Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_CBS_08529 - Ontvangst en verhuur zalen stadhuis - prijsuitreiking Fonds Christoffel Plantin 26 oktober 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08529 - Ontvangst en verhuur zalen stadhuis - prijsuitreiking Fonds Christoffel Plantin 26 oktober 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08529 - Ontvangst en verhuur zalen stadhuis - prijsuitreiking Fonds Christoffel Plantin 26 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 oktober vindt de jaarlijkse prijsuitreiking van het Fonds Christoffel Plantin plaats. Thema voor de prijs dit jaar is 'sociaal engagement'. De prijs wordt traditiegetrouw uitgereikt door de gouverneur, erevoorzitter van het Fonds. Het bestuur vraagt tevens om de Leyszaal te mogen gebruiken voor het aansluitende diner tussen 19.30 en 23.30 uur (opbouw en afbraak inbegrepen).

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

De aanvraag van het Fonds Christoffel Plantin is volledig, werd getoetst aan het gebruiksreglement 'Terbeschikkingstelling zalen stadhuis' en kan toegestaan worden. 

Juridische grond

Op 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) werd het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goedgekeurd door het college.. 

Op 25 april 2022 (jaarnummer 240) werd het retributiereglement 'Ter beschikkingstelling zalen stadhuis 2022-2025' goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op 25 april 2022 (jaarnummer 229) werd het gebruiksreglement 'Ter beschikkingstelling zalen stadhuis' goedgekeurd door de gemeenteraad.

In de zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 450,00 EUR (4,50 EUR x 100 personen):

  • 300,00 EUR (3,00 EUR x 100 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 150,00 EUR (1,50 EUR x 100 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van de Leyszaal wordt geraamd op 1.100 EUR, dit bedrag is als volgt samengesteld: 

4 uur ter beschikkingstelling Leyszaal950,00EUR
Gebruik keuken150,00 EUR

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de Leyszaal ter beschikking wordt gesteld aan het Fonds Christoffel Plantin, Lange Lozanastraat 254, 2018 Antwerpen, voor het organiseren van een diner op 26 oktober 2022 van 19.30 uur tot 23.30 uur (opstelling en afbraak inbegrepen).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het Fonds Christoffel Plantin in het kader van hun jaarlijkse prijsuitreiking, ontvangen wordt in het stadhuis op woensdag 26 oktober 2022 om 18.00 uur, mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan .

Artikel 3

Het college keurt goed dat de schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken wordt afgevaardigd.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
BZ/TS aanmaken indicatieve AVIAS
FI/SSC opmaken factuur voor gebruik van de zaal en terugvordering

Artikel 5

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Order

Huur Leyszaal

Fonds Christoffel Plantin vzw, Lange Lozanastraat 254, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0413.553.560

950,00 EUR budgetplaats: 5168500000
budgetpositie: 702
functiegebied: 2SBS010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode:2200
 nvt

Extra diensten

Gebruik Keuken


 

150,00 EUR


budgetplaats: 5168500000
budgetpositie: 702
functiegebied: 2SBS010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode:2200

nvt