Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_08535 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Cofinancieringsovereenkomst NXTMobility Incentives. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08535 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Cofinancieringsovereenkomst NXTMobility Incentives. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_08535 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Cofinancieringsovereenkomst NXTMobility Incentives. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 6 december 2019 (jaarnummer 10024)  de indiening van het projectvoorstel Centraal platform mobiliteitsincentives in het kader van de oproep Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (december 2019) goed.

Door de stad Antwerpen werd op 13 december 2019 het projectvoorstel NXTMobility Incentives (de nieuwe titel van het project Centraal platform mobiliteitsincentives) ingediend voor de oproep van het Vlaamse ondersteunings- en subsidieprogramma 'Programma Innovatieve Overheidsopdrachten' (PIO). Doel van het programma is om de koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch in te zetten voor innovatie.

De projectoproep is gericht op de aankoop of op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die invulling geven aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector. Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatieve impact kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering.  De cofinanciering betreft een deel van de kosten voor de organisatie van marktconsultaties, het inhuren van externe expertise, en vooral de aankoop van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) of de uitvoering van validatie- of testfasen van de aan te kopen oplossingen.

Het project NXTMobility Incentives werd op 12 februari 2020 ontvankelijk bevonden door het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. De PIO-cofinanciering van de opdracht in het kader van het programma werd principieel goedgekeurd op 21 september 2021 voor een bedrag van maximaal 84.095,00 euro (50%). 

Argumentatie

Mobiliteit is een van de grote uitdagingen van de komende jaren voor Antwerpen en Vlaanderen. Om ervoor te zorgen dat we ons niet collectief vastrijden is het belangrijk om een ander mobiliteitsgedrag te gaan promoten. De mens is echter een gewoontedier en veranderingen van gedrag gebeuren niet spontaan. Door op een juiste manier incentives te geven kan de mobiliteitsgebruiker verleid worden tot ander gedrag. Dit is een van de technieken die door Slim naar Antwerpen worden toegepast. 

De stad Antwerpen zet met het programma Slim naar Antwerpen in op een mind, modal en time shift voor mobiliteit op basis van nudging. De stad Antwerpen wil het gebruik van de beschikbare verplaatsingsopties optimaliseren door mobiliteitsgebruikers te begeleiden naar de voor hen meest optimale optie binnen de brede waaier aan mobiliteitsoplossingen die in lijn zijn met de ambitieuze modal split doelstelling van de stad Antwerpen en de regio. Een manier om mensen kennis te laten maken met de verschillende mobiliteitsoplossingen en hun gedrag te wijzigen is door het geven van incentives. Mogelijk incentives zijn onder andere: korting bij aankoop, terugbetaling, 'badge-of-honour'. Deze kunnen gelinkt zijn aan verschillende voorwaarden (bijvoorbeeld het inleveren van een nummerplaat, drie  dagen per werkweek met de fiets) en kunnen zich richten tot bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld taxicheques voor andersvaliden).

Het managen, opvolgen en valideren van al deze incentives is arbeidsintensief en complex, maar noodzakelijk. Daarnaast is het voor de mobiliteitsaanbieders niet altijd eenvoudig om een bepaalde incentive te integreren in hun aanbod. Het NXTMobility Incentives project wil deze twee problemen oplossen zodat een (open) incentives systeem opgezet kan worden waar zowel mobiliteitsgebruikers en -aanbieders als overheden een voordeel uit halen.

Het goedgekeurde PIO-project NXTMobility Incentives wordt door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling uitgevoerd en opgevolgd. In samenwerking met Digipolis en met ondersteuning van PIO werd een opdracht uitgeschreven voor een ‘Geautomatiseerd beheer van incentives' (referentie Digipolis A001712).  Op 28 oktober 2021 besliste Digipolis om de opdracht 'A001712 Geautomatiseerd beheer van incentives' toe te wijzen aan inschrijver Codifly, die overeenkomstig de gunningscriteria de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend.

De opdracht werd toegekend aan Codifly voor een bedrag van 160.718,25 euro, waarvan 80.359,13 euro (50%) wordt gedragen door het PIO-programma. Hiertoe wordt er een cofinancieringsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse overheid (Fonds voor innoveren en ondernemen en PIO) en de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Op 28 oktober 2021 besliste Digipolis om de opdracht 'A001712 Geautomatiseerd beheer van incentives' toe te wijzen aan inschrijver Codifly, die overeenkomstig de gunningscriteria de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend. De opdracht werd toegekend aan Codifly voor een bedrag van 160.718,25 euro, waarvan 80.359,13 euro (50%) wordt gedragen door de subsidie van het Programma voor Innovatieve Opdrachten. 

De uitgaven en ontvangsten voor het project werden voorzien op volgende boekingsadressen: 

  • 2100/5380100000/211/2LWS060201PA5987SBT11103/2SA060590;
  • 2200/5380100000/150300/2LWS060201PA5987/SBT11103/2SA060590.

De aanrekening van de gunning door Digipolis gebeurde in 2021. De prestaties en facturatie gebeurden volledige in 2021. De ontvangsten werrden voorzien in 2022. Er kan een schuldvordering ingediend worden bij PIO van zodra de cofinancieringsovereenkomst wordt ondertekend.  

De uitgaven en ontvangsten voor het project NXTMobility Incentives werden gekoppeld aan de subsidiefiche SBT11103.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de goedkeuring van het project 'NXTMobility Incentive' in het kader van het 'Programma Innovatieve Overheidsopdrachten' (PIO) en ondertekent hiertoe de cofinancieringsverklaring.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.