Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00192 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Verdere plannen van het zorgbedrijf na het tweede negatief advies betreft het oprichten van een woonzorgvereniging

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00192 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Verdere plannen van het zorgbedrijf na het tweede negatief advies betreft het oprichten van een woonzorgvereniging 2022_IP_00192 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Verdere plannen van het zorgbedrijf na het tweede negatief advies betreft het oprichten van een woonzorgvereniging

Motivering

Indiener(s)

Karen Maes

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

ma 19/09/2022 - 10:07

Toelichting

Geachte Schepen,

Het zorgbedrijf staat voor veel uitdagingen. Naast de druk op de zorg heeft het de opdracht om zelfbedruipend te worden. De stad vermindert haar dotatie met meer dan 10 miljoen. De maatschappelijke noden rond ouderenzorg in onze stad blijven nochtans heel hoog, het zorgbedrijf gaat daarom op zoek naar optimalisering van constructies en versterking door privé partners. Na twee negatieve adviezen is het duidelijk dat deze weg niet de juiste is. Uit het laatste advies blijkt dat er nog te veel onduidelijkheden zijn: wie zal er opdraaien voor het financiële verlies.

Daarom mijn volgende vragen:

-welke volgende stappen zal het zorgbedrijf zetten na dit tweede negatief advies 

- blijven jullie als stadsbestuur na twee negatieve adviezen vasthouden aan de vermindering van de dotatie en de opdracht voor het zorgbedrijf om zelfbedruipend te worden 


Initiatiefrecht

Volgende interpellaties worden tezamen besproken. 
  • 2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf
  • 2022_IP_00192 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Verdere plannen van het zorgbedrijf na het tweede negatief advies betreft het oprichten van een woonzorgvereniging
Raadsleden Vandecasteele en Maes houden hun interpellaties.

Schepen van Doesburg  geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Vandecasteele en Maes houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.