Terug gemeenteraad

Mon 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Juridische Dienst

AG Stedelijk Onderwijs

Financiën

AG VESPA

Stadsprojecten
Vastgoed

Financiën

Meerjarenplanning

Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Inspectie Financiën

Inspectie Financiën

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie
Stafdienst

Ombudsvrouw

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Visit Antwerpen
Werk

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie
Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Stafdienst
Welzijn
Wonen

Stadsbeheer

Groen en Begraafplaatsen
Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam
Stadsreiniging

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Mobiliteit
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Onderwijs
Sport

B-punten

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Sociale Dienstverlening

Welzijn

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur

Besloten zitting

A-punten

Maatschappelijke Veiligheid

Stadstoezicht

Politiezone Antwerpen

Personeel

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen