Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08604 - Gelijke Kansen - Sneeuwruimen voor sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08604 - Gelijke Kansen - Sneeuwruimen voor sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_08604 - Gelijke Kansen - Sneeuwruimen voor sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college nam op 15 oktober 2010 (jaarnummer 12824) kennis van het advies van de Antwerpse Ouderenraad in verband met sneeuwruimen voor personen met beperkte mobiliteit.

Het college besliste op 26 november 2010 (jaarnummer 14720) het proefproject sneeuwruimen goed te keuren voor 75-plussers die het zelf niet meer kunnen en niet kunnen rekenen op hulp van familie en/of buren.

Het college besliste op 4 november 2011 (jaarnummer 15023) de bestaande doelgroep uit te breiden naar sociaal geïsoleerde personen met een handicap.

Het college besliste in de daaropvolgende jaren steeds om het sneeuwruimen in de winter voor de doelgroep sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap voort te zetten. 

Argumentatie

Ook in de winter 2022-2023 wil de stad Antwerpen sneeuwruimen bij 75-plussers en personen met een handicap die zelfstandig wonen, fysiek niet in staat zijn om hun stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken en geen hulp of netwerk hebben in de onmiddellijke nabijheid.  De groep personen met een handicap betreft personen ouder dan 18 en jonger dan 75 jaar.

Bij dit project zijn de volgende diensten betrokken:

  • de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing en het Stedelijk Contactcenter (intake oproepen);
  • de dienst Werkhaven van de de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (uitvoer sneeuwruimacties binnen de Singel, dispatch opdrachten voor buiten de Singel); 
  • de bedrijfseenheid Bestuurszaken/Districtswerking (communicatie naar de adviesraden senioren); 
  • het klantenteam van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening (opvolging vragen, klachten);
  • de dienst Verbinding van de bedrijfseenheid Sociale dienstverlening (coördinatie van het project, communicatie naar de leden van de expertengroep handicap en toegankelijkheid).

Algemene financiële opmerkingen

De sneeuwruimacties worden volledig door Werkhaven uitgevoerd, er zijn er geen extra kosten aan verbonden. 

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040104 - Sneeuw- en ijsbestrijding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist het sneeuwruimproject voort te zetten in de winter van 2022-2023 voor de doelgroep sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SD/GV

coördinatie

OS/Stedelijk contactcenter 

informatie intake oproepen

SD/KLT

opvolging vragen en klachten

OS/WH

uitvoer sneeuwruimacties binnen de Singel, dispatch opdrachten voor buiten de Singel

SD/GV

communicatie naar de expertengroep 'handicap en toegankelijkheid'

BZ/DW

communicatie naar de adviesraad senioren

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.