Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08618 - District Wilrijk. Moerelei. Aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke. Bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08618 - District Wilrijk. Moerelei. Aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke. Bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring 2022_CBS_08618 - District Wilrijk. Moerelei. Aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke. Bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase
actie
datum
jaarnummer
gunning
Bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865)
goedkeuring college28 januari 2022700
gunningsbriefverzonden31 januari 2022

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 700) gunde het college de aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke  in de Moerelei, district Wilrijk, aan de firma Scheerlinck Sport NV, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, met ondernemingsnummer 0457.022.527, tegen een bedrag van 459.511,84 EUR exclusief btw. De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling  maakte de wijziging opdracht 1 op.

Argumentatie

Wijziging opdracht 1 ten laste van de stad Antwerpen

OP POSTOmschrijving
OP1De sportdienst vraagt aan de aannemer om bijkomend te voorzien in veldverlichting voor het nieuwe kunstgrasveld en om meteen ook te voozien in veldverlichting voor het duveltjesveld. Zij moeten enkel de palen en het grondwerk voor de bekabeling voorzien. AG VESPA zal zorgen voor de armaturen en de bekabeling. Het betreft: 2 palen aan de bomenzijde, 2 palen aan het duveltjesveld en het grondwerk.
OP2De sportdienst vroeg naar wortelwering aan de bomenzijde om te voorkomen dat de wortels het nieuwe kunstgras omhoog duwen. De wortelwering zou dieper moeten gaan dan de veegtegel en zijn fundering. Een hoogte van 100cm en een dikte van 2mm zou moeten volstaan om de wortelopstuwing tegen te gaan. De aannemer doet een technisch voorstel en geeft hierbij een prijs per meter op.
OP3Bij de aanbesteding werd een overgedimensioneerd pakket aan fundering voorzien. De aannemer wordt gevraagd een nieuwe opbouw voor te stellen. Hierbij wordt gewerkt naar een minprijs tegenover het basispakket. De aannemer stelt het volgende voor: leveren en plaatsen van 18cm beton granulaat 20/40, leveren en plaatsen van 4cm beton granulaat 4/20 en leveren en plaatsen van 3cm kalksteenslag continu 0/8 SPORT.
OP4De bodem bleek tijdens uitvoering niet draagkrachtig genoeg. De aannemer stelde voor om de grond te verbeteren door te kalken. Inbegrepen in de kostprijs is het transport van de machines, 15kg kalk/m², noodzakelijke werken. De aannemer werkt op basis van de factuur van de onderaannemer +10% winst.
OP5Om te voorkomen dat het water terugstroomt naar de drainage en de mat omhoog zou duwen, stelde de aannemer voor om een terugslagklep te plaatsen. De aannemer geeft hiervoor een prijs op.

Termijnverlenging: 6 werkdagen.

Prijsherziening: basiscontract.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 1 goed te keuren samengesteld als volgt (in EUR):

omschrijvingstad Antwerpen
WO1 in min-58.497,58
WO1 in meer51.907,97
Totaal-6.589,61

Juridische grond

Artikel 38/1, 38/2 en 38/5 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005485189 vastgelegd voor een bedrag van 611.610,25 EUR inclusief btw. Wijziging opdracht 1 zal hierop verrekend worden.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0502 - Masterplan Sportinfrastructuur
2BRS050201 - Opmaak Masterplan Sport
2BRS050201M01889 - SWOU12341 Moerelei (aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de wijziging opdracht 1 in min goed, voor een bedrag van -70.782,07 EUR (inclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Scheerlick Sport NV, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, met ondernemingsnummer 0457.022.527, op basis van het bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865).

Artikel 2

Het college keurt de wijziging opdracht 1 in meer goed, voor een bedrag van 62.808,64 EUR (inclusief btw).

Artikel 3

Het college keurt de termijnverlenging van 6 werkdagen goed.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220624_12341C_WO_01_Moerelei_WI.xlsm