Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf 2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf

Motivering

Indiener(s)

Lise Vandecasteele

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

vr 02/09/2022 - 10:56

Toelichting

Voor de tweede maal kreeg dit stadsbestuur het deksel op de neus. In mei 2022 werd het plan om een woon-zorgvereniging op te richten rond het Zorgbedrijf hier op de gemeenteraad gestemd. Agentschap Binnenlands Bestuur fluit het stadsbestuur weeral terug. Het financieel plan heeft  onduidelijkheden, onzorgvuldigheden en inconsistenties. Daarnaast is er geen wettelijke basis voor het ter beschikking stellen van het statutair personeel aan de woon-zorgvereniging. Tot slot hebt u de raadsleden slecht ingelicht wat een schending van de rechten van de raadsleden én een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is.


  • Welke lessen trekt u uit dit tweede debacle? Vindt u het normaal dat er weeral een voorstel op deze raad wordt gestemd voor de privatisering van het Zorgbedrijf dat de wettelijke toets niet doorstaat?

  • Het Agentschap Binnenlands Bestuur is vernietigend voor het financiële plan: er staat niet in wat de inbreng is van de deelgenoten, er staat niet in wie er opdraait voor financiële tekorten, men maakt assumpties die niet aansluiten bij de realiteit, de bezettingsgraden worden te hoog ingeschat wat kan leiden tot negatieve resultaten, de uitbreiding met WGC Joostens wordt financieel te positief voorgesteld… Hoe kan u deze evaluatie van het plan rijmen met een verantwoord financieel bestuur?

  • U wil statutair personeel ter beschikking stellen zonder enige decretale grondslag. Vindt u dat dit getuigt van respect voor deze werknemers en hun statuut?

  • Wat zijn de volgende stappen die u zal ondernemen rond het Zorgbedrijf? 

  • Gaat u verder door met het afbouwen van de dotatie aan het Zorgbedrijf nu de privatisering niet doorgaat of gaat u de dotaties terug verhogen? Hoe verwacht u dat het Zorgbedrijf goede dienstverlening kan blijven bieden als er zo drastisch bespaard wordt vanuit de stad?

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties worden tezamen besproken. 
  • 2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf
  • 2022_IP_00192 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Verdere plannen van het zorgbedrijf na het tweede negatief advies betreft het oprichten van een woonzorgvereniging
Raadsleden Vandecasteele en Maes houden hun interpellaties.

Schepen van Doesburg  geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Vandecasteele en Maes houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.