Terug
Gepubliceerd op 10/10/2022

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2022_VB_00234 - Vast bureau - Zitting 30 september 2022. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00235 - Rechtsgeding - 1672 - Woonopvang - Precair wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00236 - Rechtsgeding - 1673 - Woonopvang - Precair wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00237 - Rechtsgeding - 1674 - Woonopvang - Precair wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00238 - Rechtsgeding - 1675 - Woonopvang - Precair wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00239 - Fondsen. Eurodesk - Federale AMIF-oproep 54. Indiening projectvoorstel 'Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen'. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00240 - OCMW-patrimonium - Picardiebos, Schilde - diverse bospercelen - Onderhandse verkoop en overdracht naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00226 - OCMW patrimonium. Erwtenstraat 27/29 - Lange Scholiersstraat 56 - Kerkstraat 115 - Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen - Verwerving - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00241 - OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Venusstraat 13-15, 2000 Antwerpen. Berg van Barmhartigheid - Schetsontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00242 - Bestek GAC_2022_02429 (P10025). Heropmetsen muur van de schuur van de hoeve Broechemsesteenweg 139 in Vremde - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 11.

  2022_VB_00243 - Bestek GAC_2021_02052. Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00244 - AMIF oproep - Goedkeuring project AMIE 2022_2024 - Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Mortsel. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00228 - Gegevensprotocol - in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Bekrachtiging

  Verdaagd