  • Waarom werd dit gedicht door u geweigerd? Werden er nog gedichten door u geweigerd? Wie beslist over de inhoud? 
  • Hoe kijkt u nu naar de samenwerking met de overige stadsdichters? Gaat u poëzie in opdracht herbekijken?

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties worden tezamen besproken. 
  • 2022_IP_00174 - Interpellatie van raadslid Niel Staes: stadsdichter legt haar taak neer
  • 2022_IP_00175 - Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter
  • 2022_IP_00176 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Weigering opname gedicht “losgeld” als stadsgedicht
  • 2022_IP_00178 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Aftreden stadsdichter
Raadsleden Staes, Bastiaens, Mertens en Van Rooy houden hun interpellaties.

Schepen Ait Daoud geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Staes, Bastiaens, Mertens en Van Rooy houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.