Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08527 - Antwerpen Herdenkt. Plechtigheid Wapenstilstand 11 november 2022 - Programma - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08527 - Antwerpen Herdenkt. Plechtigheid Wapenstilstand 11 november 2022 - Programma - Goedkeuring 2022_CBS_08527 - Antwerpen Herdenkt. Plechtigheid Wapenstilstand 11 november 2022 - Programma - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Naar aanleiding van Wapenstilstand op vrijdag 11 november 2022 organiseert de stad Antwerpen een herdenkingsplechtigheid. Deze zal doorgaan op begraafplaats Schoonselhof. Het geheel wordt live uitgezonden op ATV.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Kransneerlegging aan het Monument voor de Gesneuvelden in het Stadspark
09.00 uur Ontvangst genodigden in kasteel Schoonselhof voor ontbijtreceptie
09.15 uur Start Vredesloop City Pirates van stadspark naar Schoonselhof
10.15 uur Start live-uitzending ATV
10.20 uur Toespraak burgemeester
10.30 uur Getuigenis coördinator vrijwilligers in opvangcentrum voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen De Tol
10.35 uur Aankomst vredesloop
10.40 uur Kransneerlegging aan militair ereperk Wereldoorlog I
10.50 uur Muzikale afsluit
11.00 uur 11 kanonschoten
11.05 uur Einde formeel gedeelte plechtigheid en opname
11.10 uur Kransneerlegging aan Frans ereperk Carré Francais
11.20 uur Kransneerlegging aan Brits ereperk
11.30 uur Kransneerlegging aan het monument voor de onbekende gevangene uit het concentratiekamp Dachau

Argumentatie

In het kader van Wapenstilstand op 11 november 2022, organiseert de stad Antwerpen naar jaarlijkse gewoonte een herdenkingsplechtigheid. Dit jaar wordt de plechtigheid opnieuw opgenomen en uitgezonden door ATV. De thema's die prominent aan bod zullen komen tijdens de plechtigheid en uitzending zijn enerzijds het herdenkingsbeleid, waarvan het lopende namenonderzoek en de eerste steenlegging van het nieuwe Namenmonument in 2024 de blikvangers zullen zijn, en anderzijds de actualiteit met betrekking tot het conflict in Oekraïne.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 182), keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties goed.

Algemene financiële opmerkingen

De raming van de totale kosten verbonden aan dit evenement bedraagt 18.000 EUR. De uitgaven voor deze plechtigheid worden goedgekeurd onder budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS03 - Externe relaties
2SBS0302 - Reguliere taken externe relaties

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het programma van de Wapenstilstandsherdenking op 11 november 2022 en de uitzending ervan op ATV goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de burgemeester wordt afgevaardigd naar de Wapenstilstandsherdenking op 11 november 2022.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/L/BOF

De gevraagde materialen leveren, op- en afbraak doen.


SB/SR/BIT

De site aan het Monument van de Gesneuvelden in het stadspark, het Monument WOI en de militaire ereperken in het Schoonselhof voorafgaand reinigen.


SB/GB/AN/SHL

De perkjes rond het Monument van de

Gesneuvelden in het Stadspark, het Monument WOI en de militaire ereperken in het Schoonselhof in orde te brengen.


Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.